CORONAMAATREGELEN - 21.09.2022

Bijzonder uitstel (corona)belastingschuld van vijf naar zeven jaar aflossingstijd

Had u in coronatijd gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel belastingschulden, dan kon u hierover vijf jaar doen. Dit is nu opgehoogd naar zeven jaar. Maar, er is meer!

Heeft u als ondernemer gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel belastingschulden, dan heeft u in beginsel vijf jaar de tijd om uw schuld af te lossen aan de Belastingdienst. Sommige ondernemers hebben echter door de huidige ontwikkelingen in de economie en de hoge energieprijzen tijdelijke aflossingsproblemen. Voor hen is het mogelijk de aflossingstermijn van de belastingschuld te verlengen van vijf naar zeven jaar.

Wie niet? Niet in aanmerking komen ondernemers:

  1. die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voor staan;
  2. die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
  3. met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Aanvraag indienen? Als u voor verlenging in aanmerking wil komen, moet u bij de Belastingdienst een gemotiveerde aanvraag tot verdere verlenging indienen waaruit blijkt dat u de openstaande belastingschuld niet binnen vijf jaar kunt aflossen, maar wel binnen zeven jaar. Let op.  Bij een belastingschuld vanaf € 50.000 moet u meer onderbouwing geven (zoals een derdenverklaring en jaarstukken) dan bij een schuld tussen € 10.000 en € 50.000. Tip.  U kunt het verzoek van verlenging gedurende de gehele looptijd van de betalingsregelen aanvragen. Meer informatie over aanvragen, vindt u op de website van de Belastingdienst (zoekterm: versoepeling betalingsregeling).

Van maand- tot kwartaalaflossing en betaalpauze. Daarbij heeft het kabinet besloten dat ondernemers die (tijdelijke) aflossingsproblemen hebben, de mogelijkheid hebben om per kwartaal af te lossen in plaats van per maand en om een eenmalige betaalpauze in te lassen van maximaal drie maanden. Hiervoor geldt geen drempelbedrag, zoals bij de verlenging van de betalingsregeling. Wel dient u een gemotiveerd verzoek in te dienen waaruit de tijdelijke aflossingsproblemen blijken.

De overheid heeft een eenmalige betaalpauze (maximaal drie maanden) ingelast en u kunt per kwartaal in plaats van per maand aflossen als u er niet vijf maar zeven jaar over doet.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01