Belastingen en Belastingdienst - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 15.04.2024

Juiste bijtelling bij wisselen van auto van de zaak

Als aan u of uw personeel een auto van de zaak ter beschikking staat, heeft u met de bekende bijtelling te maken. Maar met name als in de loop van het jaar (tijdelijk) van auto wordt gewisseld, gaat het vaak mis. Waar moet u dan op letten?
Lees meer

BELASTINGEN - RECHTSVORM - 11.04.2024

Met terugwerkende kracht een maatschap?

Bij nader inzien. Stel, u heeft een onderneming en daarin werkt uw kind of uw partner mee. Bij het bespreken van de jaarrekening 2023 komt u samen tot de conclusie dat het beter zou zijn dat uw kind en/of partner meedeelt in de ondernemingsresultaten. Dat kan door samen een maatschap aan te gaan. Uw adviseur stelt voor om dat te doen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024. Dat is administratief handig. ...
Lees meer

UITBETALING AAN DERDEN - 29.03.2024

Btw verlegd en opgaaf uitbetaling bedragen aan derden (UBD)

In 2023 is er onduidelijkheid ontstaan over de opgaaf UBD in btw-verlegd situaties. De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven dat voor btw-verlegd situaties in 2022 ook nog een opgaaf UBD 2022 moet worden gedaan.
Lees meer

BOX 3 - 29.03.2024

Advocaat-generaal: bijstelling Kerstarrest nodig!

A-G Pauwels adviseert de Hoge Raad om te bepalen dat steeds het werkelijk behaalde rendement wordt belast. De A-G geeft in dit kader ook zijn visie op hoe het werkelijk behaalde rendement moet worden vastgesteld.
Lees meer

FISCALE EENHEID VPB - 29.03.2024

Sanctiebepaling artikel 15ai Vpb 1969 bij een negatieve stille reserve

In een recent kennisgroepstandpunt staat de vraag centraal of artikel 15ai van de Wet Vpb 1969 ook van toepassing is indien in een ‘geschoven’ vermogensbestanddeel bij verbreking van de fiscale eenheid een negatieve stille reserve aanwezig is.
Lees meer

DEELNEMINGSVRIJSTELLING - 29.03.2024

Behaalde valutaresultaten bij verkoop deelneming belast

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een valutaresultaat bij verkoop van een deelneming belast is. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - 16.01.2024

Normbedragen voor eigen gebruik

Privégebruik. Tegen het einde van ieder jaar worden er normbedragen gepubliceerd die gelden voor het eigen gebruik van de meest gangbare agrarische producten, de zogenaamde ‘landbouwnormen’. Produceert of verhandelt u deze producten, dan wordt er aangenomen dat u er ook privé gebruik van maakt. In uw boekhouding moet u met dat privégebruik rekening houden. Het verhoogt de met uw bedrijf behaalde winst door dat het als het ware bij de gerealiseerde omzet wordt geteld. ...
Lees meer

BOX 3 - 29.03.2024

Advocaat-generaal: bijstelling Kerstarrest nodig!

A-G Pauwels adviseert de Hoge Raad om te bepalen dat steeds het werkelijk behaalde rendement wordt belast. De A-G geeft in dit kader ook zijn visie op hoe het werkelijk behaalde rendement moet worden vastgesteld.
Lees meer

BELASTINGDIENST - 16.02.2024

Sluiting ondernemersportaal fiscus per 1 juli 2024, stap tijdig over

Per 1 juli 2024 sluit het ondernemersportaal van de Belastingdienst definitief. Wat moet u weten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid