Belastingen en Belastingdienst - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 05.06.2023

Opladen eigen elektrische auto werknemer op werk is loon

De Belastingdienst heeft antwoord gegeven op de vraag of het voordeel dat een werknemer heeft als hij zijn privéauto oplaadt aan een laadpaal op het werk, belast loon is. En hoe zit het met het opladen van een mobieltje of een elektrische fiets?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 15.05.2023

Nieuw stelsel box 3 niet voor 2027

Discussie. Zoals u weet, staat de heffing in box 3, de zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’, al jarenlang ter discussie. Op dit moment geldt de zogenaamde ‘spaarvariant’, waarbij weliswaar rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke samenstelling van uw vermogen, maar waarbij nog steeds fictieve rendementen worden gehanteerd. Het was de bedoeling dat er met ingang van 1 januari 2026 een nieuw systeem zou worden ingevoerd, gebaseerd op werkelijke rendementen. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft echter onlangs aangekondigd dat er voor 2027 geen nieuw stelsel kan worden ingevoerd. ...
Lees meer

BTW - 09.05.2023

Vergeet de aftrek btw privégebruik auto niet!

Heeft u of hebben uw werknemers de beschikking over een auto van de zaak, dan is bekend dat u in beginsel niet alle btw in aftrek mag brengen. Minder bekend is wat hiervan het effect is op de winst. Hoe zit dat precies?
Lees meer

PARKEERBELASTING - 09.05.2023

Hoelang mag laden/lossen duren?

Als u ergens parkeerbelasting moet betalen, geldt dit niet voor laden en lossen. Maar wanneer is hiervan sprake, ofwel hoelang mag dit duren? Hierover gaven de rechters onlangs duidelijkheid. Wat beslisten zij? Laden/lossen. Onder laden/lossen verstaan we het voortdurend in- en uitladen van goederen van enige omvang of gewicht gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Omvang en gewicht moeten zodanig zijn dat de zaken niet of moeilijk anders dan per voertuig kunnen worden gehaald of gebracht. ...
Lees meer

BELASTINGDIENST - 01.05.2023

Kennisgroepstandpunten openbaar

Op 30 maart 2023 heeft de Belastingdienst een website met openbaar gemaakte kennisgroepstandpunten gelanceerd.
Lees meer

CONTROLE - 26.04.2023

FIOD controleert op omzetbelastingfraude: wat zijn fraude-indicaties voor de FIOD?

Boekenonderzoek. Bij een onderneming werd door de Belastingdienst een controle ingesteld (boekenonderzoek). Daaropvolgend is door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een strafrechtelijk onderzoek verricht naar belastingfraude. De woning en het bedrijfspand werden doorzocht. Daarbij werd er beslag gelegd op de digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft geconstateerd dat er te weinig btw (omzetbelasting) is opgegeven. Het vermoeden bestaat dat er met opzet veel lagere bedragen zijn ingevuld. Gedurende bepaalde perioden zijn er geen aangiften omzetbelasting ingediend. ...
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉ - 15.03.2023

Toch ook maar weer bezwaar maken tegen de box 3-heffing over de jaren 2021 en 2022?

Inmiddels legt de Belastingdienst weer definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 op en later dit jaar ook over 2022. Hierin wordt automatisch het rechtsherstel van box 3 toegepast. Is het desondanks zinvol om toch (weer) bezwaar te maken?
Lees meer

FISCOTIP - 15.03.2023

Stel de heffingskortingen veilig

Heeft uw partner zelf geen of onvoldoende inkomen, dan heeft hij wellicht geen recht op enkele heffingskortingen. Gelukkig is daar in een aantal gevallen wat aan te doen. Hoe pakt u dat aan en wat scheelt het?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 14.04.2023

Achterstand terugbetalen coronabelastingschulden?

Heeft u tijdens de coronacrisis belastingschulden opgebouwd en loopt u achter met het terugbetalen hiervan, dan heeft de Belastingdienst belangrijk nieuws voor u.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid