INVESTERINGSAFTREK - 22.09.2022

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ook voor bed and breakfast?

Het verhuren van kamers in het kader van een bed and breakfast is erg populair. Maar kunt u voor investeringen in dergelijke kamers ook de investeringsaftrek claimen voor kleinschalige investeringen? En zo ja, waar hangt dit van af?

Particulieren, maar ook steeds meer ondernemers, leggen zich de laatste tijd toe op het verhuren van kamers in het kader van een bed and breakfast. Daarbij is voor ondernemers de vraag van belang of u voor de hierbij noodzakelijke investeringen ook de investeringsaftrek kunt claimen voor kleinschalige investeringen (KIA) en als dit zo is, waar dit van afhangt. Onlangs werd dit voorgelegd aan de rechter (ECLI:RBZWB:2022:4690) . Wat besliste deze?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een fiscale faciliteit in de vorm van een aftrek die specifiek gericht is op ondernemers die kleinschalig investeren. Om dit te bereiken, leveren investeringen met een geringe omvang procentueel de grootste KIA op, volgens de hiernavolgende tabel.

Investering KIA
Tot en met € 2.400 € 0
€ 2.401 tot en met € 59.939 28%
€ 59.940 tot en met € 110.998 € 16.784
€ 110.999 tot en met € 332.994 € 16.784 -/- 7,56% van de investering boven € 110.998
Meer dan €332.994 € 0

Niet voor woningen! De KIA kent ook een aantal specifieke uitsluitingen. Zo bestaat er voor woonhuizen en woonschepen, met inbegrip van de gedeelten van andere zaken die dienen voor bewoning, geen recht op KIA. Onlangs bracht uw collega zijn zaak voor de rechter om antwoord te krijgen op de vraag wat hij hier precies onder moest verstaan. De omstandigheden zijn beslissend, aldus de rechter.

Gedeeltelijke woning? Uw collega beschikte over een pand waarin hij woonde en waarvan ook een deel was ingericht ten behoeve van de verhuur als bed and breakfast. Dit deel had een eigen opgang en beschikte over drie gastenkamers. Elke gastenkamer was voorzien van een tweepersoonsbed, een televisie, een zitje, een douchecabine, wastafel en toilet. Op de kamers was verder een koelkast aanwezig en er was wifi beschikbaar. In het bed and breakfastdeel was ook een gezamenlijke ruimte aanwezig waar de gasten desgewenst het ontbijt konden nuttigen. In deze ruimte was ook een kitchenette. Voor de rechtbank stond de vraag centraal of de gastenkamers in het bed and breakfastgedeelte als woonhuis of als woongedeelte aangemerkt dienden te worden. Zo ja, dan zou er geen recht bestaan op de KIA.

Niet te gebruiken als woning ... Volgens de rechtbank konden de gastenkamers naar aard en inrichting niet als woning worden aangemerkt en waren ze ook niet bestemd om als woning te worden gebruikt. Gelet op de beperkte ruimte in de gastenkamers en de minimale faciliteiten, was niet aannemelijk dat de gasten langere tijd in de kamers zouden kunnen verblijven en deze als woning zouden gebruiken. De aanwezigheid van een gemeenschappelijke kitchenette deed daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af.

De rechter aan uw zijde, maar ...

Of een deel van een woning als woning is aan te merken, hangt volgens de uitspraak af van de vraag of dit deel ook als woning is te gebruiken. Zijn de faciliteiten te beperkt, dan is dit dus niet het geval en bestaat er recht op KIA. Houd hier zo mogelijk rekening mee als u in soortgelijke omstandigheden de KIA wilt claimen.

Of een gedeelte van een pand fiscaal als ‘woning’ kwalificeert, hangt er met name van af of met de aanwezige faciliteiten het deel ook als woning is te gebruiken. Houd hier rekening mee als u bij de bouw of verbouwing van een pand de KIA wilt claimen, want deze is voor een woning uitgesloten.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01