LOON - 22.09.2022

Wijziging horeca-cao doorgevoerd per 01.09.2022, loon niet-vakkrachten en BBL-leerlingen jonger dan 21 jaar omhoog

Vanaf 1 september 2022 gelden voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen die jonger zijn dan 21 jaar, op het wettelijk minimumloon de hogere cao-jeugdloonpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

Kostenstijging

Per 1 september 2022 is er een extra wijziging in de horeca-cao doorgevoerd. Vanaf 1 september 2022 gelden voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen die jonger zijn dan 21 jaar, op het wettelijk minimumloon de hogere cao-jeugdloonpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon. Hierdoor gaan de lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen tot 21 jaar flink omhoog.

Cao algemeen verbindend verklaard. De horeca-cao is algemeen verbindend verklaard vanaf 30 juni 2022 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-14787.html ). Let op.  Dit betekent dat ook horecaondernemers die niet zijn aangesloten bij KHN en die onder de werkingssfeerbepaling (artikel 1.4) van de horeca-cao vallen, de horeca-cao moeten toepassen. De horeca-cao 2022-2023 geldt tot en met 31 december 2023.

Lonen per 1 september. Dit zijn de lonen voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen vanaf 1 september 2022 bij een werkweek van 38 uur.

Leeftijd Percentage van cao-basisloon groep 1 Per maand Per week
21 jaar 100% € 1.756,20 € 405,30
20 jaar 90% € 1.580,58 € 364,77
19 jaar 80% € 1.404,96 € 324,24
18 jaar 70% € 1.229,34 € 283,71
17 jaar 60% € 1.053,72 € 243,18
16 jaar 50% €    878,10 € 202,65
15 jaar 40% €    702,48 € 162,12

Dit zijn de lonen voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen vanaf 1 september 2022 bij een werkweek van 32 uur en zes uur school.

Leeftijd Percentage van cao-basisloon groep 1 Per maand Per week
21 jaar 100% € 1.478,91 € 341,29
20 jaar 90% € 1.331,01 € 307,16
19 jaar 80% € 1.183,12 € 273,03
18 jaar 70% € 1.035,23 € 238,90
17 jaar 60% €   887,34 € 204,77
16 jaar 50% €   739,45 € 170,64
15 jaar 40% €   591,56 € 136,51

Dit zijn de lonen voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen vanaf 1 september 2022 per arbeidsuur.

Leeftijd Percentage van cao-basisloon groep 1 Per arbeidsuur
21 jaar 100% € 10,67
20 jaar 90% €  9,60
19 jaar 80% €  8,53
18 jaar 70% €  7,47
17 jaar 60% €  6,40
16 jaar 50% €  5,33
15 jaar 40% €  4,27

Wettelijk minimumloon (WML)

Zoals u weet, wordt het wettelijk minimumloon jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast. Volgens het coalitieakkoord zou het minimumloon in drie stappen (2023, 2024 en 2025) extra verhoogd worden met 7,5%. Uit gelekte informatie uit het gesloten begrotingsakkoord van 31 augustus 2022 blijkt echter dat het kabinet het wettelijk minimumloon op 1 januari 2023 in één keer met 10% verhoogd tegelijk met de reguliere halfjaarlijkse verhoging van 1 januari. Let op.  De forse buitengewone verhoging van het minimumloon met 10% brengt hogere werkgeverslasten met zich mee. U zult daar dus in de toekomstige budgetteringen rekening mee moeten houden.

De forse buitengewone verhogingen van het (minimum)loon brengen hogere werkgeverslasten met zich mee. U zult daar dus in de toekomstige budgetteringen rekening mee moeten houden. Voor BBL-leerlingen en niet-vakkrachten reeds per 01.09.2022 door een extra wijziging die voortvloeit uit de cao die algemeen verbindend is verklaard.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01