CONTROLE - 26.04.2018

Controle op btw-aangiften, wat moet er worden bewaakt?

Als er namens de BV onjuiste belastingaangiften worden gedaan, wie is daarvoor dan verantwoordelijk? Welke straf geldt daarvoor? Is een bewust onjuiste aangifte achteraf nog te corrigeren? Wat speelde er laatst hierover bij de rechter? Wat is raadzaam om te doen?

Wat speelde er laatst bij een BV? Joop is DGA van een BV die handelt in cement en andere materialen. Omdat de BV slecht bij kas zit, geeft Joop opdracht aan de boekhouder om over de eerste twee kwartalen van het jaar nihilaangiften in te dienen voor de btw. Dit ondanks het feit dat de BV in werkelijkheid wel omzet heeft behaald.

Vermoeden van fraude

Bij controle door de Belastingdienst komen de onjuiste aangiften aan het licht. Het belastingnadeel blijkt ruim € 315.000,- te zijn. Omdat de fiscus vermoedt dat er bewust fraude is gepleegd, wordt de FIOD ingeschakeld.

Beroep op onmacht. Bij het verhoor verklaart Joop dat hij in een stressvolle periode zit van zijn ondernemerschap. Door oorzaken buiten zijn schuld is de BV financieel gezien in zwaar weer terechtgekomen. Daardoor zijn de problemen boven zijn hoofd gegroeid. Er is geen sprake van onwil, maar van onmacht om op correcte wijze btw-aangifte te doen. Hij is dan ook van plan om op een latere datum door middel van suppletieaangiften de verschuldigde btw alsnog te voldoen.

Wat zegt de wet?

Wettelijk uitgangspunt bij belastingheffing is dat hierbij gewichtige gemeenschapsbelangen betrokken zijn. Bij bewust onjuiste aangiften worden deze gemeenschapsbelangen geschonden. Dit leidt ertoe dat personen of bedrijven die wel op de juiste wijze aangifte doen, uiteindelijk meer moeten gaan betalen. Daarbij is voor een goede werking van het systeem voor de heffing van omzetbelasting van essentieel belang dat kan worden uitgegaan van betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aangiften.

Door aangiften te doen die niet overeenkomen met de werkelijkheid, wordt dat systeem ondergraven. Dat is een strafbaar feit waarvoor de rechter een gevangenisstraf kan opleggen van ten hoogste zes jaar.

Correctie achteraf heft strafbaar feit niet op. De rechter stelt vast dat er sprake is van een behoorlijk belastingnadeel. Dit financiële nadeel is nog steeds niet ongedaan gemaakt. Joop heeft weliswaar verklaard dat hij het voornemen heeft om, zo gauw de situatie het toelaat, via suppletieaangiften de verschuldigde belasting te voldoen.

Maar het achteraf melden dat de eerdere aangiften onjuist waren, brengt niet met zich mee dat de eerder gedane onjuiste aangiften alsnog juist worden. Dat voornemen doet niets af aan het laakbare handelen van Joop op het moment dat de onjuiste aangiften werden ingediend. Als DGA kan hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt. Dus wordt het strafbare gedrag niet aan de BV maar aan Joop privé toegerekend.

Hoe oordeelt de rechter? Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13.03.2018 (GHSHE:2018:1053) , veroordeelt Joop tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Met de hoogte van de straf speelt mee dat hij al eerder voor belastingfraude is veroordeeld.

ons advies
Het is van groot belang dat er voor en namens de BV tijdig correcte en volledige belastingaangiften worden gedaan. Hier wordt streng op gecontroleerd. Is de BV niet in staat om haar belastingschuld te voldoen, dan moet men dat meteen melden bij de Belastingdienst. Doe dit via het formulier 'Melding betalingsonmacht'. Zo voorkomt men privéaansprakelijkheid en gevangenisstraf.

Het model ‘Melding betalingsonmacht' kunt u downloaden via http://tipsenadvies-administrateur.nl/download (FM 02.02.08).
Is de BV niet in staat om haar belastingschuld te voldoen, dan moet men dat meteen melden bij de Belastingdienst. Doe dit via het formulier 'Melding betalingsonmacht'. Zo kan privéaansprakelijkheid en gevangenisstraf (van de DGA) worden voorkomen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01