HUUR BEDRIJFSRUIMTE - 26.04.2018

Bezuinigen op de huurkosten, wat is er mogelijk?

De zaken gaan goed, maar uw directie wil dat u onderzoekt of er mogelijkheden zijn om op de huisvestingskosten te bezuinigen. De grootste kostenpost is de huur van het pand. De huurovereenkomst loopt nog even. Welke mogelijkheden zijn er? En waar moet u op letten?

Wat zijn uw rechten en plichten?

Onderzoek. Maak om te beginnen een inschatting van de mogelijkheden die de huurovereenkomst biedt. Als de huurovereenkomst binnenkort afloopt, kan de huurovereenkomst opgezegd worden. U kunt dan opnieuw onderhandelen of onderzoeken of het bedrijf wellicht kan verhuizen. Onderzoek in dat geval wat de huisvestingskosten zijn en wat verhuizen kost ten opzichte van de mogelijkheden die op de huidige locatie te behalen zijn.

Voorwaarden. Inventariseer welke mogelijkheden het huurcontract verder biedt. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen of bent u nog jaren gebonden? Kan de huurprijs tussentijds aangepast worden en hoe dan?

Hoe opzeggen? Onderzoek ook hoe u rechtsgeldig opzegt en welke termijn daarvoor geldt. Niets is zo vervelend als besluiten te willen verhuizen als net de huurovereenkomst voor vijf jaar is verlengd of als er is opgezegd en de opzegging is niet rechtsgeldig, waardoor er een nieuwe huurperiode gaat lopen. Kortom: wees voorbereid en weet wat uw verplichtingen als huurder zijn.

Specifieke kennis. Huurovereenkomsten kennen zo hun eigen ins en outs. Het is daarom verstandig advies in te winnen bij een specialist. Zij hakken immers dagelijks met dat bijltje.

U zit ‘vast’ maar de huur is te hoog

Als u heeft vastgesteld dat het bedrijf de komende jaren vastzit aan de gemaakte (ongunstige) afspraken, wat dan? Uw directie wil toch dat de huurprijs omlaag gaat. Tip. Denk niet dat er iets kan en de verhuurder niets wil.

Creativiteit loont. Meestal is de verhuurder niet van plan een huurkorting te geven. Maar vaak zijn er creatieve oplossingen te bedenken, waardoor het toch mogelijk is om de huurprijs te verlagen.

Ga praten met de verhuurder. Wat wil de verhuurder? Met creativiteit is veel mogelijk.

  • Misschien wil de verhuurder de huur best verlagen als er een nieuw 10-jarig huurcontract tot stand komt in plaats van de (oude) huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De verhuurder is dan immers zeker van huurinkomsten voor een lange periode, omdat de huurperiode voor 10 jaar vastligt.
  • Het kan zijn dat er in de (oude) huurovereenkomst geen bankgarantie is opgenomen. Soms wil de verhuurder dan wel meewerken aan een huurverlaging, mits er een bankgarantie of waarborgsom wordt afgegeven.
  • Het komt voor dat de huurder diensten verricht voor de verhuurder. Dan kan een (tijdelijke) huurkorting bespreekbaar zijn, waarbij uw rekeningen worden verrekend.

Tip. Beëindig de oude huurovereenkomst en leg de nieuwe afspraken vast in een nieuwe overeenkomst of maak een addendum op de bestaande huurovereenkomst. Zorg ervoor dat de afspraken die u vastlegt een goede weergave zijn van de nieuw gemaakte afspraken. Wees zorgvuldig en duidelijk.

Het gehuurde is te groot

Gekrompen. Het komt voor dat het kantoor of bedrijfsgebouw te groot is, bijvoorbeeld door een reorganisatie. De huur is dan wel marktconform en verhuizen wilt u niet. Denk dan aan de mogelijkheid van onderhuur en nevenhuur. Vaak staat de verhuurder hier wel voor open.

Onderhuur. Wellicht gaat de verhuurder wel akkoord dat u een gedeelte van het gehuurde onderverhuurt. Dan kunt u de oorspronkelijke huurovereenkomst nakomen en gaan de huurlasten per saldo naar beneden.

Tip. In de meeste huurovereenkomsten staat dat de verhuurder moet instemmen met onderhuur.

Waarop letten bij onderhuur? Zorg dat het contract met de onderhuurder aansluit op uw eigen huurcontract. U kunt bijvoorbeeld geen langere duur voor onderhuur afspreken dan dat uw eigen (hoofd)huurovereenkomst loopt.

Tip. Zorg voor zekerheid door middel van een bankgarantie of waarborgsom. Tip. Zorg dat de onderhuurder aan dezelfde gebruiksregels gebonden is die de verhuurder uw bedrijf ook heeft opgelegd. Tip. Leg alles goed vast in een onderhuurovereenkomst en leg ook de eventuele toestemming van de verhuurder vast, samen met de eventuele voorwaarden.

Nevenhuur. Soms is het mogelijk om een gedeelte van de huur aan de verhuurder terug te geven. Dan kan de verhuurder zelf rechtstreeks verhuren aan een andere partij. Dan bent u van die verplichting af, kan de huur omlaag en heeft u niet de risico’s van onderhuur. Soms vindt de verhuurder het prettiger om rechtstreeks aan een ander te verhuren om zo andere afspraken te kunnen maken over bijvoorbeeld de hoogte van de huurprijs, de duur van het contract en zekerheden. Bovendien weet de verhuurder op die manier met wie hij zaken gaat doen en heeft hij rechtstreeks invloed.

Wat dus doen? Praat met de verhuurder en bespreek de voor- en nadelen en de mogelijkheden. Tip. Is er nog geen geschikte kandidaat, spreek dan van tevoren af wie er eventueel (bemiddelings)kosten betaalt voor het vinden van een onder- of nevenhuurder. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Win-win. Breng voordat u begint in kaart wat uw winstpunten zijn en wat de verhuurder te winnen kan hebben. Zo bereikt u het beste resultaat.

Zorg dat u goed op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden van het huurcontract. Overleg met de verhuurder en bespreek de mogelijkheden. Probeer elkaars belangen te begrijpen en kijk of er nieuwe - voor beide partijen - gunstigere afspraken gemaakt kunnen worden. Leg de afspraken goed vast.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01