OUDEDAGSVOORZIENING - 26.04.2018

Hoeveel revisierente betaalt u bij afkoop lijfrente?

Als u een lijfrente afkoopt, betaalt u in de meeste gevallen 20% revisierente. In sommige gevallen betaalt u echter minder. Hoeveel minder en waar hangt dat van af? En wanneer betaalt u helemaal geen revisierente?

Hoe zat dat ook alweer? Als u na 15 oktober 1990 een lijfrente heeft gekocht waarvoor u na 1991 premies heeft betaald, dan betaalt u revisierente als u de lijfrente afkoopt. Deze revisierente komt bovenop de belasting die u sowieso over de afkoopsom betaalt, soms zelfs het toptarief van 51,95%. Maar hoe hoog is die revisierente dan?

Waarom revisierente?

De revisierente is een soort boete omdat u de lijfrente eerder te gelde maakt dan eigenlijk de bedoeling was. Daarom heeft u via de aftrek van de lijfrentepremies onterecht een belastingvoordeel in box 1 genoten en ook minder belasting betaald in box 3. Een lijfrente telt namelijk niet mee als vermogen als u een pensioentekort heeft.

Hoeveel revisierente? De revisierente bedraagt standaard 20% van de afkoopsom. Koopt u een lijfrente binnen 10 jaar af, dan betaalt u wellicht minder revisierente. Op de website http://www.belastingdienst.nl (zoekwoord ‘revisierente’) vindt u een tool waarmee u precies berekent hoeveel revisierente u in uw situatie betaalt. Deze rekenhulp houdt er rekening mee hoeveel rentevoordeel u daadwerkelijk heeft genoten. Hoe meer premies en hoe langer geleden u uw premies heeft afgetrokken, hoe meer revisierente u dus betaalt.

Rekenhulp. De rekenhulp werkt vrij simpel. Door middel van het ingeven van de afgetrokken premies in de afgelopen jaren berekent de tool precies hoeveel revisierente u kwijt bent. Heeft u bijvoorbeeld € 24.000,- aan premies afgetrokken, gelijk verdeeld over de jaren 2012-2017, en koopt u de lijfrente voor € 30.000,- af in 2017, dan betaalt u € 985,- aan revisierente. Heeft u € 24.000,- aan premies in 2012 afgetrokken en in 2013 tot 2017 niets, dan betaalt u € 2.070,-. Logisch, want u heeft immers een veel groter rentevoordeel genoten. Tip. Overigens bent u ook dan nog veel voordeliger uit, want normaal betaalt u 20% revisierente over € 30.000,- = € 6.000,-.

Afkoop kleine lijfrentes? Is de afkoopsom in 2018 minder dan € 4.351,-, dan betaalt u geen revisierente. Tip. Deze zogenaamde kleine lijfrentes zijn vrijgesteld van revisierente. Boven dit bedrag is de hele uitkering belast. Let op. Overweeg vroegtijdige afkoop van een lijfrente alleen als het geld echt broodnodig is, want afkoop is doorgaans wel nadelig (lage afkoopsom) in vergelijking met de rit uitzitten.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid valt u in de regel behoorlijk terug qua inkomen. Tip. De wetgever heeft geregeld dat u daarom bij afkoop ook geen revisierente betaalt. In beginsel mag de afkoopsom niet hoger zijn dan € 40.644,-, maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Neem daarvoor contact op met uw inspecteur. Is er geen uitzondering, dan kunt u ook gedeeltelijk afkopen om revisierente te voorkomen.

Bewijs. U moet bewijzen dat u niet in staat bent om de komende 12 maanden uw hoofdberoep uit te oefenen. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is dus voldoende. Tip. U kunt dit bewijs leveren via een doktersverklaring, maar artsen zijn hiertoe niet altijd bereid. U kunt het bewijs sinds kort ook leveren door aan te tonen dat u een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid krijgt of binnenkort gaat krijgen. Dit mag een publiekrechtelijke uitkering zijn, maar ook die van een particuliere verzekeraar.

U kunt minder revisierente betalen bij afkoop van een lijfrente binnen 10 jaar. Hoeveel minder hangt af van het genoten rentevoordeel. Kleine lijfrentes (minder dan € 4.351,-) zijn vrijgesteld van revisierente. Boven dit bedrag is de hele uitkering belast. Vrijstelling geldt ook bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01