OMZETBELASTING - 26.04.2018

Factuur oninbaar, btw nu terughalen?

Voor eind april moeten veel bedrijven de eerste btw-aangifte 2018 indienen. Denk dan met name aan de nieuwe regels bij oninbare nota’s. Wat krijgt u terug?

Betalen uw klanten niet of pas veel te laat? Tot 1 januari 2017 had het terugvragen van btw op oninbare vorderingen heel wat voeten in de aarde. Sindsdien kan deze btw in de aangifte worden teruggevraagd en geldt bovendien de stelregel dat vorderingen waarvan de uiterste betaaldatum één jaar verstreken is, als oninbaar worden aangemerkt, zodat de btw kan worden teruggevraagd. Maar er is ook een overgangsregeling.

Overgangsregeling? Op basis van een overgangsregeling mag u in de eerste btw-aangifte 2018 de btw terugvragen over vorderingen die op 1 januari 2017 openstonden als ‘te laat betaald’, maar nog niet definitief oninbaar waren.

Oude vorderingen. Er is geen termijn gesteld voor de maximale ouderdom van de vorderingen, dus ook vorderingen die u al lang als oninbaar heeft afgeboekt, komen voor btw-teruggave in aanmerking. Alleen vorderingen die al eerder definitief oninbaar werden, door bijvoorbeeld een faillissement, vallen buiten de regeling. Tip. Het kan dus lonen om uw oude administratie na te lopen op afgeboekte debiteuren waarvan u de btw nog niet heeft kunnen terugvragen.

Kwartaalaangifte? Heeft u uw btw-aangifte over het eerste kwartaal al ingediend (uiterlijk 30 april) of doet u aangifte per maand en heeft u de btw op oude openstaande vorderingen nog niet teruggevraagd? Dien dan een aanvullende (jargon: suppletie)aangifte omzetbelasting in om de oude btw alsnog terug te vragen. Tip. Voor bedragen onder de € 1.000,- mag u de correctie ook in de eerstvolgende btw-aangifte verwerken.

Regeling vanaf nu. Btw op niet-betaalde vorderingen van na 1 januari 2017 kunt u nu steeds in de btw-aangifte terugvragen zodra er na de uiterste betaaldatum één kalenderjaar is verstreken.

Tip. Bij eerdere definitieve oninbaarheid mag u de btw ook eerder terugvragen. Let op. Ontvangt u later alsnog (een deel van) de vergoeding, dan moet u daar weer btw over afdragen.

Vraag btw op oninbare vorderingen terug via een suppletieaangifte. Of vraag de btw (minder dan € 1.000,-) terug in de eerstvolgende aangifte.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01