Alle domeinen

2018 - April

OMZETBELASTING - 26.04.2018

Factuur oninbaar, btw nu terughalen?

Voor eind april moeten veel bedrijven de eerste btw-aangifte 2018 indienen. Denk dan met name aan de nieuwe regels bij oninbare nota’s. Wat krijgt u terug?

JAARCIJFERS - 26.04.2018

U moet te lang op uw geld wachten ...

Uw adviseur bespreekt met u de jaarcijfers 2017 en komt tot de conclusie dat u geld en winst laat liggen. Dat heeft te maken met uw debiteuren en uw omloopsnelheid, aldus uw adviseur. Wat bedoelt hij daarmee? Wat nu?

JAARCIJFERS - 26.04.2018

Kosten besparen door optimaal te betalen?

Uw adviseur is van mening dat u kosten kunt besparen en dus meer winst kunt maken als u uw betalingsverplichtingen optimaler uitvoert. Dat klinkt allemaal wel leuk, maar hoe pakt u dat dan aan? Waar heeft hij het eigenlijk over?

SUCCESSIEPLANNING - 26.04.2018

Erfenis of schenking naar aangetrouwde partner?

Is met de nieuwe wet sinds 1 januari 2018 de uitsluitingsclausule in een testament of bij een schenking niet meer nodig? Wat wordt er bedoeld met de ‘insluitingsclausule’? Hoezo kan dit fiscaal voordelig uitpakken?

OUDEDAGSVOORZIENING - 26.04.2018

Hoeveel revisierente betaalt u bij afkoop lijfrente?

Als u een lijfrente afkoopt, betaalt u in de meeste gevallen 20% revisierente. In sommige gevallen betaalt u echter minder. Hoeveel minder en waar hangt dat van af? En wanneer betaalt u helemaal geen revisierente?

LOONHEFFING - 26.04.2018

Vrijwilliger inzetten kan niet, maar ‘hulp’ inzetten wel!

Zoals u weet, is de inzet van vrijwilligers fiscaal gezien niet voorbehouden aan bedrijven. Maar dat wil niet zeggen dat u fiscaal gezien aan het eind van uw Latijn bent. Wat dacht u van het inzetten van een hulp? Hoe werkt dat?

LOKALE HEFFINGEN - 26.04.2018

Bezwaar maken tegen uw WOZ, hoe moeilijk is dat?

Als het goed is, heeft u uw WOZ-beschikkingen voor 2018 onlangs ontvangen. Maar wat nu als u bezwaar wilt maken omdat u de waarde te hoog vindt? “Hoe moeilijk is dat en hoe zit het met de bewijslast?”, vroeg een abonnee aan ons.

WERKGEVERSZAKEN - 26.04.2018

Uw personeelsdossier up-to-date

Uiteraard zorgt u voor een goed bijgehouden personeelsdossier met daarin alle gegevens die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Maar nu wil de directie dat alles gedigitaliseerd wordt. Kan dat zomaar? Hoe zit dat nu precies?

OMZETBELASTING (BTW) - 26.04.2018

Oninbare vorderingen en btw, innen op het juiste moment!

Bijna iedere ondernemer heeft er wel mee te maken: niet- of moeilijk inbare vorderingen. Onder de nieuwe regels is de btw een stuk makkelijker terug te vragen, maar vergeet u die ‘oude’ btw niet? Hoe pakt u dat als administrateur goed aan?

HUUR BEDRIJFSRUIMTE - 26.04.2018

Bezuinigen op de huurkosten, wat is er mogelijk?

De zaken gaan goed, maar uw directie wil dat u onderzoekt of er mogelijkheden zijn om op de huisvestingskosten te bezuinigen. De grootste kostenpost is de huur van het pand. De huurovereenkomst loopt nog even. Welke mogelijkheden zijn er? En waar moet u op letten?

WERKGEVERSZAKEN - 26.04.2018

Wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans'

Minister Koolmees (SZW) wil dat werkgevers meer mensen in vaste dienst nemen. Hij komt daarom met een pakket maatregelen, die samen het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) vormen. Wat stelt de minister voor en wanneer moet dat gaan gebeuren?

CONTROLE - 26.04.2018

Controle op btw-aangiften, wat moet er worden bewaakt?

Als er namens de BV onjuiste belastingaangiften worden gedaan, wie is daarvoor dan verantwoordelijk? Welke straf geldt daarvoor? Is een bewust onjuiste aangifte achteraf nog te corrigeren? Wat speelde er laatst hierover bij de rechter? Wat is raadzaam om te doen?

PRIVACY - 26.04.2018

Dataportabiliteit onder de AVG, gaan data altijd mee?

Met de komst van de nieuwe AVG per 25 mei verandert er veel. Zo krijgen betrokkenen (degenen waarvan de persoonsgegevens zijn) het recht op dataportabiliteit. Wat houdt dat voor de verwerker in en moet hij daar iets mee?

BEDRIJFSPAND - 26.04.2018

Huur met voorkeursrecht koop, wat moet u nu weten?

Als de huurder een voorkeursrecht heeft om het gehuurde (bedrijfs)pand te kopen, vervalt dat recht dan bij overlijden van de verhuurder? Is de nieuwe eigenaar (erfgenaam) wel of niet daaraan gebonden? Wat staat er in de wet en wat heeft de rechter nu beslist?

ONTSLAGVERGOEDING - 26.04.2018

Wat nu met een slapend dienstverband?

Als een werknemer ontslagen wordt na twee jaar ziekte, moet de werkgever hem een transitievergoeding betalen. Veel werkgevers kiezen ervoor om dan maar niet te ontslaan. Wat is er nu nieuw?

IN DE KIJKER - 25.04.2018

Persoonsgegevens versturen, waar moet u op letten?

U verstuurt regelmatig digitaal persoonsgegevens, bijvoorbeeld naar de notaris of naar de copyshop voor een folder. Mag dat straks na de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei 2018 nog? Waar moet u op letten?

OVERDRACHTSBELASTING - 25.04.2018

Grond rond woonboerderij, tegen 2%?

De rechter heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de vraag of voor grond bij een woonboerderij het overdrachtsbelastingtarief van 2% geldt.

VERKOOP - 25.04.2018

Let op voor de gevolgen van onjuiste asbestsanering

Dat de regelgeving omtrent asbest(sanering) streng is, is bekend. Als verkopend makelaar moet u een koper informeren over de aanwezigheid van asbest. Waar moet u op letten als uw cliënt het asbest voor de verkoop (laat) saneren?

UW RAADSMAN - 25.04.2018

Aftrek hypotheekrente bij echtscheiding, hoe zit dat?

Als uw cliënt samen met zijn echtgenoot een eigen woning heeft en ze gaan scheiden, dan heeft dit voor beide partners fiscale gevolgen. Wat zijn deze gevolgen en waar moet uw cliënt rekening mee houden?

MAKELAARSCONTRACT - 25.04.2018

Aansprakelijk, maar geen schadeplicht

We zien steeds vaker procedures waarbij verkopend makelaars worden aangesproken door kopers, omdat de door de makelaar opgegeven woonoppervlakte niet juist blijkt te zijn. Waar moet u rekening mee houden?

PROJECTONTWIKKELING - 25.04.2018

De Wet basisregistratie ondergrond, wat heeft u eraan?

Op 1 januari 2018 is het eerste deel van de Wet basisregistratie ondergrond in werking getreden. De overige drie tranches zullen de komende vier jaar in werking treden. Wat moet u daarvan weten?

BEDRIJFSHUUR - 25.04.2018

Verhuren aan een franchisegever

Een pand wordt al jaren verhuurd aan een zelfstandig exploitant die een franchiseformule uitbaat. Nu wil de franchisegever van u gaan huren om daarna te gaan onderverhuren aan de exploitant. Wat komt daarbij kijken?

ONDERNEMER - 25.04.2018

Wat is het fiscale voordeel van thuiswerken?

Vanuit huis werken wordt steeds populairder. Maar geniet u als zelfstandige ook fiscale voordelen als u vanuit huis werkt en waar hangt dit van af? Waar moet u als thuiswerkende ondernemer in fiscale zin op letten als u kosten maakt?

AUTO VAN DE ZAAK - 25.04.2018

Moet u nog wel een elektrische auto kopen?

In de media verschenen berichten dat de overheid het elektrisch rijden fiscaal wil aanpakken. Is het dan verstandig om juist nu nog een elektrische auto te kopen? Hoelang profiteert u dan nog van een lagere bijtelling?

REGELS AVG - 25.04.2018

Hoe vernietigt u veilig verzamelde persoonsgegevens?

Met de komst van de AVG per 25 mei 2018 wordt het belangrijker om persoonsgegevens tijdig te verwijderen. Hoelang mag u die gegevens bewaren en hoe verwijdert u die daarna op een veilige manier?

INCASSO - 25.04.2018

Geldvordering nog steeds opeisbaar?

Welke termijn geldt er voor de opeisbaarheid van een vordering? Wanneer begint die termijn te lopen? Hoe kan die worden gestuit? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten en dus raadzaam om te doen zodat u sterk staat?

ARBEIDSCONTRACT - 25.04.2018

Een langdurig tijdelijk contract

U heeft een goede medewerker gevonden, maar wenst geen vast dienstverband. Is een tijdelijk contract met een jarenlange looptijd dan iets?

BTW - 25.04.2018

Zonnepanelen en de btw


HUUR - 25.04.2018

Kan een verhuurder de huur zomaar opzeggen?

U huurt een pand waarin u bijv. een winkel of restaurant exploiteert. Nu heeft de verhuurder gezegd dat hij de huur gaat opzeggen. Waar moet u dan op letten, wat zijn de gevolgen? Wat besliste de rechter over schadevergoeding?

SCHENKEN - 25.04.2018

Rechter zegt: “Gift is toegestaan!”

Is voor een bovenmatige gift de toestemming vereist van de andere echtgenoot? Moet de toestemming schriftelijk worden vastgelegd? Kan de gift achteraf worden vernietigd?

JAARREKENING - 25.04.2018

Leasing en uw jaarrekening


SOFTWARE - OFFICE - 25.04.2018

Handige aanvullingen voor Microsoft Office

Microsoft Office, zeker de Professional-versie, is al een heel veelzijdige software. Toch zijn er een paar minder bekende gratis tools bij te vinden.

ZAKELIJK - WEBDIENSTEN - 25.04.2018

Airtable: een online planner voor u?

In Silicon Valley gebruiken bedrijven en start-ups tegenwoordig massaal Airtable om hun projecten te plannen. Maar deze vrij nieuwe cloudtool richt zich ook tot zelfstandigen en particulieren. Interessant?

INTERNETCONNECTIE - DNS - 25.04.2018

Twee interessante alternatieve DNS-servers

Een DNS-server is onmisbaar: hij ‘vertaalt’ namen als www.google.com naar het eigenlijke IP-adres 172.217.19.36. Uw internetprovider biedt standaard een DNS-server aan, maar u kunt ook een alternatief gebruiken. Welk en waarom?

WEBDIENSTEN - ONLINE OFFICE - 25.04.2018

Presentaties maken met Haiku Deck

Voor het maken van een presentatie grijpt u meestal naar het vertrouwde PowerPoint of naar een goed alternatief als Prezi. De cloudtool Haiku Deck wil het u nóg gemakkelijker maken. Kan die zijn belofte ook waarmaken?

SOFTWARE - ANDROID - 25.04.2018

Android 8 eindelijk breder beschikbaar

Officieel is Android 8 of Oreo uitgebracht in augustus 2017, maar het is pas nu breder beschikbaar op nieuwe toestellen of als update voor recente toestellen. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen?

WEBDIENSTEN - VARIA - 25.04.2018

Veilig grote bestanden versturen


CONSUMENT - CONSUMENTENINFO - 25.04.2018

Hoe kiest u een nieuwe tv (met internetdiensten)?

Wilt u binnenkort een nieuwe tv kopen, dan krijgt u te maken met termen als 4K, OLED en QLED, ingebouwde apps, ... Waar moet u op letten?

WEBDIENSTEN - VARIA - 25.04.2018

Door welke url-inkorter kunt u goo.gl vervangen?

Google heeft aangekondigd dat het stopt met goo.gl, de service waarmee u url’s kunt inkorten. Wat houdt dat in en welke alternatieven kunt u gebruiken?

EIGEN WEBSITE - SITEPROMOTIE - 25.04.2018

Beter scoren in Google via linkbuilding

Interne en externe linkbuilding is een belangrijk onderdeel binnen uw SEO-strategie. Wat houdt dit precies in en hoe pakt u dit concreet aan?

EIGEN WEBSITE - SITEONTWERP - 25.04.2018

Bereid u voor op ‘mobile-first indexing’


E-MAIL - E-MAILSOFTWARE - 25.04.2018

E-mailapplicaties voor Mac

Uitgekeken op de standaard Mail-app van MacOS? Geen probleem, er zijn prima alternatieven beschikbaar.

ZAKELIJK - PRIVACY - 25.04.2018

Voorzichtig met klantgegevens

Het vertrouwen in online privacy kreeg een gevoelige knauw door de recente rel rond Facebook. Hoe houdt u zich als ondernemer aan de privacyregels?

E-MAIL - MAILING LISTS - 25.04.2018

Een e-zine maken en versturen doet u zo

Een elektronische nieuwsbrief is een handig en goedkoop instrument om in contact te blijven met uw klanten. Vaak wordt daarvoor MailChimp ingeschakeld, maar er zijn ook alternatieven. Wij testten er twee voor u uit.

BELASTINGDIENST - 23.04.2018

Weer onvoldoende voor BelastingTelefoon


AFTREK VOORBELASTING - 23.04.2018

Voorkom weigering btw-aftrek bij foute factuur

Recentelijk zei de Europese rechter dat de Belastingdienst bij kleine gebreken niet zomaar de btw-aftrek mag weigeren of terugdraaien. Dat is op zich goed nieuws, maar wanneer kan de fiscus die aftrek alsnog weigeren? Wat moet u voorkomen?

AUTO VAN DE ZAAK - 23.04.2018

Privébijtelling auto in de Vof en maatschap, hoe zit dat?

Als u een zakenauto ook privé rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Maar hoe zit dat precies in een Vof of maatschap? “Wie krijgt daar de bijtelling, hoe is dat geregeld en waar moet ik op letten?”, vroeg een abonnee aan ons.

BELASTINGCONTROLE - 23.04.2018

Steekproeven bij controle loonbelasting

Bij loonbelastingcontroles maakt de Belastingdienst weer vaak gebruik van statistische controlemethodes, zoals de geldeenheid- ofwel eurosteekproef. Wat kan dit voor u betekenen en waar moet u op letten bij een dergelijke controle?

ARBEIDSRELATIES - 23.04.2018

Pakketbezorger was niet in loondienst

Een bezorger wilde eerst geen werknemer zijn, maar nadat PostNL het contract opzegde toch wel. Wat speelde er en wat is voor u belangrijk?

INKOMSTENBELASTING - 23.04.2018

Voorlopige aanslag 2018, loop niet tegen boete aan ...

Het lijkt logisch om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verlagen als u deze te hoog vindt of als u die voorschotten liever elders aan wilt besteden. U denkt dit dan op het einde van het boekjaar weer recht te trekken. Maar werkt dat ook zo?

BTW - 23.04.2018

Uw webshop en de btw

Veel ondernemers hebben tegenwoordig een webshop. Als u via uw webshop goederen verkoopt aan particulieren in een ander EU-land, moet u even opletten. Er geldt dan voor de btw een andere regeling dan voor verkoop in Nederland.

ONDERNEMERSHEFFINGEN - 23.04.2018

Moet u een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betalen?

In de strijd tegen afval moeten ondernemers soms een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betalen. Het gaat dan om producenten en importeurs van verpakkingen. Wanneer moet u zulke bijdragen betalen, hoeveel is dat dan en hoe moet dat?

ONTSLAG - 23.04.2018

Ontslag op staande voet, hoe snel is ‘onverwijld’?

Wat doet u als u ontdekt dat uw werknemer zich niet aan de afspraken houdt? Meteen ontslaan of eerst maar eens goed onderzoek doen? En wat gebeurt er als u te snel bent?

ZIEKTE - 23.04.2018

Zorg voor een goede start met een goede ziekmelding

Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste stappen zet in een verzuimdossier en hoe maakt u duidelijke afspraken waarmee veel problemen kunnen worden voorkomen? Hoe is de ziekmelding daarbij belangrijk?

ONTSLAGVERGOEDING - 23.04.2018

Slapend dienstverband is duur

Werkgevers die een werknemer willen ontslaan die twee jaar of langer is ziek geweest, kiezen er vaak voor het dienstverband te laten ‘slapen’. Wat is er nieuw?

LOONKOSTENVOORDEEL - 23.04.2018

“Chef, hoe kom ik aan zo’n doelgroepverklaring?”

Een abonnee meldde dat hem de oren van zijn hoofd werden gevraagd over de doelgroepverklaring die zijn werknemers moeten aanleveren, zodat hij als werkgever het loonkostenvoordeel kan krijgen. Wij doken er voor hem in.

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 23.04.2018

Wettelijke ontslaggronden ... méér is soms beter

Een werknemer kan alleen worden ontslagen als vast is komen te staan dat een van de wettelijke ontslaggronden aanwezig is. De opbouw van een goed dossier is dus noodzakelijk. Hoe vergroot u de kans dat het ontslag wordt goedgekeurd?

ONTSLAG - 23.04.2018

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Als u een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer beëindigt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Wat kunt u hebben aan de overbruggingsregeling bij de berekening van de transitievergoeding?

WERVING & SELECTIE - 23.04.2018

Selectiefouten, maak ze niet ...

Een selectieproces kost veel tijd en geld. Het is dus belangrijk de beste kandidaat te vinden. Wat kunt u leren van een aantal fouten die in de praktijk in selectiegesprekken veel worden gemaakt?

AUTO VAN DE ZAAK - 20.04.2018

Wat is uw privébijtelling na vijf jaar?

Wie een auto van de zaak ter beschikking heeft, krijgt met de bekende bijtelling te maken. Die geldt vanaf de aanschaf in beginsel voor vijf jaar. Maar wat is de bijtelling na deze termijn? En hoe zit dat met een occasion? Lees verder!

AANSPRAKELIJKHEID - 20.04.2018

Mag een arts zijn fouten toegeven?

Wanneer een arts een medische fout heeft gemaakt, bestaat er soms verwarring over wat hij hierover wel of niet moet zeggen tegen de patiënt. Hij wil natuurlijk geen problemen met zijn aansprakelijkheidsverzekering. Wat is wijsheid?

BEDRIJFSKOSTENAFTREK - 20.04.2018

Hoge kosten en weldenkende ondernemers


SOCIALE UITKERING - 20.04.2018

Doe tijdig een aanvraag voor de compensatieregeling

Er is een compensatieregeling beschikbaar voor zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018. Wat is nu goed om te weten?

TUCHTRECHT - 20.04.2018

Tuchtrechter oordeelt los van het calamiteitenrapport

De weduwe van een patiënt verwijt diens chirurg dat hij niet adequaat gereageerd heeft op de symptomen van de nabloeding na een buikwandcorrectie. Daardoor is haar man drie dagen na de operatie overleden. Wat zegt het tuchtcollege?

WERKGEVERSZAKEN - 20.04.2018

Uit de school geklapt, dan ontslag!

Uw patiënten vertrouwen erop dat hun vertrouwelijke medische gegevens bij u in goede handen zijn. En u vertrouwt daarbij op uw medewerkers. Hoe zit het als een van hen vertrouwelijke informatie deelt met derden?

PATIËNTENRECHTEN - 20.04.2018

Geldt uw beroepsgeheim ook bij verzekeringsfraude?

Als een levensverzekeraar fraude vermoedt, kan deze dan bij u aankloppen voor gegevens over de doodsoorzaak van uw patiënt? Moet u daaraan meewerken en waar moet u dan op letten? En uw beroepsgeheim dan?

AFTREKBARE KOSTEN - 20.04.2018

Studiekosten toch in 2018 aftrekbaar

De regering heeft besloten de aftrek voor scholing nog even te handhaven. Goed nieuws! Welke gevolgen heeft dat nu voor uw aftrek in 2018?

BOER EN BEDRIJF - 20.04.2018

Gebruiksruimte op primaire dijken?

Heeft u dijken in gebruik? Dan kunt u deze onder voorwaarden meetellen voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van betalingsrechten. Zijn deze dijken primaire waterkeringen? Dan kunt u deze niet meer volledig meetellen. Wat nu?

LANDBOUWGROND - 20.04.2018

Testament is duidelijk, koopcontract grond vernietigd!

Als in een testament is bepaald dat een stuk landbouwgrond niet aan een bepaalde familie mag worden overgedragen, is dat dan een rechtsgeldige bepaling? Wat is daarvan het gevolg? Wat zegt de rechter en wat is goed om te weten?

ADMINISTRATIE - 20.04.2018

Hoe zit dat met de digitale bewaarplicht?

Als ondernemer kunt u niet meer zonder digitale hulpmiddelen. Maar hoe zit het dan met de bewaarplicht? Moet u alles printen en bewaren of kunt u volstaan met de bestanden op uw pc?

FOSFAATRECHTEN - 20.04.2018

Fosfaatrechten, vrijstelling voor jongvee van vleesvee?

Heeft u een zoogkoeienbedrijf? Dan heeft u ook te maken met fosfaatrechten voor uw jongvee. Dit kan uw bedrijfsvoering behoorlijk beperken. Gelukkig komt er een oplossing via een vrijstellingsregeling. Is deelname hieraan altijd voordelig?

PRIVÉ - 20.04.2018

‘Schenk u rijk’-actie voor goed doel

Wat kunt u met de ‘schenk u rijk’-acties voor het goede doel? Hoe zit de fiscale vork in de steel? Hoe pakt dat uit qua aftrekpost? Zit er ook nog een addertje onder het gras? Wat moet u nu weten hierover?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 20.04.2018

Inkomensplanning 2018 voor de DGA

Het is een jaarlijks terugkerende vraag: hoe kan de beloning voor u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) fiscaal zo voordelig mogelijk worden samengesteld? Wat zijn de mogelijkheden? Waarvoor kunt u in 2018 het beste kiezen?

FISCOTIP - 20.04.2018

Op tijd het ondernemingsvermogen optimaliseren

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR) in de Successiewet 1956 is een van de gunstigste faciliteiten in de fiscale regelgeving. Deze wordt nog interessanter als beleggingsvermogen kan worden omgezet in ondernemingsvermogen.

AUTO VAN DE ZAAK - 20.04.2018

DGA mag niet privé rijden, reëel?

Met een verbod op privégebruik kan de bijtelling voor de auto van de zaak worden voorkomen. Dit werkt echter niet voor u als directeur-grootaandeelhouder.

AUTO VAN DE ZAAK - 20.04.2018

Auto van de zaak voordelig privé ‘parkeren’

Het aanschaffen van een auto van de zaak (in uw BV) is meestal gunstiger dan privé een auto aanschaffen. Het kan echter aantrekkelijk zijn om de auto van de BV na enige tijd privé over te nemen. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?

PERSONEEL - 20.04.2018

Belgische werknemers, Nederlandse loonbelasting?

Een Belgische bvba wordt door een Nederlandse BV gevraagd om mee te werken aan een project in Nederland. Er gaan dus Belgische werknemers in Nederland aan de slag. Wat heeft de rechter nu beslist over de loonbelastingplicht?

PRIVÉ - 20.04.2018

Spaargeld liever naar een spaar-BV?

Na jaren stilzitten, is de fiscus in 2017 dan toch eindelijk begonnen om de scherpste kantjes af te halen van de tarieven voor box 3. Maar de fiscus heeft tijd genoeg, dus misschien is het optuigen van een spaar-BV een beter alternatief.

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 19.04.2018

Geen gebrekkig onderhoud, aannemer aansprakelijk!

Waar moet u rekening mee houden bij een afwijkende garantietermijn? Wanneer komt het gebrek voor risico van de opdrachtgever? Wie moet wat bewijzen? Wat speelde er bij een collega over gebreken? Wat heeft de bouwrechter nu beslist?

PRIVé - 19.04.2018

Samenwonend en niks zwart-op-wit? Geen terugbetaling!

Als een samenwonende partner investeert in de woning van de ander, heeft deze dan recht op een vergoeding als de relatie eindigt? Waar hangt dat van af? Wat als er geen afspraken zijn gemaakt? Wat speelde er over verbouwingskosten?

RECHT VAN DE BOUW - 19.04.2018

Bouwkosten voor berging voor rekening van de aannemer!

Als aan een meerwerkoptie voorwaarden zijn verbonden, kan de aannemer die dan later toevoegen? Wat speelde er bij de rechter over: ‘‘Met het kiezen van deze (meerwerk)optie is de standaard houten tuinberging komen te vervallen”?

PERSONEEL - 19.04.2018

Ontslag op staande voet door verwijtbaat handelen

Wat zijn de mogelijkheden van een werkgever als een medewerker zijn werk niet conform de regels uitvoert en de naam van het bedrijf schade kan berokkenen? Wat speelde hier recentelijk over m.b.t. asbestcontrole? Wat heeft de rechter beslist?

ADMINISTRATIE - 19.04.2018

Hoe zit dat met de digitale bewaarplicht?

Als ondernemer kunt u niet meer zonder digitale hulpmiddelen. Maar hoe zit het dan met de fiscale bewaarplicht? Moet u alles printen en bewaren of kunt u volstaan met de bestanden op uw pc? Wat moet u nu weten?

OMZETBELASTING - 17.04.2018

Factuur oninbaar, btw nu terughalen?

Voor eind april moeten veel horecazaken de eerste btw-aangifte 2018 indienen. Denk dan vooral aan de nieuwe regels bij oninbare nota’s. Wat krijgt u terug?

KASGELD - 17.04.2018

Ook plastic geld is omzet, maar niet altijd!

Het zal u niet ontgaan zijn dat het gebruik van plastic betalingen ook in de horeca nog steeds toeneemt. Stel dat u hierdoor steeds vaker tegen problemen en kastekorten aanloopt aangaande uw contanten en uw kasboek ...

TOERISTENBELASTING - 17.04.2018

Te vroege aanslag toeristenbelasting in de prullenbak?

Van degene die niet in een gemeente woont maar er wel verblijft, kan toeristenbelasting worden geheven. Maar wat nu als zo’n aanslag te vroeg wordt opgelegd? En op welke zaken moet u bij zo’n aanslag nog meer letten?

PERSONEEL - 17.04.2018

Met uw keukenbrigade naar de culinaire olympics?

U hoorde dat het Nederlandse team de Europese finale haalde van Bocuse d’Or, zogezegd de Olympische Spelen voor koks. Stel, u wilt daar 11 en 12 juni heen ter inspiratie en motivatie van uw keukenbrigade. Kan dat onbelast?

BV - 17.04.2018

Leasevorm in BV kiezen? Denk nu al aan 2019 ...

Conform de nieuwste regels moet in sommige gevallen vanaf 2019 ook een operational lease vermeld worden in de jaarrekening van een (horeca-)BV. Wanneer is dat het geval? En wat doet u met lease in 2018?

REGELS AVG - 17.04.2018

Hoe vernietigt u veilig verzamelde persoonsgegevens?

Met de komst van de AVG per 25 mei 2018 wordt het belangrijker om persoonsgegevens tijdig te verwijderen. Ook in de horeca! Hoelang mag u die gegevens bewaren en hoe verwijdert u die daarna op een veilige manier?

ARBEIDSVOORWAARDEN - 17.04.2018

Afwijken van horeca-cao, alleen naar boven ...


ARBEIDSOVEREENKOMST - 17.04.2018

Is een langdurig, maar tijdelijk contract mogelijk?

Stel, u wilt uw barchef graag aan uw restaurant binden voor vijf jaar. Moet u dan toch een contract voor onbepaalde tijd afsluiten? Of is het mogelijk om een langdurig contract voor bepaalde tijd af te sluiten? Waar moet u op letten?

IN DE KIJKER - 13.04.2018

Formulering contractueel voorbehoud, waar let u op?

Veel contracten in de vastgoedpraktijk bevatten ontbindende of opschortende voorwaarden. Onduidelijke formulering van deze voorwaarden leidt vaak tot geschillen. Hoe voorkomt u dit?

BURENRECHT - 13.04.2018

Intensiever gebruik overpad, mag dat?

Na verloop van tijd kan de omvang of het gebruik van een recht van overpad veranderen. (Wanneer) moet de dienend eigenaar een intensiever gebruik dulden?

HYPOTHEEK - 13.04.2018

Hoe kunnen starters makkelijker een huis kopen?

Voor veel huizenkopers wordt het steeds moeilijker om een woning te kopen. Zeker voor starters die net begonnen zijn met werken en nog aan het begin van hun carrière staan. Welke mogelijkheden zijn er voor deze doelgroep?

Cookiebeleid