PRIVACY - 26.04.2018

Dataportabiliteit onder de AVG, gaan data altijd mee?

Met de komst van de nieuwe AVG per 25 mei verandert er veel. Zo krijgen betrokkenen (degenen waarvan de persoonsgegevens zijn) het recht op dataportabiliteit. Wat houdt dat voor de verwerker in en moet hij daar iets mee?

Definitie. Het recht op dataportabiliteit is volgens de AVG: “Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) houdt in dat de betrokkene het recht heeft de persoonsgegevens die hij aan een verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen.”

Concreet. Het simpelste voorbeeld van dataportabiliteit is het wisselen van mobiele telefoonaanbieder, waarbij het telefoonnummer meegenomen wordt naar de nieuwe provider. Providers werkten daar wel altijd aan mee, maar dat recht wordt nu vastgelegd in de wet.

1. Recht op dataportabiliteit

Allereerst betekent dit dat de betrokkene recht heeft op het ontvangen van persoonsgegevens die verwerkt zijn en dat hij het recht heeft deze gegevens voor nader persoonlijk gebruik op een persoonlijk apparaat op te slaan, zonder het aan een andere verantwoordelijke te verzenden.

Voorbeeld.Een administratiekantoor verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het doen van loonadministratie. De werkgever heeft dan recht op een uitdraai van de werknemers die op de loonlijst staan, om die in een andere applicatie te gebruiken.

2. Recht deze informatie te verzenden

Naast het recht om de data te ontvangen en te gebruiken, moeten verwerkers van data ook de mogelijkheid bieden om de data ook aan een andere dienstverlener te verzenden. Uiteraard alleen als de betrokkene daar opdracht voor geeft.

Voorbeeld.Een bedrijf wil een ander boekhoudpakket gebruiken en de loongegevens moeten daarin worden geladen. De verwerker moet die mogelijkheid ook geven. Hierdoor wordt het voor betrokkenen mogelijk de persoonsgegevens eenvoudig te verplaatsen, kopiëren of verzenden.

3. De techniek

Directe toegang. Op grond van de AVG moeten de betrokkenen de mogelijkheid krijgen de gegevens direct te downloaden, maar zij moeten ook de mogelijkheid krijgen deze gegevens direct aan een andere verantwoordelijke te zenden. Betrokkenen moeten met één druk op de knop kunnen zien welke gegevens de verwerker heeft, deze gegevens kunnen downloaden en kunnen verstrekken aan een andere verwerker.

Wanneer recht op dataportabiliteit?

Toestemming. De gegevens die in aanmerking komen voor dataportabiliteit moeten zijn verkregen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of er moet toestemming zijn gegeven voor de verwerker. Daarnaast geldt het recht op dataportabiliteit alleen als de persoonsgegevens 'via geautomatiseerde procedés' worden verwerkt en geldt het niet voor papieren bestanden. Denk aan de zoekgeschiedenis, de locatiegegevens of de beluisterde muziek op een streamingsdienst.

En wat betekent dat nu voor u? Breng in kaart welke verwerkingen u doet en neem deze op in een verwerkingsregister. Geef aan of bepaalde gegevens vatbaar zijn voor dataportabiliteit. Als dat het geval is, moet u technische maatregelen treffen om hier ook aan te kunnen voldoen.

Download een model ‘Verwerkingsregister’ van http://tipsenadvies-administrateur.nl/download (FM 02.02.05).
Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, moeten ervoor zorgen dat de betrokkene zijn gegevens kan inzien, opslaan of aan een ander kan verzenden. Betrokkenen moeten direct toegang hebben tot hun gegevens. Neem technische maatregelen om dat mogelijk te maken.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01