SUCCESSIEPLANNING - 26.04.2018

Erfenis of schenking naar aangetrouwde partner?

Is met de nieuwe wet sinds 1 januari 2018 de uitsluitingsclausule in een testament of bij een schenking niet meer nodig? Wat wordt er bedoeld met de ‘insluitingsclausule’? Hoezo kan dit fiscaal voordelig uitpakken?

Nieuw. Per 1 januari 2018 is de wet inzake het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Echtgenoten die vanaf die datum zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, behouden ieder hun eigen privévermogen dat ze voor het huwelijk hebben opgebouwd. Alleen het vermogen dat door hen beiden tijdens het huwelijk wordt verkregen, wordt gemeenschappelijk vermogen. Hetzelfde geldt voor goederen die voor het aangaan van het huwelijk door hen beiden gezamenlijk zijn aangekocht, zoals het woonhuis en inboedelgoederen.

Binnen de familie

Wat betreft een erfenis of schenking is het vaak de bedoeling van de erflater of schenker dat dit vermogen binnen de eigen familie blijft en niet tot het gemeenschappelijk vermogen van de verkrijger (eigen kind) gaat behoren. Dit om te voorkomen dat de ex-partner van het eigen kind na een echtscheiding ervandoor gaat met de helft van het geld.

Automatisch. Hier schiet de nieuwe wet te hulp. Sinds 1 januari 2018 geldt dat al hetgeen door overlijden of als schenking wordt verkregen, automatisch tot het privévermogen van de verkrijger behoort. Dat geldt dus ook voor een erfenis of schenking die tijdens het huwelijk wordt verkregen. Deze vallen niet in het gemeenschappelijk vermogen.

Alleen voor nieuwe huwelijken. Dit geldt echter alleen voor verkrijgers die vanaf 1 januari 2018 zijn gehuwd. Voor verkrijgers die voor die datum in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, blijft de uitsluitingsclausule in het testament of bij de schenking dus nog noodzakelijk.

Uitsluitingsclausule. Voor een erfenis (of legaat) moet de uitsluitingsclausule van toepassing worden verklaard in een testament (via uw notaris). Tegenwoordig staat er in alle testamenten automatisch een uitsluitingsclausule. Dat geldt dan voor erfgenamen die voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Zijn erfgenamen na 1 januari 2018 gehuwd, dan blijft de erfenis sowieso privévermogen. Voor een schenking is de uitsluitingsclausule vormvrij. Dat mag als vermelding op een bankafschrift. Let op. Dit moet duidelijk zijn en altijd schriftelijk worden vastgelegd (uiterlijk op de dag van de schenking).

Fiscaal ongunstig?

De uitsluitingsclausule kan fiscaal onvoordelig uitpakken. Hetzelfde geldt voor de nieuwe wettelijke bepaling die zegt dat een erfenis of schenking automatisch privévermogen is.

Heeft het eigen kind een erfenis van € 1.200.000,- en is de partner de enige erfgenaam, dan komt de waarde van de verkrijging boven het fiscaal vrijgestelde bedrag (in 2018: € 643.194,-). Over het meerdere betaalt de langstlevende partner 10% (tot € 123.248,-) of 20% (over alles daarboven) aan erfbelasting.

Toch naar de partner. Om dat te voorkomen, kan de erflater of schenker bepalen dat de uitsluitingsclausule (voor gehuwden van voor 1 januari 2018) alleen geldt bij echtscheiding van de verkrijger en dat de insluitingsclausule (voor gehuwden van na 1 januari 2018) alleen geldt bij overlijden van de verkrijger. Tip.  De waarde van de schenking of de erfenis wordt dan slechts voor de helft gerekend tot de waarde van de nalatenschap. In het voorbeeld blijft die waarde zo onder de drempel van het vrijgestelde bedrag en speelt er dus geen erfbelasting!

Ondanks de nieuwe wet blijft de uitsluitingsclausule noodzakelijk. Als een erfenis of schenking echter privé blijft, kan dat fiscaal ongunstig uitpakken bij overlijden. Met een uitsluitingsclausule die alleen geldt bij echtscheiding of een insluitingsclausule die alleen geldt bij overlijden, kan dit worden voorkomen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01