Familiezaken en financiële planning - Schenken en schenkbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SCHENKINGEN - 15.05.2023

Repeterende schenking: wat heeft de Hoge Raad nu beslist?

Door jaarlijks te schenken, vererft er minder vermogen, dus minder erfbelasting. Kunnen er op dezelfde dag meerdere schenkingen - voor verschillende jaren - worden gedaan, zonder dat dit voor de schenkbelasting ongunstig uitpakt?
Lees meer

PRIVÉ - 15.05.2023

Verkoop woning aan kind tegen lage waarde

Als u uw woning financieel vriendelijk wilt overdragen aan uw kind, kan uw kind de volledige waarde betalen en kunt u vervolgens een deel kwijtschelden. U kunt ook uitgaan van een lagere waarde bij de verkoop. Wat is fiscaal het gunstigste?
Lees meer

FISCOTIP - 15.05.2023

Periodiek schenken, doe het goed

Als u bijv. uw kind voor langere termijn een schenking wilt toezeggen, is het fiscaal nadelig indien dit als periodieke uitkering wordt gezien. Door hierop in te spelen, kunt u dit echter voorkomen. Waar moet u dan wel op letten?
Lees meer

AFGEZONDERD PARTICULIER VERMOGEN - 01.05.2023

Door vader opgerichte SPF transparant: schenking aan zoon belast

Voor de invoering van het APV-regime was het niet altijd duidelijk aan wie vermogen uit een trust of SPF moest worden toegerekend. Indien de trust of SPF in het buitenland werd ondergebracht, kon schenkbelasting worden vermeden.
Lees meer

ERF- EN SCHENKBELASTING - 17.04.2023

Kindsdeel erfenis ouder niet zomaar eerder uitbetalen

Bij overlijden van een van de ouders hebben de kinderen recht op hun kindsdeel. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Als men dit kindsdeel eerder wil uitbetalen, kan dat vervelende gevolgen hebben.
Lees meer

SCHENKBELASTING - 03.04.2023

Schenking bij verkoop onroerend goed aan echtgenote

De verkoop van onroerend goed aan de echtgenote tegen een te lage koopsom, is een belaste schenking voor de Successiewet 1956.
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Schenken en schenkbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ERF- EN SCHENKBELASTING - 17.04.2023

Kindsdeel erfenis ouder niet zomaar eerder uitbetalen

Bij overlijden van een van de ouders hebben de kinderen recht op hun kindsdeel. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Als men dit kindsdeel eerder wil uitbetalen, kan dat vervelende gevolgen hebben.
Lees meer

PRIVÉ - 15.05.2023

Verkoop woning aan kind tegen lage waarde

Als u uw woning financieel vriendelijk wilt overdragen aan uw kind, kan uw kind de volledige waarde betalen en kunt u vervolgens een deel kwijtschelden. U kunt ook uitgaan van een lagere waarde bij de verkoop. Wat is fiscaal het gunstigste?
Lees meer

FISCOTIP - 15.05.2023

Periodiek schenken, doe het goed

Als u bijv. uw kind voor langere termijn een schenking wilt toezeggen, is het fiscaal nadelig indien dit als periodieke uitkering wordt gezien. Door hierop in te spelen, kunt u dit echter voorkomen. Waar moet u dan wel op letten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid