Familiezaken en financiële planning - Schenken en schenkbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SCHENKBELASTING - 26.09.2022

Afschaffing jubelton - wat kan er nog?

Vanaf 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning. Per 2023 wordt de vrijstelling al aanzienlijk verlaagd.
Lees meer

SCHENKBELASTING - 06.09.2022

De waarde van de woning, WOZ of anders?

In een onlangs uitgebracht beleidsbesluit over de waarderingsregels voor de schenk- en erfbelasting komen in de onderdelen 7 en 8 interessante situaties aan bod waarin verkrijging van een woning centraal staat.
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 31.08.2022

Multiplier culturele giften fiscaal partners hoger

Hoger maximum. Sinds 1 januari 2012 kent de inkomstenbelasting een zogeheten ‘multiplier’ voor de aftrek van giften (zowel periodieke als andere giften) aan culturele ANBI’s. Giften aan een culturele ANBI mogen daardoor worden vermenigvuldigd met 1,25, waarbij een maximale verhoging geldt van € 1.250. Deze maximale aftrek wordt behaald als u een gift doet aan een culturele ANBI van € 5.000. Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat, ingeval u een fiscale partner heeft, het maximumbedrag van € 1.250 voor u samen geldt. Onlangs heeft de Belastingdienst echter geconcludeerd dat fiscale partners een verhoging van de culturele giften kunnen krijgen van maximaal € 2.500. ...
Lees meer

FINANCIELE PLANNING - 29.06.2022

Landgoederen: interessant door forse fiscale vrijstellingen

Beleggen in landgoederen is fiscaal interessant: vrijgesteld in box 3, vrijstelling overdrachtsbelasting, onroerendezaakbelasting, enz. Wat regelen en bewaken?
Lees meer

FISCOTIP - 23.06.2022

Beter met de warme dan met de koude hand?

Een bekend devies is dat u beter met de ‘warme’ dan met de ‘koude’ hand kunt schenken. U zou dan belasting besparen. Toch is dat niet altijd zo en moet u ook andere aspecten in acht nemen. Waar moet u op letten en wat scheelt dat?
Lees meer

SCHENKINGSRECHT - 15.06.2022

Geld van de kinderen naar de ouders

Meestal schenken de ouders geld aan de kinderen, maar dat kan ook andersom. Alleen gelden er dan wel andere (fiscale) regels waar rekening mee moet worden gehouden. Hoe kan dat worden geregeld? Hoe werkt dat fiscaal?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Schenken en schenkbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - 31.08.2022

Multiplier culturele giften fiscaal partners hoger

Hoger maximum. Sinds 1 januari 2012 kent de inkomstenbelasting een zogeheten ‘multiplier’ voor de aftrek van giften (zowel periodieke als andere giften) aan culturele ANBI’s. Giften aan een culturele ANBI mogen daardoor worden vermenigvuldigd met 1,25, waarbij een maximale verhoging geldt van € 1.250. Deze maximale aftrek wordt behaald als u een gift doet aan een culturele ANBI van € 5.000. Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat, ingeval u een fiscale partner heeft, het maximumbedrag van € 1.250 voor u samen geldt. Onlangs heeft de Belastingdienst echter geconcludeerd dat fiscale partners een verhoging van de culturele giften kunnen krijgen van maximaal € 2.500. ...
Lees meer

SCHENKBELASTING - 06.09.2022

De waarde van de woning, WOZ of anders?

In een onlangs uitgebracht beleidsbesluit over de waarderingsregels voor de schenk- en erfbelasting komen in de onderdelen 7 en 8 interessante situaties aan bod waarin verkrijging van een woning centraal staat.
Lees meer

FINANCIELE PLANNING - 29.06.2022

Landgoederen: interessant door forse fiscale vrijstellingen

Beleggen in landgoederen is fiscaal interessant: vrijgesteld in box 3, vrijstelling overdrachtsbelasting, onroerendezaakbelasting, enz. Wat regelen en bewaken?
Lees meer

Cookiebeleid