Familiezaken en financiële planning - Schenken en schenkbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PRIVÉ - 12.01.2021

In gemeenschap van goederen gehuwd en apart schenken?

U kunt jaarlijks een bedrag belastingvrij aan uw kinderen schenken. Hierbij worden de schenkingen van de ouders samengeteld. Dit betekent alleen niet dat u als ouders niet apart van elkaar kunt schenken. Hoe zit dit precies?
Lees meer

DOORSCHUIFREGELING - 17.12.2020

Dienstbetrekkingseis: denk er niet te lichtzinnig over!

Voor het schenken van aandelen in een vennootschap moet de begiftigde gedurende 36 maanden werknemer in die vennootschap zijn geweest. Deze dienstbetrekkingseis is geen zware eis, maar dat is ook meteen de valkuil!
Lees meer

BELASTINGEN - 04.12.2020

Belastingvrije schenkingen, wat nu in 2021?

Verhoogd met € 1.000. Door een amendement op het Belastingplan 2021 worden alleen voor het jaar 2021 de schenkingsvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers (na inflatiecorrectie) verhoogd met € 1.000 (art. 35a SW) . Dus is de vrijstelling voor ouders aan kinderen in 2021 € 6.604 per kind (in 2020: € 5.515) en voor overige verkrijgers in 2021 € 3.244 (2020: € 2.208). Voor deze schenkingen is geen aangife schenkbelasting vereist. Zorg wel voor bewijs via een schenkingsovereenkomst. Verder zijn nog de volgende eenmalige belastingvrije schenkingen mogelijk (bedragen 2020) aan ieder kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar (bewaak dat hiervoor wel aangifte schenkbelasting vereist is!): € 26.457, € 55.114 onder voorwaarde dat dit geld wordt gebruikt voor studie of opleiding van het kind, € 103.643 mits gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, de aflossing van de hypotheek of restschuld of de afkoop van de erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten van de eigen woning. ...
Lees meer

PRIVÉ - 02.12.2020

Nog snel een schenking doen?

Het einde van het jaar nadert en u bent in een vrijgevige bui. Stel, u wilt uw (klein)kinderen nog voor de kerst verrassen met een mooi bedrag om bijv. een andere auto of een nieuw bankstel te kopen. Hoe pakt u dit fiscaal het beste aan?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 02.12.2020

Geen eigendom, wel zeggenschap over uw vermogen

Wilt u een deel van uw vermogen (onroerende zaken) aan uw kinderen overdragen, maar zelf nog wel de zeggenschap over dit vermogen houden? Dat kan! Door uw vermogen te certificeren, wordt er aan uw wens voldaan. Hoe werkt dat?
Lees meer

SCHENKBELASTING - 26.11.2020

Schenkingsvrijstelling plannen

Verhoging schenkingsvrijstelling alleen in 2021. Als gevolg van een amendement van Tweede Kamerlid Lodders (van 11 november 2020) op het Belastingplan 2021 worden alleen voor het jaar 2021 de schenkingsvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers, na toepassing van de gebruikelijke jaarlijkse inflatiecorrectie op grond van artikel 35a SW, verhoogd met € 1.000. Hierdoor bedraagt de schenkingsvrijstelling voor ouders aan kinderen in 2021 € 6.604 per kind en voor overige verkrijgers komt de vrijstelling voor 2021 uit op € 3.244. De eenmalige verhoging is bedoeld om familie of vrienden extra financiële steun te kunnen bieden in de coronacrisis. ...
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Schenken en schenkbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 20.11.2020

Is een papieren schenking nog interessant?

De voorgenomen wijziging van box 3 maakte een schenking op papier een stuk minder interessant. Maar deze wijziging is van de baan en daarmee wordt de papieren schenking weer lucratief. Waarom eigenlijk en hoe werkt het?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 02.12.2020

Geen eigendom, wel zeggenschap over uw vermogen

Wilt u een deel van uw vermogen (onroerende zaken) aan uw kinderen overdragen, maar zelf nog wel de zeggenschap over dit vermogen houden? Dat kan! Door uw vermogen te certificeren, wordt er aan uw wens voldaan. Hoe werkt dat?
Lees meer

PRIVÉ - 02.12.2020

Nog snel een schenking doen?

Het einde van het jaar nadert en u bent in een vrijgevige bui. Stel, u wilt uw (klein)kinderen nog voor de kerst verrassen met een mooi bedrag om bijv. een andere auto of een nieuw bankstel te kopen. Hoe pakt u dit fiscaal het beste aan?
Lees meer

Cookiebeleid