LOKALE HEFFINGEN - 26.04.2018

Bezwaar maken tegen uw WOZ, hoe moeilijk is dat?

Als het goed is, heeft u uw WOZ-beschikkingen voor 2018 onlangs ontvangen. Maar wat nu als u bezwaar wilt maken omdat u de waarde te hoog vindt? “Hoe moeilijk is dat en hoe zit het met de bewijslast?”, vroeg een abonnee aan ons.

“Kan ik dat zelf doen?” Uw gemeente stelt jaarlijks via een WOZ-beschikking de waarde van uw pand vast. Dat gebeurt niet altijd even nauwkeurig, want ongeveer de helft van alle bezwaarschriften leidt tot een lagere WOZ-waarde. Maar hoe moeilijk is zo’n bezwaar, waar moet u op letten en hoe zit het met de bewijslast vroeg een lezer.

Waardeverminderende factoren

Als u de waarde van uw pand te hoog vindt, moet u achterhalen hoe de waarde van uw pand is bepaald en met welke panden het is vergeleken. U kunt dit meestal digitaal op de website van de gemeente vinden of navragen bij uw gemeente. U kunt dan aan de hand van waardeverminderende factoren bepalen of de waarde te hoog is vastgesteld. Waardevermindering heeft betrekking op het pand, zoals slecht onderhoud, of op de omgeving zoals overlast door geluid van een spoorlijn.

Waardevergelijking. U kunt waardes ook vergelijken via http://www.wozwaardeloket.nl U klikt op vergelijkbare panden en vindt de WOZ-waarde.

Hoeveel waardevermindering?

Hoeveel waardevermindering overlast tot gevolg heeft, is erg individueel bepaald. Dit omdat niet Ă©Ă©n situatie dezelfde is, zo blijkt uit de rechtspraak. Geluidsoverlast van verkeer is bijvoorbeeld bij een snelweg anders dan bij een weg in een dorp. Tip. Op https://www.rechtspraak.nl kunt u via zoektermen de waardedruk in vergelijkbare zaken achterhalen, bijvoorbeeld door te zoeken op ‘WOZ, overlast, windmolen’.

Meerdere waardedrukkende factoren? Heeft u voor uw pand te maken met meerdere waardedrukkende factoren, dan dient dat tot uitdrukking te komen in Ă©Ă©n aanpassing van de WOZ-waarde. Ondervindt u bijvoorbeeld stankoverlast van een fabriek Ă©n geluidsoverlast door de daar af en aan rijdende vrachtauto’s, dan leidt dat tot Ă©Ă©n aangepaste WOZ-waarde. Tip. U hoeft hierover ook niet apart te procederen, maar u kunt voor de rechter in Ă©Ă©n keer al deze overlast aan de orde stellen. Waar het uiteindelijk om gaat, is wat de prijs bij vrije verkoop van uw pand zal zijn.

Bewijslast gemeente

Als u de waarde te hoog vindt, moet de gemeente bewijzen dat dit niet zo is en dus aantonen dat men met de waardedrukkende factoren rekening heeft gehouden, of aannemelijk moeten maken dat deze factoren zich helemaal niet voordoen.

Vrije bewijslast. U bent vrij in de wijze waarop u aantoont dat de waarde volgens u te hoog is. Doe dit zo goed mogelijk want de rechter zal aan de hand van door u aangedragen bewijs en dat van de gemeente een beslissing moeten nemen. Tip. Bewijs leveren kan bijv. met geluidsopnamen bij verkeersoverlast of met foto’s als het gaat om een minder fraai uitzicht. Verklaringen van derden, zoals buren of deskundigen, kunt u ook gebruiken.

Laat de kerk in het midden. Bepleit een reële waardedruk. Een woning met geluidsoverlast door verkeer, zal niet snel de helft in waarde dalen. Of laat een taxatierapport opstellen. Bedenk dat een lagere WOZ-waarde jarenlang een lagere aanslag OZB oplevert en minder eigenwoningforfait.

Een model ‘Bezwaar WOZ-beschikking’ kunt u vinden op http://tipsenadvies-eenmanszaak.nl/download (TE 08.11.04).
Bij bezwaar en beroep tegen een WOZ-beschikking is het van belang dat u de door u bepleite waarde zo goed mogelijk onderbouwt. U bent helemaal vrij in de manier waarop u dit doet (foto’s, geluidsopnames, verklaringen omwonenden), maar een goed taxatierapport kan ook een meerwaarde hebben.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01