Onroerende zaken - WOZ

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WOZ - 27.05.2022

Leg WOZ-waarde vast in een vaststellingsovereenkomst

Bij (informeel) contact met een gemeenteambtenaar wordt er dikwijls overeenstemming bereikt over de WOZ-waarde voor een bepaald belastingjaar. Is vastlegging van de overeengekomen waarde per e-mail voldoende of is er meer voor nodig?
Lees meer

WOZ-WAARDE - 06.05.2022

WOZ-waarde huurwoning van invloed op huurprijs?

De huurprijs van een sociale huurwoning wordt onder meer bepaald door de WOZ-waarde. Omdat de prijs van woningen enorm toeneemt, wordt de invloed van de WOZ-waarde aan banden gelegd. Wat betekent dit?
Lees meer

UW RAADSMAN - 24.03.2022

Onderhoudsreserve altijd buiten de WOZ-waarde

Als u een appartement bezit, bent u ook eigenaar van een deel van de onderhoudsreserves van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Maar moeten deze reserves altijd buiten de WOZ-waarde blijven? Wat vond de rechter onlangs?
Lees meer

UW RAADSMAN - 24.02.2022

Bezwaar tegen erfbelasting, volg de juiste procedure

De wetgever heeft ooit bedacht om de WOZ-waarde te gebruiken voor allerlei belastingen. Dit is handig en meestal niet onvoordelig voor u, maar het kan ook voor verrassingen zorgen. Een voorbeeld uit de rechtspraak ter illustratie.
Lees meer

WOZ - 24.02.2022

Ouder huurcijfer kantoorpand bruikbaar voor WOZ-waardering

Om de WOZ-waarde van kantoren en winkels te bepalen, maakt de gemeente gebruik van huurcijfers. Stelregel is dat een huurcijfer maximaal ongeveer twaalf maanden van waardepeildatum af mag liggen. Wat besliste de rechter onlangs?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 15.02.2022

Extra aandacht voor de WOZ-waarde

Binnenkort wordt de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd. Met het oog op de coronacrisis doet u er goed aan de aanslag dit jaar eens extra kritisch te beoordelen.
Lees meer

Cookiebeleid