Onroerende zaken - WOZ

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERKOOP - 16.09.2020

Groot verschil tussen koopprijs en WOZ-waarde, hoezo?

In een recente tuchtzaak tegen een notaris ging het over de overdracht van een woning tegen een koopprijs die ver onder de WOZ-waarde van de woning lag. Wat is het belang van deze uitspraak voor u als makelaar?
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 16.09.2020

Houd WOZ-waarde bedrijfspand in de gaten!

WOZ-beschikking. Over enkele maanden valt de nieuwe WOZ-beschikking voor uw bedrijfspand weer in de bus. Bent u in het laatste geval eigenaar en tevens de gebruiker, dan krijgt u ook twee aanslagen OZB in de bus. Reden te meer om goed te checken of er met alle waarde verminderende factoren rekening is gehouden. ...
Lees meer

WOZ - 09.06.2020

Eigen huur- of verkoopcijfer en WOZ-waarde bedrijfspand

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs nog eens bevestigd dat als er sprake is van een recent eigen huurcijfer, de gemeente dan bij de WOZ-waardering geen gebruik (meer) mag maken van verkoopcijfers van andere panden. Hoe zit dat?
Lees meer

WOZ - 09.06.2020

Lagere WOZ-waarde door coronacrisis?

Vanaf het belastingjaar 2022. Zoals bekend, stelt de gemeente elk jaar de WOZ-waarde vast. Omdat daarbij gekeken moet worden naar de marktontwikkelingen, moet de gemeente de waarde een jaar eerder (waardepeildatum) bepalen. Voor het belastingjaar 2020 is de waardepeildatum daarom 1 januari 2019 en voor belastingjaar 2021 is dit 1 januari 2020. Omdat de coronamaatregelen van de overheid pas na 1 januari 2020 zijn genomen, zal het effect van deze crisis daarom vanaf het belastingjaar 2022 tot uitdrukking gaan komen in de WOZ-waarde. ...
Lees meer

WOZ - 14.04.2020

Identieke woningen moeten dezelfde WOZ-waarde hebben

Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs beslist dat identieke woningen dezelfde WOZ-waarde moeten hebben. Ook als de woning door u of uw cliënt zelf voor een hoger bedrag is aangekocht. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 16.03.2020

WOZ-waarde bedrijfspand te hoog?

Als u onlangs voor het bedrijfspand dat op de balans van uw BV staat, de jaarlijkse WOZ-beschikking heeft ontvangen, is het zaak deze goed te checken. Hoe zit dat?
Lees meer

Cookiebeleid