Onroerende zaken - WOZ

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WOZ - 22.03.2021

WOZ-waarde pand met dubbele bestemming

Ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de gemeente ervoor mag kiezen om een pand met een dubbele bestemming voor de WOZ te waarderen als woning. Waar moet u bij het controleren van de WOZ-waarde op letten?
Lees meer

WOZ - 22.02.2021

WOZ-waarde, verkoopdatum bepalend

De rechter heeft nog eens bevestigd dat bij verkoop rond de waardepeildatum het eigen verkoopcijfer van een pand bepalend is voor de WOZ-waarde. De verkoopdatum is hierbij doorslaggevend en niet de datum van overdracht bij de notaris.
Lees meer

WOZ-BESCHIKKING - 22.01.2021

WOZ-waarde woning vergelijken als WOZ-aanslag binnenvalt

De WOZ-waarde van uw woning wordt vaak afgeleid van recente verkoopcijfers van vergelijkbare panden. Daarbij is het van groot belang dat de panden voldoende vergelijkbaar zijn. Zo niet, dan is de waarde ervan niet leidend. Wat dan?
Lees meer

VERKOOP - 16.09.2020

Groot verschil tussen koopprijs en WOZ-waarde, hoezo?

In een recente tuchtzaak tegen een notaris ging het over de overdracht van een woning tegen een koopprijs die ver onder de WOZ-waarde van de woning lag. Wat is het belang van deze uitspraak voor u als makelaar?
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 16.09.2020

Houd WOZ-waarde bedrijfspand in de gaten!

WOZ-beschikking. Over enkele maanden valt de nieuwe WOZ-beschikking voor uw bedrijfspand weer in de bus. Bent u in het laatste geval eigenaar en tevens de gebruiker, dan krijgt u ook twee aanslagen OZB in de bus. Reden te meer om goed te checken of er met alle waarde verminderende factoren rekening is gehouden. ...
Lees meer

WOZ - 09.06.2020

Eigen huur- of verkoopcijfer en WOZ-waarde bedrijfspand

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs nog eens bevestigd dat als er sprake is van een recent eigen huurcijfer, de gemeente dan bij de WOZ-waardering geen gebruik (meer) mag maken van verkoopcijfers van andere panden. Hoe zit dat?
Lees meer
Onroerende zaken - WOZ

Meest gelezen tips & adviezen

WOZ - 22.02.2021

WOZ-waarde, verkoopdatum bepalend

De rechter heeft nog eens bevestigd dat bij verkoop rond de waardepeildatum het eigen verkoopcijfer van een pand bepalend is voor de WOZ-waarde. De verkoopdatum is hierbij doorslaggevend en niet de datum van overdracht bij de notaris.
Lees meer

WOZ - 22.03.2021

WOZ-waarde pand met dubbele bestemming

Ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de gemeente ervoor mag kiezen om een pand met een dubbele bestemming voor de WOZ te waarderen als woning. Waar moet u bij het controleren van de WOZ-waarde op letten?
Lees meer

Cookiebeleid