AUTO VAN DE ZAAK - 20.04.2018

DGA mag niet privé rijden, reëel?

Met een verbod op privégebruik kan de bijtelling voor de auto van de zaak worden voorkomen. Dit werkt echter niet voor u als directeur-grootaandeelhouder.

Bijtelling voorkomen. Als een auto van de zaak op jaarbasis voor minder dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, hoeft er geen bijtelling in aanmerking te worden genomen. Dit kan worden aangetoond met een sluitende kilometeradministratie. Ook andersoortig bewijs kan hiervoor worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de ongeschiktheid van een bestelauto voor privégebruik. Daarnaast kan met een verbod op privégebruik in de arbeidsovereenkomst ook een bijtelling worden voorkomen. Voorwaarde is dan wel dat dit verbod actief wordt gecontroleerd.

Controle realistisch? En juist in deze laatste zin schuilt de moeilijkheid voor u als directeur-grootaandeelhouder (DGA). U bent immers zowel werkgever als werknemer binnen uw eigen BV. Hoeveel realiteitswaarde kan er dan worden toegeschreven aan een verbod op privégebruik in uw arbeidsovereenkomst? U kunt immers altijd nog zelf bepalen wanneer u wel of niet de sleutels van uw auto pakt.

Uitspraak Hoge Raad. Er zijn enkele rechtszaken gevoerd over deze materie. Onlangs heeft de Hoge Raad, 16.03.2018 (HR:2018:350) , hierover beslist. Uit deze uitspraak blijkt dat een verbod op privégebruik voor u als DGA geen effectief middel (meer) is om de bijtelling te voorkomen. Dit zou alleen anders zijn als het gebruik van de auto door een onafhankelijke derde wordt gecontroleerd. Een werknemer van uw bedrijf is niet onafhankelijk, dus u zou een outsider moeten inhuren om te controleren of u zich aan de afspraken houdt. Dat lijkt ons onpraktisch en duur.

En nu? Deze uitspraak betekent dan ook dat u op een andere manier zult moeten aantonen dat u met de auto van de zaak minder dan 500 kilometer privé rijdt. Blijft u namelijk met een verbod werken, dan kunt u niet alleen rekenen op een correctie door de Belastingdienst, maar ook op een boete. U zult moeten kiezen tussen het voeren van een sluitende kilometeradministratie dan wel het slikken van de bijtelling.

Nu een verbod op privégebruik voor u als DGA niet meer effectief is, zult u een sluitende kilometeradministratie moeten bijhouden om de bijtelling te voorkomen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01