Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKGEVERSZAKEN - 03.02.2023

‘Wet bescherming klokkenluiders’ aangenomen door Eerste Kamer

Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Deze wet vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders en is een implementatie van de Europese klokkenluidersrichtlijn. De datum waarop de nieuwe wet moet ingaan, wordt nog bekendgemaakt.
Lees meer

BELASTINGEN - 02.02.2023

Aandeel in reservefonds VvE in box 3 aangeven als spaartegoed

De rechter moest zich onlangs buigen over de vraag welk fictief rendement voor box 3 van toepassing is op de reserves van de Vereniging van Eigenaars: het fictieve rendement op spaar- of banktegoeden of het rendement op beleggingen.
Lees meer

RECHT - 03.02.2023

De offerte is akkoord, is een handtekening nodig?

Na een prettig gesprek vraagt de klant om een offerte. Dan wordt u gebeld dat de offerte akkoord is. Moet u dan nog om een handtekening vragen?
Lees meer

KOSTENVERGOEDING - 03.02.2023

De vaste gecombineerde reis- en thuiswerkvergoeding 2023

In 2022 werd de vrijgestelde thuiswerkvergoeding geïntroduceerd en vanaf dit jaar is de vaste reiskostenvergoeding gewijzigd. Hoe werkt dat samen in 2023?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 03.02.2023

Aankoop (bedrijfs)pand: wat bewaken en regelen ter voorkoming dat herstelkosten voor rekening van de koper komen?

De verkoper is verplicht alles mee te delen dat voor de koper bij de aankoop van een goed van belang kan zijn. Wat als er is overeengekomen dat het (bedrijfs)pand wordt verkocht in de staat waarin het zich bij de overdracht bevindt?
Lees meer

TESTAMENT - 03.02.2023

Machtiging tot verwerpen nalatenschap goed regelen

Als iemand onder bewind staat, moet een erfenis door de bewindvoerder beneficiair worden aanvaard. Soms kan de erfenis ook worden verworpen. Daarvoor is een machtiging van de kantonrechter vereist. Wat is goed om te weten?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 10.11.2022

De familiehypotheek als opvolger van de jubelton

Per 2023 wordt de hoge schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning verminderd van € 106.671 naar € 28.497. In 2024 vervalt deze helemaal. U kunt uw kinderen ook op een andere manier helpen bij de aankoop van een woning.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Box 3-bezittingen overdragen aan BV?

Sinds het zogenaamde ‘Kerstarrest’ staat de heffing in box 3 op zijn kop. Met name spaarders profiteren hiervan. Als u echter veel andere bezittingen heeft, kan de box 3-heffing wel eens hoog uitvallen. Overdracht aan een BV lijkt dan aantrekkelijk.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 23.12.2022

Nog extra loon of dividend in 2022?

Stel, u wilt uzelf in 2022 nog een extraatje geven. U kunt natuurlijk uw salaris verhogen, maar ook het uitkeren van dividend is mogelijk. Wat is de beste optie?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid