Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

HUWELIJKSRECHT - 12.10.2020

Niet daadwerkelijk verrekend, dan ieder de helft!

Wat als er niet wordt voldaan aan het jaarlijks verrekenbeding? Hoe moet dat volgens de huwelijkse voorwaarden gebeuren? Wat staat er in de wet? Wat speelde hier recentelijk over en wat heeft de rechter nu hierover beslist?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.10.2020

Extern salderen en verleasen soms mogelijk

Sinds kort kunnen in bepaalde provincies veehouderijbedrijven stikstofruimte (tijdelijk) overdragen middels extern salderen of verleasen. Wat betekent dit en wat is hierbij van belang?
Lees meer

GLB-BASISPREMIE - 12.10.2020

EA-vanggewas beweiden of maaien

Wat speelt er nu? Teelt u in het kader van de vergroeningseisen een EA-vanggewas, dan mag u dit EA-vanggewas onder voorwaarden maaien en/of beweiden. Eerder was dit niet toegestaan. Wat speelt hier? Telen EA-vanggewas. Om in het kader van het GLB de basispremie te kunnen ontvangen, moet u aan de vergroeningseisen ‘gewasdiversificatie’ en ‘ecologische aandachtsgebied’ (EA) voldoen. U kunt aan de EA-eisen voldoen door bijv. EA-vanggewassen te telen. Eén van de voorwaarden is dat u dit EA-vanggewas minimaal acht weken teelt. ...
Lees meer

PENSIOEN - 20.10.2020

Nabestaandenpensioen en Pensioenakkoord

Huidige pensioenregels. De hoogte van dekking, alsmede de financieringswijze (opbouwbasis of risicobasis) van het nabestaandenpensioen, kunnen onder de huidige pensioenregels verschillen. Verder kan ook de diensttijd die meegenomen wordt verschillen, plus dat in verschillende regelingen verschillende partnerdefinities van toepassing kunnen zijn. Aanvullend is er nog het ANW-hiaat dat verplicht ofwel vrijwillig (of geheel niet) is meeverzekerd en waarvan de hoogte ook per regeling kan verschillen. ...
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 20.10.2020

Nieuwe tarieven overdrachtsbelasting, hoe anticiperen?

In het Belastingplan 2021 is een startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting opgenomen. Voor veel andere kopers van onroerend goed gaat de overdrachtsbelasting juist fors omhoog (van 6 naar 8%). Wat is nu het advies?
Lees meer

GELDLENING - 20.10.2020

Lenen bij de BV nu onder vergrootglas fiscus, wat te doen?

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ gaat ‘pas’ in 2023 in. Maar ook nu al liggen financieringen van en aan de eigen BV onder het vergrootglas bij de Belastingdienst. Wat bewaken en regelen? Tijd voor een update!
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

CORONAREGELING - 04.09.2020

TOGS, Tozo en TVL, wat is winst en dus inkomen?

Lezers zien door al deze regelingen soms niet meer wat nu zakelijke winst of persoonlijk inkomen is bij al die coronaregelingen. Wij zetten het op een rijtje.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 09.09.2020

UBO-registratie binnenkort verplicht, wat moet u nu doen?

Hoe staat het nu met de verplichte UBO-registratie? Wat moet er worden ingeschreven? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoezo loopt de ‘UBO’ privé risico?
Lees meer

FISCOTIP - 27.08.2020

Het familieloket, uitgekiend vermogen overhevelen

Als ouders komen te overlijden en een behoorlijk vermogen nalaten, krijgen hun kinderen vaak te maken met 20% erfbelasting. Deze belastingheffing kan worden gematigd door zogenoemde ‘generatie schenkingen’. Hoe werkt dat dan?
Lees meer

Cookiebeleid