Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 05.06.2023

Opladen eigen elektrische auto werknemer op werk is loon

De Belastingdienst heeft antwoord gegeven op de vraag of het voordeel dat een werknemer heeft als hij zijn privéauto oplaadt aan een laadpaal op het werk, belast loon is. En hoe zit het met het opladen van een mobieltje of een elektrische fiets?
Lees meer

WOZ - 05.06.2023

Rechter beperkt zelf schadevergoeding WOZ

No cure, no pay. Veel WOZ-procedures worden gevoerd op basis van no cure, no pay. Een speciaal bureau tekent voor u bezwaar en/of beroep aan en krijgt alleen betaald als u wint. Dat kan, omdat u dan ook een schadevergoeding krijgt. Bovendien krijgt u een schadevergoeding als uw zaak langer duurt dan gepland. ...
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 05.06.2023

Inzage geven in kosten en opbrengsten lokale heffingen?

Als de opbrengsten van gemeentelijke heffingen de kosten te boven gaan, komt de aanslag geheel of gedeeltelijk te vervallen. Maar hoe kunt u dit bewijzen en moet de gemeente u van de hiervoor noodzakelijke informatie voorzien?
Lees meer

INVESTEREN - 05.06.2023

Haal plannen voor energie-investeringen naar voren

Omdat het kabinet heeft aangekondigd de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor 2024 te willen verlagen, is het verstandig om uw plannen naar 2023 te halen. Waarom?
Lees meer

FISCALE RESERVES - 05.06.2023

Herinvesteringsreserve (HIR) wel goed toepassen

Tot een van de fiscaal toegestane reserves behoort de herinvesteringsreserve (HIR). Wat is daarbij van belang en wat bij verlies of beschadiging?
Lees meer

SCHENKEN - 05.06.2023

Wanneer schenking des doods?

Via schenkingen kunt u uw vermogen nog voor uw dood verminderen. Voor een schenking des doods gelden echter wel voorwaarden. Wat verstaan we hieronder en waarom moet u hier rekening mee houden? Minder erfbelasting. Als u een deel van uw vermogen wegschenkt, betalen uw erfgenamen later minder erfbelasting. Ze betalen dan weliswaar wel schenkbelasting, maar door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen kan dit goeddeels worden voorkomen. Ook zogenaamde ‘schenkingen des doods’ kunnen leiden tot minder te betalen erfbelasting, maar dan moet u wel voldoen aan de voorwaarden. ...
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

ONROERENDE ZAKEN - 15.03.2023

Box 3-heffing te verzachten bij belegging in vastgoed?

Box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Ook de nieuwe wetgeving die geldt vanaf 1 januari 2023 heeft al tot Kamervragen geleid, met name over de box 3-heffing over onroerend goed. Wat speelt er?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 14.04.2023

Uw auto van de zaak overdragen naar privé?

Als u een auto van uw BV gebruikt voor privéritten, wordt u geconfronteerd met een bijtelling voor dit privégebruik. Deze bijtelling kan zeer aanzienlijk zijn. Is het dan niet aantrekkelijker om deze auto privé over te nemen van uw BV?
Lees meer

AUTO - 15.03.2023

Het vergoeden van de kosten opladen auto en van een laadpaal, hoe werkt dat?

Steeds meer werknemers maken gebruik van een elektrische auto. Hoe werkt het dan als u de kosten voor het aanleggen van een laadpaal bij de werknemer thuis vergoedt? En als u de stroom voor het opladen vergoedt?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid