Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WOZ-BESCHIKKING - 22.01.2021

WOZ-waarde woning vergelijken als WOZ-aanslag binnenvalt

De WOZ-waarde van uw woning wordt vaak afgeleid van recente verkoopcijfers van vergelijkbare panden. Daarbij is het van groot belang dat de panden voldoende vergelijkbaar zijn. Zo niet, dan is de waarde ervan niet leidend. Wat dan?
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 22.01.2021

Verplicht meewerken aan onderhands crediteurenakkoord?

Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord ingegaan. Hiermee kunnen schuldeisers, zoals u, gedwongen worden om een deel van hun vordering prijs te geven. Hoe zit dat? Wij leggen uit hoe dit werkt.
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 22.01.2021

Coronareserve alsnog benutten in BV-aangifte over 2019?

Als uw BV in 2020 vanwege de coronacrisis verlies heeft geleden, mag u dit verlies direct in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 verwerken door een coronareserve op te voeren. Dit leidt dus ook direct tot een liquiditeitsvoordeel.
Lees meer

EUROPEES CONSUMENTENKEURMERK - 22.01.2021

Een nieuw Europees keurmerk voor webshops per 2021

Het Europees keurmerk Shopping Secure voor webshops is gelanceerd per 2021. Verkoopt u via een webwinkel aan het buitenland, dan is het misschien iets voor u. Hoe zit dat? Wat kunt u ermee als u buitenlandse online klanten heeft?
Lees meer

UITSTAANDE VORDERINGEN - 22.01.2021

Zo voorkomt u verjaring van uw vordering

Na verloop van tijd verjaart uw vordering en kunt u uw klant niet meer tot betalen dwingen. Om verjaring te voorkomen, moet u (als schuldeiser) deze stuiten. Hoe doet u dit?
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 22.01.2021

Belastingdienst start proef webmodule inhuren zzp’ers

Als u een zzp’er inhuurt voor bepaald werk, heeft u natuurlijk samen graag zekerheid over de arbeidsrelatie die u met elkaar aangaat. De Belastingdienst is op 12 januari 2021 gestart met een pilot van een webmodule. Wat kunt u hiermee?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGCONTROLE - 05.11.2020

Fiscus controleert op afwikkeling rekening-courant met BV

Veel dga’s hebben een rekening-courant bij hun BV. De fiscus controleert of dit wel onder zakelijke voorwaarden gaat. Wat speelde er bij de rechter over een dga die met zijn adviseur probeerde de fiscus om de tuin te leiden? Hoe ging dat mis?
Lees meer

BESTELAUTO - 11.11.2020

Aandacht voor bewijs bijtelling bestelauto

Als u een bestelauto ter beschikking staat, geldt de gewone bijtelling. Daaraan is op meerdere manieren te ontkomen, zolang u er maar rekening mee houdt dat de bewijslast bij u ligt. Waar moet u dan met name op letten?
Lees meer

BTW-CORRECTIE AUTO VAN DE ZAAK - 04.12.2020

De btw over het privégebruik van uw eigen auto van de zaak

Zoals u weet, moet u over het privégebruik van de auto van de zaak doorgaans een bijtelling voor de inkomstenbelasting voor lief nemen. Maar de btw-correctie staat daarbij ook op de loer. Wat moet u bij de btw in acht nemen?
Lees meer

Cookiebeleid