Auto - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - 18.03.2022

Verhoging schuldregistratie BKR bij private lease

Private lease. Vanaf 1 april 2022 wijzigt de registratie van schulden ter zake van private leasecontracten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Door de wijziging wordt vanaf 1 april a.s. de totale som van alle nog verschuldigde leasetermijnen (dus het geheel van aflossing en rente) bij een private leaseovereenkomst als schuld aangemerkt. Voorheen was dat nog 65% van de toekomstige termijnen. ...
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 15.11.2021

Subsidie privéaanschaf elektrische auto in 2022

Als particulier. Indien u als particulier in 2022 een 100% elektrische auto in de kleinere en compacte middenklasse koopt (of leaset), kunt u onder voorwaarden eenmalig gebruikmaken van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling loopt tot en met 2025. De subsidie bedraagt in 2022 € 3.350 voor een nieuwe elektrische auto en € 2.000 voor een gebruikte elektrische auto. ...
Lees meer

AUTO - 05.11.2021

Privé e-auto kopen in 2022, subsidie!

Omwille de privébijtelling, uw beurs en het milieu kan het in 2022 interessant zijn om privé een elektrische auto te kopen. Er lonkt dan ook extra subsidie ...
Lees meer

BEDRIJFSAUTO - 14.10.2021

Emissieloze auto met SEBA-subsidie plus fiscaal voordeel

Als u een bedrijfsauto koopt zonder CO2 -uitstoot, kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Daarnaast heeft u recht op fiscale tegemoetkomingen. Welke zijn dat, wat zijn de voorwaarden en wat levert het op?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 05.10.2021

Bijtelling elektrische auto vanaf 2022

Overstimulering. In het Klimaatakkoord is voor de periode 2020-2025 een fiscaal stimuleringspakket voor emissievrije personenauto’s vastgelegd. Hiermee wordt de transitie naar elektrisch rijden versneld, terwijl tegelijkertijd de stimulering wordt verschoven naar goedkopere elektrische auto’s. Om overstimulering te voorkomen, is als onderdeel van het Klimaatakkoord een ‘Hand aan de kraan’-systematiek afgesproken. Deze houdt in dat de fiscale stimuleringsmaatregelen worden beperkt op het moment dat er te veel elektrische auto´s worden verkocht. ...
Lees meer

Cookiebeleid