Auto - Autobelastingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 14.11.2022

Privébijtelling auto van de zaak minder door eigen bijdrage?

Rijdt uw werknemer een auto van de zaak en maakt hij daarbuiten autokosten die hij betaalt? Komen deze kosten dan in mindering op zijn privébijtelling?
Lees meer

VERVOERSHEFFINGEN - 13.10.2022

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2027?

Zoals het er nu uitziet, komt er vanaf 2027 een kilometerheffing voor vrachtwagens. Maar wat betekent dat precies en voor welke vrachtwagens gaat de heffing gelden? Wat kost dat en op welke wegen geldt de heffing?
Lees meer

AUTO VAN DE ZAAK - 04.05.2022

De bijtelling auto van zaak wel of niet toepassen?

Belangrijk. Het gaat bij het toepassen van de bijtelling voor privégebruik altijd om de vraag of uw werknemer op jaarbasis meer dan 500 kilometer per jaar privé heeft gereden. Het maakt niet uit of hij het hele jaar een auto ter beschikking heeft gekregen of slechts voor een deel, bijv. omdat hij pas op 1 oktober in dienst treedt. Let op. Als hij in de periode van 1 oktober tot en met 31 december in totaal 200 kilometer privé heeft gereden, dan heeft hij op jaarbasis weliswaar minder dan 500 kilometer privé gereden, maar zou hij de auto het hele jaar ter beschikking hebben gehad, dan was het privégebruik 800 kilometer (= 200 / 3 x 12). U moet voor hem dus in de maanden oktober, november en december een bijtelling toepassen. Het algemene bijtellingspercentage is 22% van de cataloguswaarde. Voor bepaalde auto’s geldt er een lager percentage. ...
Lees meer

FIETS VAN DE ZAAK - 04.04.2022

Bijtelling fiets van de zaak mag in vrije ruimte

Vanaf 1 januari 2020 kunt u naast een fietsplan, waarbij uw werknemer brutoloon inruilt voor een vergoeding van de fiets, ook gebruikmaken van de regeling voor de fiets van de zaak. Deze regeling is in veel opzichten vergelijkbaar met de auto van de zaak. Voor het privégebruik van de fiets moet, net als bij de auto, een bijtelling bij het loon worden geteld. Dat is 7% van de waarde van de fiets. ...
Lees meer

KILOMETERVERGOEDING - 29.03.2022

Plan: onbelaste kilometervergoeding per 2024 omhoog

Door de sterk stijgende brandstofkosten kopten de media onlangs dat de roep om een hogere onbelaste kilometervergoeding van nu € 0,19 per kilometer steeds groter wordt. Wat is de stand van zaken? Zijn er vooruitzichten?
Lees meer

AUTO VAN DE ZAAK - 08.03.2022

Coulanceregeling privébijtelling auto van zaak

Een echtpaar heeft beiden een auto van de zaak. Voor privédoeleinden gebruikt het de auto van de vrouw, die in 2019 overlijdt. Tot haar overlijden past de werkgever geen bijtelling voor privégebruik toe bij de man, maar enkel bij de vrouw. Omdat de man in één jaar in allebei de auto’s reed, legt de fiscus een naheffingsaanslag op omdat hij niet voor auto één en auto twee op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé heeft gereden. Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2022:9) corrigeert het bedrag van de bijtelling en halveert deze. Bijzonder is dat het hof het Ministerie van Financiën oproept om het beroep van de man op de hardheidsclausule te heroverwegen. In schrijnende gevallen kan, ook als de wet iets anders zegt, daarop een beroep worden gedaan. Tip. Vaker heeft de rechter oog voor de menselijke maat in de belastingheffing. De rechter toetst de wet, maar let ook op de omstandigheden van het geval. Als u zich ten onrechte benadeeld voelt, dan kan een beroep op de rechter lonen. ...
Lees meer
Auto - Autobelastingen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 14.11.2022

Privébijtelling auto van de zaak minder door eigen bijdrage?

Rijdt uw werknemer een auto van de zaak en maakt hij daarbuiten autokosten die hij betaalt? Komen deze kosten dan in mindering op zijn privébijtelling?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid