Belastingen en Belastingdienst - Aangifte

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

INKOMSTENBELASTING - 17.01.2023

Inkomen 2022 in 2023 nog wel te middelen, kalenderjaren na 2023 niet meer

Zoals u weet, kon u belastinggeld terugkrijgen via de middelingsregeling als u over een tijdvak van drie jaren wisselend inkomen had. Deze regeling is per 2023 afgeschaft, maar in 2023 kunt u nog wel middelen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 17.01.2023

Voorlopige aanslagen 2023 checken en zo nodig aanpassen

Wellicht heeft u reeds of krijgt u nog de voorlopige aanslagen 2023 (IB/PVV en Zvw). Leg deze niet meteen terzijde, maar onderneem actie ...
Lees meer

BTW - 17.01.2023

Te veel btw berekend, dan toch alle btw gewoon afdragen?

In Nederland kennen we verschillende btw-tarieven. Maar wat is nu het gevolg als u door een vergissing te veel btw heeft berekend? Moet u dan toch alle btw gewoon afdragen of zijn er ook uitzonderingen? Wat vond de rechter onlangs?
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 13.01.2023

Gebruik eHerkenning bij aangifte kan toch verplicht worden, zegt de hoogste rechter

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak waarin het ging om of voor aangiften het gebruik van eHerkenning verplicht kan worden gesteld. Wat besliste onze hoogste rechter en wat waren de motieven?
Lees meer

BELASTINGEN - 12.01.2023

Betalingen aan derden melden aan Belastingdienst

Ondernemers moeten betalingen aan derden (personen die voor u werken, maar niet in loondienst zijn) melden bij de Belastingdienst. Vanaf 2023 gelden er strengere regels. Krijgt u hier in uw praktijk ook mee te maken en wat betekent dat dan?
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 12.01.2023

Verplicht gebruik eHerkenning toegestaan

Noodzakelijk. Zoals u weet, is het gebruik van eHerkenning noodzakelijk als u voor uw BV een aangifte btw, vennootschapsbelasting of loonbelasting wilt indienen. Dit kunt u alleen omzeilen door gebruik te maken van commerciële aangiftesoftware of door deze aangiften door een fiscale dienstverlener te laten indienen. Er is veel kritiek op dit noodzakelijke gebruik van eHerkenning, omdat hier kosten aan zijn verbonden. Veel ondernemers vinden het niet terecht dat zij kosten moeten maken om belastingen te kunnen betalen. ...
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Aangifte

Meest gelezen tips & adviezen

BTW-AANGIFTE - 13.12.2022

Laatste btw-aangifte van 2022, waar moet u op letten?

Het einde van het jaar komt in zicht. Dit betekent dat u ook eens stil moet staan bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Welke bijzondere posten moet u daarin meenemen?
Lees meer

BTW - 07.12.2022

Uitspraak Hoge Raad over btw-correctie privégebruik vakantiewoning

Naheffingsaanslag btw voor privégebruik. Steeds meer mensen beschikken over een vakantiewoning. U kunt de btw op de aanschaf en het onderhoud deels terugkrijgen, als u deze woning niet alleen privé gebruikt maar ook verhuurt. Bij de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:438) speelde onlangs een procedure over een eigenaar van een vakantiewoning die hij geheel bestemde om te gaan verhuren. De eigenaar bracht de in rekening gebrachte btw in aftrek. Met het oog op de verhuur ging de eigenaar een beheer- en verhuurovereenkomst met een BV aan. Overeengekomen werd onder meer dat als de eigenaar de vakantiewoning privé wilde gebruiken, hij dit ten minste 13 maanden van tevoren moest aangeven bij de BV. De vakantiewoning is in een jaar gedurende 103 dagen verhuurd en 73 dagen privé gebruikt door de eigenaar. De resterende tijd stond de vakantiewoning leeg. De Belastingdienst legt voor het privégebruik een naheffingsaanslag btw op. ...
Lees meer

BELASTINGEN - 12.01.2023

Betalingen aan derden melden aan Belastingdienst

Ondernemers moeten betalingen aan derden (personen die voor u werken, maar niet in loondienst zijn) melden bij de Belastingdienst. Vanaf 2023 gelden er strengere regels. Krijgt u hier in uw praktijk ook mee te maken en wat betekent dat dan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid