Belastingen en Belastingdienst - Aangifte

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - 21.04.2021

Formulier Vrijwilligersverklaring beschikbaar

Onbelaste vergoeding. Vrijwilligerswerk is erg belangrijk voor onze samenleving. Daarmee wordt werk dat niet commercieel te vermarkten valt, maar wel zeer waardevol is, toch uitgevoerd. Om dit te stimuleren, kunnen vrijwilligers een onbelaste vergoeding ontvangen tot maximaal € 1.800 per jaar. Deze vergoeding kan dan netto door de vrijwilliger worden ontvangen. Het komt ook veelvuldig voor dat vrijwilligers afzien van deze vergoeding, omdat zij het goede doel geen geld willen ontnemen. In dat geval kan onder voorwaarden de vergoeding als gift door de vrijwilliger in zijn aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken. ...
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 15.03.2021

Laat belastingrente niet onnodig oplopen

Vanwege de coronacrisis heeft de Belastingdienst de belastingrente een tijdje op 0,01% gezet. Sinds 01.10.2020 bedraagt deze 4%. Hoe kunt u belastingrente voorkomen?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE 2020 - 15.03.2021

Belastingaangifte 2020, wat is er voor u van belang?

Op 1 maart 2021 startte de Belastingdienst met de eerste digitale belastingaangiften 2020. Dat liep niet zo gesmeerd, zoals u wellicht uit de media heeft vernomen. Een goede voorbereiding is dus alles. Daarom zetten we voor u alles op een rijtje.
Lees meer

BTW-AANGIFTE - 15.03.2021

Aanvullende btw-aangifte over 2020?

Zoals u weet, kunt u of kan uw boekhouder na afloop van een jaar nog een aanvullende btw-aangifte doen. Dat wordt een suppletieaangifte genoemd. Wat is daarover van belang om te weten? Wanneer kunt u zich belastingrente besparen?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 15.03.2021

Twee jaaropgaven Tozo-uitkering?

Opmerkelijk. Heeft u in 2020 een Tozo-uitkering ontvangen, dan krijgt u van uw gemeente hiervoor een jaaropgaaf. Maar ook uw partner ontvangt hiervoor een jaaropgaaf, ondanks dat u de enige bent die een uitkering heeft aangevraagd. Dat is toch opmerkelijk? Levensonderhoud. Navraag bij gemeenten leert dat de Tozo een uitkering is voor het levensonderhoud van uw gezin. Dit betekent dat als u fiscaal als partners kwalificeert, u allebei recht heeft op de helft van de Tozo-uitkering. De ene helft is voor u als aanvrager, de andere helft is voor uw partner. Daarom krijgt u allebei een jaaropgave. In uw aangifte inkomstenbelasting zult u dus ook beiden de helft van de totale uitkering als inkomen moeten verantwoorden. Let op.  Ondanks de inhouding van loonheffing op de Tozo-uitkering kan dit tot bijbetaling leiden als uw partner een eigen inkomen heeft. De ingehouden loonheffing zal dan namelijk waarschijnlijk onvoldoende blijken. ...
Lees meer

BTW - 15.03.2021

Suppletieaangifte voor 01.04.2021 indienen

Vaak blijkt bij het opmaken van de jaarstukken dat u nog btw moet bijbetalen of nog btw moet terugkrijgen. Moet u dan altijd een suppletieaangifte indienen?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Aangifte

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.03.2021

Fiscale perikelen rond de bitcoin privé

De bitcoin staat momenteel flink in de belangstelling. Koersen fluctueren weliswaar hevig, maar lopen de laatste tijd gestaag op en op de bank levert uw geld nauwelijks iets op. Hoe pakt een belegging in cryptovaluta fiscaal uit?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 15.03.2021

Geen btw-aftrek bij meer dan 90% privégebruik?

Huidige regeling. Momenteel kunnen btw-ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten, roerende investeringsgoederen die gedeeltelijk privé worden gebruikt voor de btw geheel als zakelijk vermogen aanmerken. Daardoor kan alle btw op de aanschaffingskosten worden afgetrokken. Vervolgens wordt er dan elk jaar een btw-correctie gemaakt voor het privégebruik. Dit speelt bijv. bij een auto die zowel zakelijk als privé gebruikt wordt. Bij onroerende zaken is de btw op de aanschaffingskosten slechts aftrekbaar voor zover de onroerende zaak zakelijk wordt gebruikt. Deze regeling gaat binnenkort op de schop. ...
Lees meer

BTW - 15.03.2021

Suppletieaangifte voor 01.04.2021 indienen

Vaak blijkt bij het opmaken van de jaarstukken dat u nog btw moet bijbetalen of nog btw moet terugkrijgen. Moet u dan altijd een suppletieaangifte indienen?
Lees meer

Cookiebeleid