Belastingen en Belastingdienst - Aanslag

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PRIVÉ - 13.06.2022

Zet e-mailmelding Berichtenbox van de overheid aan

Steeds meer post wordt door de overheid digitaal verzonden, maar wat als u post uit uw ‘digitale’ brievenbus mist en daardoor een bezwaartermijn overschrijdt? Jammer voor u of had u gewaarschuwd moeten worden?
Lees meer

PRIVÉ - 11.05.2022

Voorlopige aanslag 2022 en box 3, invorderingspauze benutten?

Ondanks dat de heffing in box 3 niet rechtsgeldig is, is deze wel opgenomen in uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022. U kunt wel aanspraak maken op een invorderingspauze. Hoe werkt dat dan?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 13.04.2022

Voorlopige aanslag voor 1 mei 2022 aanpassen

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021. Heeft u voor uw BV een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) 2021 ontvangen en ziet het ernaar uit dat de belastbare winst van 2021 hoger is dan de winst waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd? Voor 1 mei 2022 wijzigen. Door in dat geval voor 1 mei 2022 de voorlopige aanslag Vpb 2021 te wijzigen, voorkomt u dat u belastingrente moet betalen over de extra te betalen Vpb. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de belastingrente weer 8%. De belastingrente over de verschuldigde Vpb wordt berekend vanaf zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar. Dit houdt in dat als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, er vanaf 1 juli 2022 rente wordt berekend over het te betalen belastingbedrag. Tip. Heeft u over het jaar 2021 geen voorlopige aanslag Vpb ontvangen en heeft u over 2021 wel winst gemaakt, vraag dan alsnog voor 1 mei 2022 een voorlopige aanslag Vpb 2021 aan. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 31.03.2022

Box 3 in aangifte 2021 en voorlopige aanslag 2022

Belastingaangifte 2021. Zoals u weet, ligt de heffing van box 3 zwaar onder vuur. Hiervoor moet er op korte termijn nieuwe wetgeving worden ontworpen. Tot die tijd is de vraag hoe hiermee moet worden omgegaan in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en bij uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022. Staatssecretaris Van Rij heeft duidelijk gemaakt dat box 3 in zijn huidige vorm voorlopig zal worden gehandhaafd in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Bij het vaststellen van uw definitieve aanslag 2021 zal de Belastingdienst vervolgens rekening houden met de nieuwe box 3-heffing. U hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen. ...
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 24.02.2022

Uitstel belastingbetaling tot 1 april 2022

Het bijzonder uitstel van belastingbetaling door de coronaperikelen is wederom opgerekt tot 1 april 2022. Wat moet u weten?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 10.02.2022

Invorderingsrente fiscus eerste helft 2022 op 0,01% gehouden

Zoals u weet, kunnen opgebouwde belastingschulden tijdens de aanhoudende coronapandemie via een betalingsregeling uitgesmeerd worden over een langere tijd. Maar hoe zit het dan met de invorderingsrente op deze belastingschuld?
Lees meer

Cookiebeleid