Belastingen en Belastingdienst - Aanslag

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 21.04.2023

Behandeling bezwaarschriften en opleggen aanslagen inzake box 3 aangehouden

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft bekendgemaakt dat de behandeling van bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 wordt stopgezet totdat de Hoge Raad hierover een uitspraak heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor het opleggen van definitieve aanslagen met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden.
Lees meer

BELASTINGDIENST - 07.04.2023

Brief Belastingdienst ontvangen over ineens betalen voorlopige aanslag 2023?

Ondernemers werden opgeschrikt door een brief van de Belastingdienst waarin deze stelt dat de restschuld van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en premies Zorgverzekeringswet 2023 ineens moet worden afgedragen. Maar de inhoud van deze brief is onjuist!
Lees meer

BELASTINGRENTE - 06.04.2023

Rente besparen op aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting

Verwacht u over 2022 hogere winsten voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting dan dat op de voorlopige aanslagen stond, dan kunt u belastingrente besparen door tijdig actie te ondernemen. Wat moet u doen?
Lees meer

BELASTINGEN - 28.03.2023

Belastingrente voorkomen met correcte voorlopige aanslag

Heeft u over 2022 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting ontvangen en ziet het ernaar uit dat de belastbare winst van 2022 hoger is dan de winst waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd of heeft u geen voorlopige aanslag 2022 ontvangen, dan kunt u belastingrente voorkomen door een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen.
Lees meer

BEZWAAR - 28.02.2023

Belastingdienst moet aantonen dat aanslag is verzonden

Normaal gesproken is de termijn voor bezwaar of beroep zes weken. De vraag is of deze termijn gaat lopen als de aanslag of de uitspraak op bezwaar niet is ontvangen.
Lees meer

UITSMIJTER - 16.02.2023

Inspecteur moet aantonen welk postbedrijf de aanslag heeft bezorgd

Aanslagen nooit ontvangen? Aan een belastingplichtige zijn in juni 2017 belastingaanslagen over het jaar 2014 opgelegd. Hij maakt pas in november 2020 bezwaar tegen deze aanslagen. De inspecteur verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk. De man gaat in beroep en stelt dat hij de aanslagen nooit heeft ontvangen. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond, omdat aannemelijk is dat de aanslagen naar het juiste adres zijn verzonden. ...
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Aanslag

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGDIENST - 07.04.2023

Brief Belastingdienst ontvangen over ineens betalen voorlopige aanslag 2023?

Ondernemers werden opgeschrikt door een brief van de Belastingdienst waarin deze stelt dat de restschuld van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en premies Zorgverzekeringswet 2023 ineens moet worden afgedragen. Maar de inhoud van deze brief is onjuist!
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 21.04.2023

Behandeling bezwaarschriften en opleggen aanslagen inzake box 3 aangehouden

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft bekendgemaakt dat de behandeling van bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 wordt stopgezet totdat de Hoge Raad hierover een uitspraak heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor het opleggen van definitieve aanslagen met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden.
Lees meer

BELASTINGRENTE - 06.04.2023

Rente besparen op aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting

Verwacht u over 2022 hogere winsten voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting dan dat op de voorlopige aanslagen stond, dan kunt u belastingrente besparen door tijdig actie te ondernemen. Wat moet u doen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid