Belastingen en Belastingdienst - Aanslag

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 23.12.2022

Generaal pardon voor zwartspaarders?

Er is onlangs commotie ontstaan over een artikel in het Financieele Dagblad: zwartspaarders zouden de dans ontspringen als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Wat is er aan de hand?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 17.11.2022

Als de IB-aanslag 2021 net nu ongelegen komt als ook de energieafrekening binnenvalt, wat kunt u doen?

Stel, u ontvangt de voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting (IB) en Zorgverzekeringswet (Zvw) met een flink bedrag om te betalen. Alles komt tegelijk en het komt u nu niet gelegen. Wat zijn dan de mogelijkheden?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 03.11.2022

Betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel?

Heeft u moeite de betalingsregeling van uw belastingschuld via bijzonder uitstel vol te houden, dan komt de overheid u tegemoet. Wat is er dan mogelijk?
Lees meer

PRIVÉ - 13.06.2022

Zet e-mailmelding Berichtenbox van de overheid aan

Steeds meer post wordt door de overheid digitaal verzonden, maar wat als u post uit uw ‘digitale’ brievenbus mist en daardoor een bezwaartermijn overschrijdt? Jammer voor u of had u gewaarschuwd moeten worden?
Lees meer

PRIVÉ - 11.05.2022

Voorlopige aanslag 2022 en box 3, invorderingspauze benutten?

Ondanks dat de heffing in box 3 niet rechtsgeldig is, is deze wel opgenomen in uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022. U kunt wel aanspraak maken op een invorderingspauze. Hoe werkt dat dan?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 13.04.2022

Voorlopige aanslag voor 1 mei 2022 aanpassen

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021. Heeft u voor uw BV een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) 2021 ontvangen en ziet het ernaar uit dat de belastbare winst van 2021 hoger is dan de winst waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd? Voor 1 mei 2022 wijzigen. Door in dat geval voor 1 mei 2022 de voorlopige aanslag Vpb 2021 te wijzigen, voorkomt u dat u belastingrente moet betalen over de extra te betalen Vpb. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de belastingrente weer 8%. De belastingrente over de verschuldigde Vpb wordt berekend vanaf zes maanden na afloop van het desbetreffende belastingjaar. Dit houdt in dat als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, er vanaf 1 juli 2022 rente wordt berekend over het te betalen belastingbedrag. Tip. Heeft u over het jaar 2021 geen voorlopige aanslag Vpb ontvangen en heeft u over 2021 wel winst gemaakt, vraag dan alsnog voor 1 mei 2022 een voorlopige aanslag Vpb 2021 aan. ...
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Aanslag

Meest gelezen tips & adviezen

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 23.12.2022

Generaal pardon voor zwartspaarders?

Er is onlangs commotie ontstaan over een artikel in het Financieele Dagblad: zwartspaarders zouden de dans ontspringen als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Wat is er aan de hand?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 16.11.2022

Als de IB-aanslag 2021 net nu ongelegen komt als ook de energieafrekening binnenvalt, wat kunt u doen?

Stel, u ontvangt de voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting (IB) en Zorgverzekeringswet (Zvw) met een flink bedrag om te betalen. Alles komt tegelijk en het komt u nu niet gelegen. Wat zijn dan de mogelijkheden?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid