Belastingen en Belastingdienst - Aanslag

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

IN DE PIJPLIJN - 15.03.2024

Arbeidskorting voortaan ook bij uitkering?

Gelijke gevallen? Een van de belangrijkste faciliteiten in de inkomstenbelasting is de arbeidskorting. De arbeidskorting is bedoeld voor werkenden en moet een stimulans zijn om mensen te bewegen aan het werk te gaan. De arbeidskorting wordt niet toegepast bij uitkeringsgerechtigden. Het voordeel van de arbeidskorting dat bij de invoering in 2001 € 920 bedroeg, kan anno 2024 oplopen tot € 5.532. Bij de uitvoering van de regeling kunnen er grote verschillen in belastingdruk ontstaan tussen (ogenschijnlijk) gelijke gevallen. ...
Lees meer

NAVORDEREN - 22.01.2024

Inspecteur hoeft geen andere dossiers te raadplegen

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat er voor de heffing van erfbelasting geen ruimere onderzoeksplicht voor de inspecteur geldt en dat hij geen andere dossiers hoeft te raadplegen. Wat speelde er precies en wat zijn de gevolgen?
Lees meer

BELASTINGRENTE - 31.10.2023

De renteklok tikt door: zorg voor een tijdige (voorlopige) aangifte

Als het door toedoen van de belastingplichtige te lang duurt voordat de inspecteur een belastingaanslag vaststelt, moet er belastingrente worden betaald.
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 13.09.2023

Correctiebeleid Belastingdienst: niet op alle slakken zout leggen

Bij menigeen onbekend, maar de Belastingdienst corrigeert niet altijd alle fouten in uw aangifte inkomstenbelasting. Als de correctie slechts een gering bedrag betreft, wordt er geen van de aangifte afwijkende aanslag of navorderingsaanslag opgelegd.
Lees meer

BELASTINGDIENST - 23.08.2023

Belastingrente omhoog naar 6%

Sinds 1 juli 2023 is de belastingrente verhoogd. Het percentage voor de belastingrente is voor alle belastingen, behalve voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting waarvoor een ander percentage geldt, omhoog gegaan van 4 naar 6%.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Aanslag

Meest gelezen tips & adviezen

IN DE PIJPLIJN - 15.03.2024

Arbeidskorting voortaan ook bij uitkering?

Gelijke gevallen? Een van de belangrijkste faciliteiten in de inkomstenbelasting is de arbeidskorting. De arbeidskorting is bedoeld voor werkenden en moet een stimulans zijn om mensen te bewegen aan het werk te gaan. De arbeidskorting wordt niet toegepast bij uitkeringsgerechtigden. Het voordeel van de arbeidskorting dat bij de invoering in 2001 € 920 bedroeg, kan anno 2024 oplopen tot € 5.532. Bij de uitvoering van de regeling kunnen er grote verschillen in belastingdruk ontstaan tussen (ogenschijnlijk) gelijke gevallen. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid