Belastingen en Belastingdienst - Bezwaar en beroep

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

UITSMIJTER - 27.10.2022

Hoorrecht niet zomaar aan de kant schuiven

Afspraak voor hoorgesprek maken, lukt niet. Een BV dient een bezwaarschrift in tegen de bpm die op aangifte is voldaan. De inspecteur is voornemens dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De BV heeft echter het recht om eerst te worden gehoord, maar het lukt maar niet om daarvoor een afspraak te maken. De inspecteur wil namelijk honderd dossiers in één keer ter inzage doorsturen. De BV wil echter dat er per week 25 dossiers worden doorgestuurd en gaat daarom drie keer niet in op de uitnodiging voor een hoorgesprek. De inspecteur stelt dat de BV afziet van haar hoorrecht en wijst het bezwaarschrift af. ...
Lees meer

BEZWAAR EN BEROEP - 06.09.2022

Inspecteur moet noodzaak vertaling bezwaarschrift motiveren

De inspecteur kan een in een vreemde taal gesteld bezwaarschrift pas niet-ontvankelijk verklaren wanneer hij gemotiveerd heeft aangegeven waarom een vertaling noodzakelijk is.
Lees meer

BELEID BELASTINGDIENST - 24.08.2022

Inspecteur moet verzending poststuk bewijzen, aldus de rechter

Uw collega maakte bezwaar tegen een boete, omdat hem een aanslag van de Belastingdienst niet had bereikt. Wat vond onze hoogste rechter hiervan?
Lees meer

BEZWAAR - 15.06.2022

“Wat kan ik met een ambtshalve vermindering?”

Als uw aangifte inkomstenbelasting is vastgesteld, staat deze na zes weken definitief vast. Maar wat als u zich vergist heeft? Kunt u dat dan nog herstellen? Wanneer wel en wanneer niet? Hoe zit dat precies?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 17.05.2022

Wat als verzoek tot ambtshalve vermindering is afgewezen?

Als uw bezwaartermijn voor de inkomstenbelasting is verstreken, kunt u nog om ambtshalve vermindering vragen. Maar hoe gaat dat, wanneer kan dat en wanneer niet? Wat als de inspecteur weigert? Wat zijn dan de mogelijkheden?
Lees meer

PROCESKOSTENVERGOEDING - 31.03.2022

Proceskosten: wat wordt er vergoed?

Iemand die een rechtszaak wint, heeft recht op een vergoeding van de gemaakte proceskosten. Om welke kosten gaat het precies en om welke bedragen? Ook voor de rechtbank is het soms moeilijk.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid