Belastingen en Belastingdienst - Bezwaar en beroep

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PROCESKOSTENVERGOEDING - 29.04.2021

Geen € 762, maar € 15.000 vergoeding

Soms houdt de inspecteur zich niet aan de afspraken. Dat kan tot gevolg hebben dat de Belastingdienst alle proceskosten moet vergoeden, dus veel meer dan het forfaitaire bedrag. In dit geval: € 15.000.
Lees meer

GEHEIMHOUDING - 23.02.2021

Intern memo niet geheim, soms wel

Partijen moeten in een procedure bij de rechtbank in principe de beschikking hebben over dezelfde informatie. Er zijn uitzonderingen. De rechtbank kan een partij dwingen om achtergehouden informatie toch in te brengen.
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 15.12.2020

Hoorgesprek, laat u goed horen!

Voordat de Belastingdienst op uw bezwaarschrift beslist, heeft u op verzoek recht op een zogeheten ‘hoorgesprek’. Maakt u hier geen gebruik van, dan is volgens de Hoge Raad uw kans voorbij. Wat speelde er en waar moet u op letten?
Lees meer

PROCEDURE - 21.10.2020

Zorgen voor goed bewijs!

Goed bewijs, daar draait het altijd om als u gaat procederen. Ook in een recente welles-nieteszaak, waar iemand er niet in slaagde het bewijs te leveren dat de voormalig accountant niet alle stukken had teruggegeven. Wat beter regelen?
Lees meer

INGEBREKESTELLING - 29.09.2020

Trage fiscus aansporen tot actie

Het bezwaarschrift is verstuurd, de ontvangst is bevestigd ... en dan wordt het stil. Toch bestaat er een mogelijkheid om de fiscus te porren.
Lees meer

DOSSIER - 31.08.2020

Ingediende stukken kwijt

Ingediende stukken en bewijsmiddelen worden, volgens de media, nogal eens - al dan niet opzettelijk - verdonkeremaand door de Belastingdienst. Hoe dat te voorkomen?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Bezwaar en beroep

Meest gelezen tips & adviezen

GEHEIMHOUDING - 23.02.2021

Intern memo niet geheim, soms wel

Partijen moeten in een procedure bij de rechtbank in principe de beschikking hebben over dezelfde informatie. Er zijn uitzonderingen. De rechtbank kan een partij dwingen om achtergehouden informatie toch in te brengen.
Lees meer

PROCESKOSTENVERGOEDING - 29.04.2021

Geen € 762, maar € 15.000 vergoeding

Soms houdt de inspecteur zich niet aan de afspraken. Dat kan tot gevolg hebben dat de Belastingdienst alle proceskosten moet vergoeden, dus veel meer dan het forfaitaire bedrag. In dit geval: € 15.000.
Lees meer

Cookiebeleid