Belastingen en Belastingdienst - Bezwaar en beroep

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 15.12.2020

Hoorgesprek, laat u goed horen!

Voordat de Belastingdienst op uw bezwaarschrift beslist, heeft u op verzoek recht op een zogeheten ‘hoorgesprek’. Maakt u hier geen gebruik van, dan is volgens de Hoge Raad uw kans voorbij. Wat speelde er en waar moet u op letten?
Lees meer

PROCEDURE - 21.10.2020

Zorgen voor goed bewijs!

Goed bewijs, daar draait het altijd om als u gaat procederen. Ook in een recente welles-nieteszaak, waar iemand er niet in slaagde het bewijs te leveren dat de voormalig accountant niet alle stukken had teruggegeven. Wat beter regelen?
Lees meer

INGEBREKESTELLING - 29.09.2020

Trage fiscus aansporen tot actie

Het bezwaarschrift is verstuurd, de ontvangst is bevestigd ... en dan wordt het stil. Toch bestaat er een mogelijkheid om de fiscus te porren.
Lees meer

DOSSIER - 31.08.2020

Ingediende stukken kwijt

Ingediende stukken en bewijsmiddelen worden, volgens de media, nogal eens - al dan niet opzettelijk - verdonkeremaand door de Belastingdienst. Hoe dat te voorkomen?
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 30.06.2020

Telefonisch horen in tijden van corona

Bezwaarschrift en hoorgesprek. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u de inspecteur verzoeken om te worden gehoord in het geval dat hij van plan is om uw bezwaarschrift niet of niet helemaal toe te wijzen. Zeker als u weet dat u zich mondeling beter kunt uitdrukken dan schriftelijk, is het verstandig om in uw bezwaarschrift op te nemen dat u voor het doen van de uitspraak, door de inspecteur gehoord wilt worden. ...
Lees meer

VERTROUWENSBEGINSEL - 25.05.2020

Opgewekt vertrouwen door de BelastingTelefoon

Op grond van het vertrouwensbeginsel gaat opgewekt vertrouwen boven strikte toepassing van de wet. Dat lukt niet zomaar, de eisen zijn streng. Toch kan een burger soms vertrouwen ontlenen aan een uitspraak van een medewerker van de BelastingTelefoon.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Bezwaar en beroep

Meest gelezen tips & adviezen

PROCEDURE - 21.10.2020

Zorgen voor goed bewijs!

Goed bewijs, daar draait het altijd om als u gaat procederen. Ook in een recente welles-nieteszaak, waar iemand er niet in slaagde het bewijs te leveren dat de voormalig accountant niet alle stukken had teruggegeven. Wat beter regelen?
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 15.12.2020

Hoorgesprek, laat u goed horen!

Voordat de Belastingdienst op uw bezwaarschrift beslist, heeft u op verzoek recht op een zogeheten ‘hoorgesprek’. Maakt u hier geen gebruik van, dan is volgens de Hoge Raad uw kans voorbij. Wat speelde er en waar moet u op letten?
Lees meer

Cookiebeleid