Belastingen en Belastingdienst - Bezwaar en beroep

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 30.06.2020

Telefonisch horen in tijden van corona

Bezwaarschrift en hoorgesprek. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u de inspecteur verzoeken om te worden gehoord in het geval dat hij van plan is om uw bezwaarschrift niet of niet helemaal toe te wijzen. Zeker als u weet dat u zich mondeling beter kunt uitdrukken dan schriftelijk, is het verstandig om in uw bezwaarschrift op te nemen dat u voor het doen van de uitspraak, door de inspecteur gehoord wilt worden. ...
Lees meer

VERTROUWENSBEGINSEL - 25.05.2020

Opgewekt vertrouwen door de BelastingTelefoon

Op grond van het vertrouwensbeginsel gaat opgewekt vertrouwen boven strikte toepassing van de wet. Dat lukt niet zomaar, de eisen zijn streng. Toch kan een burger soms vertrouwen ontlenen aan een uitspraak van een medewerker van de BelastingTelefoon.
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 12.05.2020

Massaal bezwaar box 3 2019

Ook voor 2019. Het Ministerie van Financiën heeft besloten om ook de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2019 aan te merken als ‘massaal bezwaar’. Dit vond eerder plaats over 2017 en 2018. Let op.  Dit betekent niet dat u geen individueel bezwaar meer hoeft te maken als u het niet eens bent met de hoogte van de belastingheffing in box 3. Het voordeel van de regeling voor massaal bezwaar is wel dat u automatisch meedoet met een proefprocedure die te zijner tijd zal worden gevoerd. ...
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 03.03.2020

Bezwaar te laat, einde oefening?

Merkt u achteraf dat een aan u opgelegde belastingaanslag onjuist is en is de bezwaartermijn al verstreken, dan hoeft dat nog niet altijd te betekenen dat er geen kans meer bestaat dat de aanslag alsnog wordt verminderd.
Lees meer

PROCEDURE - 03.03.2020

Dwarsligger kan mogelijkheid hoger beroep niet belemmeren

Kan er in een belastingzaak geen hoger beroep worden ingesteld als een van de belanghebbenden niet mee wil werken? Wat staat er in de wet? Wat is een redelijke termijn van afhandeling door de Belastingdienst? Wat zegt de rechter?
Lees meer

KINDEROPVANGTOESLAG - 20.12.2019

Grenzen aan de macht van de fiscus

Dat de Belastingdienst soms onacceptabel handelt, moge inmiddels bekend zijn.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Bezwaar en beroep

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - 12.05.2020

Massaal bezwaar box 3 2019

Ook voor 2019. Het Ministerie van Financiën heeft besloten om ook de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2019 aan te merken als ‘massaal bezwaar’. Dit vond eerder plaats over 2017 en 2018. Let op.  Dit betekent niet dat u geen individueel bezwaar meer hoeft te maken als u het niet eens bent met de hoogte van de belastingheffing in box 3. Het voordeel van de regeling voor massaal bezwaar is wel dat u automatisch meedoet met een proefprocedure die te zijner tijd zal worden gevoerd. ...
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 30.06.2020

Telefonisch horen in tijden van corona

Bezwaarschrift en hoorgesprek. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u de inspecteur verzoeken om te worden gehoord in het geval dat hij van plan is om uw bezwaarschrift niet of niet helemaal toe te wijzen. Zeker als u weet dat u zich mondeling beter kunt uitdrukken dan schriftelijk, is het verstandig om in uw bezwaarschrift op te nemen dat u voor het doen van de uitspraak, door de inspecteur gehoord wilt worden. ...
Lees meer

VERTROUWENSBEGINSEL - 25.05.2020

Opgewekt vertrouwen door de BelastingTelefoon

Op grond van het vertrouwensbeginsel gaat opgewekt vertrouwen boven strikte toepassing van de wet. Dat lukt niet zomaar, de eisen zijn streng. Toch kan een burger soms vertrouwen ontlenen aan een uitspraak van een medewerker van de BelastingTelefoon.
Lees meer

Cookiebeleid