Belastingen en Belastingdienst - Boetes

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

FRAUDE - 30.11.2020

Beperk het risico van medeplegen bij btw-fraude

Het komt voor dat een adviseur, accountant of boekhouder van een btw-ondernemer ongewild betrokken raakt bij btw-fraude, met alle gevolgen van dien.
Lees meer

BTW - 28.10.2020

Pas op bij btw-balansschuld, voorkom boetes en aansprakelijkheid

Blijkt achteraf dat er in een jaar te weinig btw is aangegeven en betaald, dan is het van belang dat er tijdig actie wordt ondernomen en de juiste stappen worden genomen om verdere btw-risico’s te beperken.
Lees meer

SUPPLETIE - 28.04.2020

Doe btw-aangifte om boetes te voorkomen!

Vrijwel iedere ondernemer heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Dit kan ertoe leiden dat de inkomsten bij de ondernemer, en dus de liquiditeiten, afnemen. Van belang is dat de btw-ondernemer aan zijn btw-verplichtingen blijft voldoen.
Lees meer

UITSTEL VAN BETALING - 30.03.2020

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Als uw bedrijf door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komt, kunt u de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling vragen. Hoe doet u dat?
Lees meer

PLEITBAAR STANDPUNT - 30.03.2020

Pleitbaar … wat is dat precies?

Iedereen is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Dat is het uitgangspunt bij fiscale boetes. Als de inspecteur een boete wil opleggen, moet hij met bewijzen komen. Bij een pleitbaar standpunt van de belastingplichtige zal dat niet lukken. De Hoge Raad legt het uit.
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 18.02.2020

Geen boete bij een ‘pleitbaar’ standpunt

De belastingwet kent vele regels en daardoor is het niet altijd duidelijk welk fiscaal standpunt juist is. Is het dan verstandig om voor het verleidelijke standpunt van uw adviseur te kiezen of niet? Wat zijn de risico’s en waar moet u op letten?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Boetes

Meest gelezen tips & adviezen

FRAUDE - 30.11.2020

Beperk het risico van medeplegen bij btw-fraude

Het komt voor dat een adviseur, accountant of boekhouder van een btw-ondernemer ongewild betrokken raakt bij btw-fraude, met alle gevolgen van dien.
Lees meer

BTW - 28.10.2020

Pas op bij btw-balansschuld, voorkom boetes en aansprakelijkheid

Blijkt achteraf dat er in een jaar te weinig btw is aangegeven en betaald, dan is het van belang dat er tijdig actie wordt ondernomen en de juiste stappen worden genomen om verdere btw-risico’s te beperken.
Lees meer

Cookiebeleid