Belastingen en Belastingdienst - Boetes

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SUPPLETIE - 28.04.2020

Doe btw-aangifte om boetes te voorkomen!

Vrijwel iedere ondernemer heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Dit kan ertoe leiden dat de inkomsten bij de ondernemer, en dus de liquiditeiten, afnemen. Van belang is dat de btw-ondernemer aan zijn btw-verplichtingen blijft voldoen.
Lees meer

UITSTEL VAN BETALING - 30.03.2020

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Als uw bedrijf door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komt, kunt u de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling vragen. Hoe doet u dat?
Lees meer

PLEITBAAR STANDPUNT - 30.03.2020

Pleitbaar … wat is dat precies?

Iedereen is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Dat is het uitgangspunt bij fiscale boetes. Als de inspecteur een boete wil opleggen, moet hij met bewijzen komen. Bij een pleitbaar standpunt van de belastingplichtige zal dat niet lukken. De Hoge Raad legt het uit.
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 18.02.2020

Geen boete bij een ‘pleitbaar’ standpunt

De belastingwet kent vele regels en daardoor is het niet altijd duidelijk welk fiscaal standpunt juist is. Is het dan verstandig om voor het verleidelijke standpunt van uw adviseur te kiezen of niet? Wat zijn de risico’s en waar moet u op letten?
Lees meer

UITSMIJTER - 04.02.2020

Aan adviseurs opgelegde boetes openbaar?

Vergrijpboete wegens medeplegen. De inspecteur heeft voortaan de mogelijkheid om vergrijpboetes die wegens medeplegen aan een adviseur (een zogeheten ‘intermediair) worden opgelegd, openbaar te maken door publicatie op de website van de Belastingdienst, met daarbij o.a. de naam van de overtreder (art. 67r AWR) . Let op. De inspecteur moet de adviseur wel vooraf de gelegenheid geven om te reageren op zijn voornemen tot openbaarmaking. ...
Lees meer

BELASTINGEN - 23.01.2020

Openbaarmaking boete adviseur?

Openbaar maken per 2020. Voor de belastinginspecteur is het nu met ingang van 2020 mogelijk om vergrijpboetes die wegens medeplegen opgelegd zijn aan een intermediair (een adviseur, bijv. een medewerker van een administratie- of trustkantoor, advocaat, notaris, belastingadviseur, enz.) in verband met beroepsmatig verleende bijstand openbaar te maken. ...
Lees meer

Cookiebeleid