Belastingen en Belastingdienst - Rechten en plichten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOETE - 29.04.2021

Fiscale eenheid btw kan boete krijgen

Volgens de Hoge Raad kan aan een fiscale eenheid btw een verzuimboete worden opgelegd, omdat deze fiscale eenheid belastingplichtige is in de zin van de Wet OB.
Lees meer

PROCESKOSTENVERGOEDING - 29.04.2021

Geen € 762, maar € 15.000 vergoeding

Soms houdt de inspecteur zich niet aan de afspraken. Dat kan tot gevolg hebben dat de Belastingdienst alle proceskosten moet vergoeden, dus veel meer dan het forfaitaire bedrag. In dit geval: € 15.000.
Lees meer

AFGEZONDERD PARTICULIER VERMOGEN - 29.03.2021

In vogelvlucht: de APV

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de bezittingen van een op Curaçao gevestigde Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) niet aan de in Nederland wonende belanghebbenden moeten worden toegerekend.
Lees meer

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - 23.02.2021

Raakt de turboliquidatie zijn turbo kwijt?

Wat als men schuldeiser is van een BV die binnen een dag is verdwenen?
Lees meer

GEHEIMHOUDING - 23.02.2021

Intern memo niet geheim, soms wel

Partijen moeten in een procedure bij de rechtbank in principe de beschikking hebben over dezelfde informatie. Er zijn uitzonderingen. De rechtbank kan een partij dwingen om achtergehouden informatie toch in te brengen.
Lees meer

AMBTELIJK VERZUIM - 17.12.2020

Trage verzending voor rekening fiscus

Als de Belastingdienst een aanslag heeft vastgesteld, duurt het nog lang voordat deze wordt verzonden. Dat er tijd ligt tussen deze twee momenten, kan soms heel belangrijk zijn.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Rechten en plichten

Meest gelezen tips & adviezen

BOETE - 29.04.2021

Fiscale eenheid btw kan boete krijgen

Volgens de Hoge Raad kan aan een fiscale eenheid btw een verzuimboete worden opgelegd, omdat deze fiscale eenheid belastingplichtige is in de zin van de Wet OB.
Lees meer

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - 23.02.2021

Raakt de turboliquidatie zijn turbo kwijt?

Wat als men schuldeiser is van een BV die binnen een dag is verdwenen?
Lees meer

AFGEZONDERD PARTICULIER VERMOGEN - 29.03.2021

In vogelvlucht: de APV

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de bezittingen van een op Curaçao gevestigde Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) niet aan de in Nederland wonende belanghebbenden moeten worden toegerekend.
Lees meer

Cookiebeleid