Belastingen en Belastingdienst - Rechten en plichten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

AMBTELIJK VERZUIM - 17.12.2020

Trage verzending voor rekening fiscus

Als de Belastingdienst een aanslag heeft vastgesteld, duurt het nog lang voordat deze wordt verzonden. Dat er tijd ligt tussen deze twee momenten, kan soms heel belangrijk zijn.
Lees meer

VERDRAGEN - 17.12.2020

Schending van verdragstrouw

De fiscus mag verkregen informatie niet gebruiken, ook niet van een andere overheidsinstantie, als daarmee de verdragstrouw wordt geschonden.
Lees meer

KENBARE FOUT - 30.11.2020

Redelijkerwijs kenbaar?

Voor de navorderingsaanslag speelt kenbaarheid bij de inspecteur en de belastingplichtige een grote rol voor de rechtsgeldigheid. Wanneer wordt informatie geacht aanwezig te zijn?
Lees meer

FRAUDE - 30.11.2020

Beperk het risico van medeplegen bij btw-fraude

Het komt voor dat een adviseur, accountant of boekhouder van een btw-ondernemer ongewild betrokken raakt bij btw-fraude, met alle gevolgen van dien.
Lees meer

BTW - 28.10.2020

Pas op bij btw-balansschuld, voorkom boetes en aansprakelijkheid

Blijkt achteraf dat er in een jaar te weinig btw is aangegeven en betaald, dan is het van belang dat er tijdig actie wordt ondernomen en de juiste stappen worden genomen om verdere btw-risico’s te beperken.
Lees meer

INGEBREKESTELLING - 29.09.2020

Trage fiscus aansporen tot actie

Het bezwaarschrift is verstuurd, de ontvangst is bevestigd ... en dan wordt het stil. Toch bestaat er een mogelijkheid om de fiscus te porren.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Rechten en plichten

Meest gelezen tips & adviezen

KENBARE FOUT - 30.11.2020

Redelijkerwijs kenbaar?

Voor de navorderingsaanslag speelt kenbaarheid bij de inspecteur en de belastingplichtige een grote rol voor de rechtsgeldigheid. Wanneer wordt informatie geacht aanwezig te zijn?
Lees meer

AMBTELIJK VERZUIM - 17.12.2020

Trage verzending voor rekening fiscus

Als de Belastingdienst een aanslag heeft vastgesteld, duurt het nog lang voordat deze wordt verzonden. Dat er tijd ligt tussen deze twee momenten, kan soms heel belangrijk zijn.
Lees meer

FRAUDE - 30.11.2020

Beperk het risico van medeplegen bij btw-fraude

Het komt voor dat een adviseur, accountant of boekhouder van een btw-ondernemer ongewild betrokken raakt bij btw-fraude, met alle gevolgen van dien.
Lees meer

Cookiebeleid