Bouw - Aanneming van werk

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBREKEN - 07.01.2021

Aannemer aansprakelijk voor gebrekkige parketvloer!

Wat als een vloer wordt gelegd op een gebrekkige ondergrond? Wat wordt er bedoeld met de waarschuwingsplicht? Hoezo is het raadzaam om een voorbehoud te maken?
Lees meer

AANNEMING VAN WERK - 07.01.2021

Aanloop tot circulair bouwen

In het programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de rijksoverheid over circulariteit gepresenteerd: een volledig circulaire economie in 2050. Wat betekent dat voor de bouw? Wat kunt u doen?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 07.01.2021

Wateroverlast komt (deels) voor rekening van de aannemer!

Wat als de opdrachtgever zijn hele perceel betegelt en mede daardoor te kampen heeft met wateroverlast? Wat mag er als algemeen bekend worden verondersteld? Waar moet de aannemer voor zorgen? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

CONTROLE - 07.01.2021

Schijninschrijving en onderlinge prijsafspraken

Beboet voor schijninschrijving op aanbestedingen. Vier aannemers in de gemeente Amsterdam zijn beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor verboden afspraken bij aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). Het gaat om in totaal € 330.000. De gemeente had de aannemers uitgenodigd zich aan te melden op een of meerdere aanbestedingen voor drie projecten in de GWW. De aannemers die beboet zijn, hadden zich ‘schijningeschreven’. De aannemers vreesden in de toekomst niet meer uitgenodigd te worden wanneer ze niet op deze uitnodiging ingingen. Om er zeker van te zijn de aanbestedingen niet te winnen, werden er met andere deelnemende aannemers prijsafspraken gemaakt, wat volgens de Mededingingswet verboden is. ...
Lees meer

BOUWBESLUIT - 05.11.2020

Rookmelders straks ook verplicht in bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat er op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Wat gaat er volgens plan nu ook gelden voor bestaande bouw?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 05.11.2020

Funderingslabel huizen vanaf juli 2021

Vanwege verzakkingen van de bodem in Nederland kan er schade ontstaan aan kades, wegen, bruggen en huizen. Belangrijk is om tijdig over informatie te beschikken voor de te nemen maatregelen. Wat is goed om te weten en te doen?
Lees meer
Bouw - Aanneming van werk

Meest gelezen tips & adviezen

BOUWBESLUIT - 05.11.2020

Rookmelders straks ook verplicht in bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat er op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Wat gaat er volgens plan nu ook gelden voor bestaande bouw?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 05.11.2020

Funderingslabel huizen vanaf juli 2021

Vanwege verzakkingen van de bodem in Nederland kan er schade ontstaan aan kades, wegen, bruggen en huizen. Belangrijk is om tijdig over informatie te beschikken voor de te nemen maatregelen. Wat is goed om te weten en te doen?
Lees meer

GEBREKEN - 07.01.2021

Aannemer aansprakelijk voor gebrekkige parketvloer!

Wat als een vloer wordt gelegd op een gebrekkige ondergrond? Wat wordt er bedoeld met de waarschuwingsplicht? Hoezo is het raadzaam om een voorbehoud te maken?
Lees meer

Cookiebeleid