Bouw - Aanneming van werk

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOUWRECHT - 23.05.2024

Naast de kwaliteitsborger is er nu per 1 januari 2024 ook een veiligheidscoördinator verplicht

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb is ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Er zijn meerdere personen noodzakelijk in de bouw die toezicht houden. Hoe zit dat?
Lees meer

BOUW - 23.05.2024

Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor overheden opengesteld

SPUK SEB staat voor Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden en is er voor het stimuleren van het gebruik van emissieloze bouwmachines en vaartuigen bij aanbestedingen. Deze regeling is op 16 april 2024 geopend en eindigt op 20 augustus 2024. Per aanvrager is er in 2024 € 400.000 beschikbaar. Het totale budget is € 18 miljoen in 2024 ( https://bit.ly/4dm1azV ). Tot en met 2029 is er in totaal € 169,2 miljoen beschikbaar. Tip.  Weet dat als u een aanbesteding voorbereidt en emissieloze bouwmachines en vaartuigen kunt en wilt inzetten, de opdrachtgever de meerkosten (deels) vergoed kan krijgen. Let op.  Alleen gemeenten, provincies en waterschappen die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen hebben ondertekend, kunnen in 2024 SPUK SEB aanvragen ( https://bit.ly/3UBGyfo ). ...
Lees meer

BOUWRECHT - 23.04.2024

Oppassen met risicovolle werkzaamheden

Het werk moet door een aannemer zorgvuldig worden uitgevoerd. Desondanks kan er daardoor toch schade voor derden optreden. Wie is er dan aansprakelijk?
Lees meer

BOUWRECHT - 26.03.2024

Aannemer niet aansprakelijk voor gebrekkige afschot tegelvloer

Een aannemer heeft een waarschuwingsplicht als er sprake is van een gebrekkig ontwerp. Voldoet hij daar niet aan, dan kan hij voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Wie is er verantwoordelijk als het ontwerp van een nevenaannemer is?
Lees meer

BOUWRECHT - 28.02.2024

De Wkb is in werking getreden per 1 januari 2024, gebruik de nieuwe algemene voorwaarden in de bouw

De Algemene Voorwaarden voor Aanneming (AVA) voor werken waarbij er geen directievoerder wordt aangesteld, zijn aangepast. Daarbij is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verwerkt. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Lees meer

BOUWRECHT - 28.02.2024

Schade door graafwerkzaamheden, aannemer is niet aansprakelijk

Graafwerk moet worden uitgevoerd volgens de richtlijn CROW 500. Als er geen kabels of leidingen worden aangetroffen en er ontstaat desondanks schade, is de aannemer/grondroerder dan automatisch aansprakelijk? Wat zegt de rechter?
Lees meer
Bouw - Aanneming van werk

Meest gelezen tips & adviezen

BOUWRECHT - 23.04.2024

Oppassen met risicovolle werkzaamheden

Het werk moet door een aannemer zorgvuldig worden uitgevoerd. Desondanks kan er daardoor toch schade voor derden optreden. Wie is er dan aansprakelijk?
Lees meer

BOUWRECHT - 23.05.2024

Naast de kwaliteitsborger is er nu per 1 januari 2024 ook een veiligheidscoördinator verplicht

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb is ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Er zijn meerdere personen noodzakelijk in de bouw die toezicht houden. Hoe zit dat?
Lees meer

BOUWRECHT - 26.03.2024

Aannemer niet aansprakelijk voor gebrekkige afschot tegelvloer

Een aannemer heeft een waarschuwingsplicht als er sprake is van een gebrekkig ontwerp. Voldoet hij daar niet aan, dan kan hij voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Wie is er verantwoordelijk als het ontwerp van een nevenaannemer is?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid