Bouw - Aanneming van werk

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RECHT VAN DE BOUW - 26.04.2023

Wanneer hoeft een meerwerkfactuur niet te worden betaald?

Voor noodzakelijke aanpassingen in het werk kan een aannemer meerwerkkosten in rekening brengen. Maar dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Wat staat daarover in de wet? Waar moet rekening mee worden gehouden?
Lees meer

IN DE KIJKER - 26.04.2023

Wat als bij een bouwplan de perceelsgrenzen afwijken van de verkooptekening: aannemer dan niet aansprakelijk?

Bij een bouwplan kunnen de grenzen van een perceel afwijken van de verkooptekening. Hoe kan een aannemer aansprakelijkheid voorkomen? Wat moet daarvoor zowel in de overeenkomst als op de verkooptekening worden vermeld?
Lees meer

BOUWRECHT - 20.03.2023

Aannemer aansprakelijk voor schade door zetting

De aannemer garandeert dat de bouw wordt uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk. Ook moet hij bouwen conform de technische omschrijving. Wat als dat leidt tot een gebrek in het werk? Bij wie ligt dan het risico?
Lees meer

SUBSIDIES - 19.12.2022

Emissieloos bouwen: kan dat?

Na de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 komt de bouwvrijstelling te vervallen en dient er bij de bouw rekening gehouden te worden met de stikstofdepositie. Is emissieloos bouwen een optie?
Lees meer

OVEREENKOMSTEN - 19.12.2022

Voorkom boetes bij te late oplevering!

U bent een aannemer en u laat uw opdrachtgever weten dat de opleveringsdatum niet gehaald gaat worden. Leg dit schriftelijk vast!
Lees meer

AANNEMING VAN WERK - 14.11.2022

Afgeven van richtprijs: niet zonder risico!

In tijden van onzekerheid ten aanzien van prijzen van materialen en arbeid, is het maken van een offerte geen eenvoudige klus.
Lees meer
Bouw - Aanneming van werk

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT VAN DE BOUW - 26.04.2023

Wanneer hoeft een meerwerkfactuur niet te worden betaald?

Voor noodzakelijke aanpassingen in het werk kan een aannemer meerwerkkosten in rekening brengen. Maar dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Wat staat daarover in de wet? Waar moet rekening mee worden gehouden?
Lees meer

BOUWRECHT - 20.03.2023

Aannemer aansprakelijk voor schade door zetting

De aannemer garandeert dat de bouw wordt uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk. Ook moet hij bouwen conform de technische omschrijving. Wat als dat leidt tot een gebrek in het werk? Bij wie ligt dan het risico?
Lees meer

IN DE KIJKER - 26.04.2023

Wat als bij een bouwplan de perceelsgrenzen afwijken van de verkooptekening: aannemer dan niet aansprakelijk?

Bij een bouwplan kunnen de grenzen van een perceel afwijken van de verkooptekening. Hoe kan een aannemer aansprakelijkheid voorkomen? Wat moet daarvoor zowel in de overeenkomst als op de verkooptekening worden vermeld?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid