Bouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RUIMTELIJKE ORDENING - 23.12.2022

Bouwen door ergens anders een bedrijf te laten stoppen?

Stikstof is een hot item in het omgevingsrecht. De natuur is ernstig geschaad en moet hersteld worden. Bouwen kan, maar dan moet het project stikstofneutraal zijn of de stikstofruimte moet van elders komen. Wat besliste de Raad van State onlangs?
Lees meer

GEMEENTE - 23.12.2022

Mag de gemeente uitvoering geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst?

Sinds het Didam-arrest van de Hoge Raad weten wij dat het oppassen geblazen is als een overheidslichaam een onroerende zaak wil verkopen. Onlangs speelde hierover een procedure bij Rechtbank Midden-Nederland. Wat kunnen we daarvan leren?
Lees meer

WOZ - 23.12.2022

Meer succes bij aanvechten WOZ-beschikking

Als uw cliënt zijn WOZ-beschikking wil aanvechten, heeft hij een deugdelijk taxatierapport nodig. Waar moet zo’n rapport aan voldoen om met succes in bezwaar te gaan bij de gemeente en zo nodig in beroep te gaan bij de rechter?
Lees meer

BOUWRECHT - 23.12.2022

Mandelige boom op erfgrens verhindert bouwplan, wat kunt u doen?

Als u samen met de buurman eigenaar bent van een boom op de erfgrens, kan dat problemen geven als de buurman niet meewerkt de boom te verwijderen. Kan de boom dan uw hele bouwplan in de weg zitten? Wat kan er dan toch nog?
Lees meer

IN DE KIJKER - 23.12.2022

Windmolens en de gevolgen voor de woningmarkt

Veel woningbezitters schrikken ervan als er een windmolen in de buurt wordt geplaatst. Overlast door geluid en slagschaduw en de waarde van de woning daalt erdoor. Wat u van windmolens moet weten …
Lees meer

SUBSIDIES - 19.12.2022

Emissieloos bouwen: kan dat?

Na de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 komt de bouwvrijstelling te vervallen en dient er bij de bouw rekening gehouden te worden met de stikstofdepositie. Is emissieloos bouwen een optie?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid