Bouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERGUNNINGEN - 13.01.2021

Check regelmatig uw e-mail!

Stel, u geeft bij een aanvraag omgevingsvergunning aan dat u goed bereikbaar bent per e-mail. Dit betekent dat het college van B en W een besluit op uw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Maar hoe zit het dan met bezwaar, e.d.?
Lees meer

KADASTER - 13.01.2021

Alle publiekrechtelijke beperkingen naar één registratie

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de publiekrechtelijke beperkingen over te zetten naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hoe zit dat? Wat betekent dit voor u als makelaar?
Lees meer

ENERGIE - 13.01.2021

Geluidseisen warmtepompen uitgesteld

Nieuwe geluidseisen. Wij informeerden u al eerder over de nieuwe geluidseisen (45 dB overdag en 40 dB ’s nachts) voor nieuw te plaatsen warmtepompen en airco’s (buitenunits) die per 1 januari 2021 in zouden gaan. Dit conform de wijziging van het bouwbesluit van 3 juni 2020. Er kwam hier echter veel kritiek uit de installatie- en bouwsector op. De minister heeft nu besloten deze sectoren meer tijd te geven. ...
Lees meer

ENERGIE - 13.01.2021

Afsluiten gasaansluiting (tijdelijk) gratis

Van het gas af. Heeft u cliënten die gasloos met hun woning verder willen en kunnen, dan is er goed nieuws. Het verwijderen van een gasaansluiting is voortaan gratis. Althans … tijdelijk dan wel te verstaan. Wat speelt er? Een inwoner uit Meppel wilde zijn gasaansluiting laten verwijderen door netwerkbeheerder Rendo, maar kreeg daarvoor een fikse rekening gepresenteerd. Hij stapte hiervoor naar de rechter. Deze was het met hem eens (ECLI:NL:RBNNE:2020:2734) . De Tweede Kamer had al eerder aangegeven dat de rekening verdeeld moest worden tussen de netwerkbeheerder en de klant. De netwerkbeheerder zou dan de kosten weer in het vastrecht kunnen verwerken. ...
Lees meer

GEBREKEN - 07.01.2021

Aannemer aansprakelijk voor gebrekkige parketvloer!

Wat als een vloer wordt gelegd op een gebrekkige ondergrond? Wat wordt er bedoeld met de waarschuwingsplicht? Hoezo is het raadzaam om een voorbehoud te maken?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 07.01.2021

Definitieve PFAS-norm voorjaar 2021

Wat speelt er nu op het gebied van PFAS? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de definitieve PFAS-norm voor de bouwsector?
Lees meer
Bouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

RUIMTELIJKE ORDENING - 17.11.2020

Ligt uw pand nu binnen of buiten de bebouwde kom?

Stel, door de coronacrisis staat het pand van uw cliënt leeg en hij wil het gebruik hiervan wijzigen naar bijv. appartementen. Het pand ligt volgens een adviseur binnen de bebouwde kom, dus wijzigen kan relatief snel. Maar is dat wel zo?
Lees meer

MILIEU - 17.11.2020

Nieuw wetsvoorstel zonnepanelen

Afbouw salderingsregeling. Minister Wiebes had de opdracht om te onderzoeken wat de afbouw van de salderingsregeling voor gevolgen had op het rendement van zonnepanelen. In zijn wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt ( https://bit.ly/34eTBt4 ), blijven de afbouwpercentages, vooruitlopend op de terugleversubsidie, gelijk aan wat het was: ...
Lees meer

ENERGIE - 17.11.2020

Woning geschikt voor warmtepomp?

Van het gas af. Zoals u weet, wil de overheid per 2050 van het gas af. Veel mensen hebben van tijd tot tijd dan ook vragen over de warmtepomp: kan dat in mijn woning wel of niet? Wellicht dat u van de woningen die u in de verkoop heeft meteen weet of de woning geschikt is of niet. Tip. Weet u zelf het antwoord niet, dan kunt u uw cliënten wijzen op de nieuwe 50-gradentest van Milieu Centraal. ...
Lees meer

Cookiebeleid