Bouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SUBSIDIES - 21.04.2021

Toch nog meer isolatiesubsidie 2020

Verschuiven budget. Wellicht dat ook u of uw cliënten hier vorig jaar tegenaan liepen. De SEEH (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis) aangevraagd, bleek de subsidiepot leeg te zijn. Er is echter goed nieuws. Uit een recente Kamerbrief van demissionair minister Ollongren blijkt dat er vanuit het budget 2021-2023 € 70 miljoen naar 2020 wordt geschoven: € 45 miljoen voor huiseigenaren en € 25 miljoen voor VvE’s. ...
Lees meer

MILIEU - 22.03.2021

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen on hold

Terugleveren van stroom. Vorig jaar maakte toenmalig minister Wiebes bekend dat de salderingsregeling voor zonnepanelen voor het terugleveren van stroom per 1 januari 2023 zou worden afgebouwd. Hier was een wetswijziging voor in de maak. Nu het kabinet demissionair is, heeft de Tweede Kamer de afbouw van de salderingsregeling controversieel verklaard. Dit betekent dat een en ander dus on hold staat. ...
Lees meer

ENERGIETRANSITIE - 22.03.2021

Verwijderen gasaansluiting kleinverbruik gratis

Van het gas af. Als een woningeigenaar van het gas af wil, dan was het tot 1 maart 2021 zo dat er betaald moest worden voor het afsluiten van de gasaansluiting. Deze ‘afsluitboete’ kon oplopen tot wel € 800. Daar is nu een einde aan gemaakt. Gewijzigde code energie. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de codes energie vast. Deze gelden voor netbeheerders en energieleveranciers ( https://bit.ly/2Oj1zvE ). Er zijn drie codes: 1. technische codes, 2. de informatiecode (over gegevensuitwisseling, e.d.) en 3. tarievencodes. De ACM heeft het voorstel van Netbeheer Nederland overgenomen om de tarievencode gas aan te passen ( https://bit.ly/3bfXr97 ). Een en ander werd gepubliceerd in de Staatscourant van 1 maart 2021 ( https://bit.ly/3kGJEvc ). ...
Lees meer

WOZ - 22.03.2021

WOZ-waarde pand met dubbele bestemming

Ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de gemeente ervoor mag kiezen om een pand met een dubbele bestemming voor de WOZ te waarderen als woning. Waar moet u bij het controleren van de WOZ-waarde op letten?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - 22.03.2021

Geen zienswijzen ingediend, toch naar de rechter!

Stel, uw cliënt heeft bezwaar tegen een aangevraagde omgevingsvergunning, maar hij heeft geen zienswijzen ingediend. Tot voor kort was het, helaas pindakaas, dan ook niet naar de rechter. Het Europees Hof van Justitie heeft hier nu een stokje voor gestoken.
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 03.03.2021

Aannemingsovereenkomst en verjaringstermijn betaling

Is er bij een aannemingscontract ook sprake van een consumentenkoop? Wat als er bouwmaterialen zijn gebruikt die door de particuliere opdrachtgever zijn betaald? Geldt dan de kortere verjaringstermijn voor betaling, zoals bij consumentenkoop?
Lees meer
Bouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

MILIEU - 22.03.2021

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen on hold

Terugleveren van stroom. Vorig jaar maakte toenmalig minister Wiebes bekend dat de salderingsregeling voor zonnepanelen voor het terugleveren van stroom per 1 januari 2023 zou worden afgebouwd. Hier was een wetswijziging voor in de maak. Nu het kabinet demissionair is, heeft de Tweede Kamer de afbouw van de salderingsregeling controversieel verklaard. Dit betekent dat een en ander dus on hold staat. ...
Lees meer

PROJECTONTWIKKELING - 22.02.2021

Vanaf 01.01.2021 strengere energie-eisen voor nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2021 moet bij alle nieuwbouwplannen rekening worden houden met de BENG-eisen: Bijna Energieneutrale Gebouwen. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is komen te vervallen. Hoe zit dat?
Lees meer

WOZ - 22.02.2021

WOZ-waarde, verkoopdatum bepalend

De rechter heeft nog eens bevestigd dat bij verkoop rond de waardepeildatum het eigen verkoopcijfer van een pand bepalend is voor de WOZ-waarde. De verkoopdatum is hierbij doorslaggevend en niet de datum van overdracht bij de notaris.
Lees meer

Cookiebeleid