Bouw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SUBSIDIES - 23.09.2022

Subsidie energieadvies MKB’ers tijdelijk stopgezet

Energiebesparende maatregelen. De energieproblematiek is voor MKB-ondernemers niet zomaar iets. Een aantal maatregelen om energie te besparen, kunnen ondernemers zelf wel bedenken en misschien ook wel uitvoeren. Maar voor sommige zaken kunnen zij wellicht professioneel advies goed gebruiken. Voor een dergelijk advies bestaat een subsidieregeling: de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Let op.  Deze regeling is echter per 14 juli 2022 tijdelijk stopgezet, omdat er te veel misbruik van werd gemaakt. Tip 1. Voor kosten voor advies en begeleiding die uw cliënt heeft gemaakt na 1 oktober 2021 en voor 14 juli 2022 kan hij nog wel een subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indienen. Tip 2. Als uw cliënt al een adviseur opdracht had gegeven voor een adviestraject, dan is het advies van RVO.nl om de opdracht in overleg te annuleren totdat de subsidieregeling weer opengaat. ...
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 19.09.2022

Aannemer niet aansprakelijk voor kosten herstel door derde

Een aannemer moet door de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om herstelwerk uit te voeren. Dat moet gebeuren binnen een redelijke termijn. Mag de opdrachtgever eisen stellen aan de uitvoeringswijze van het herstelwerk?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Onderaannemer die onder de duiven schiet van de hoofdaannemer, handelt onrechtmatig en is aansprakelijk

Uitgangspunt is dat men vrij is om met een wederpartij een contract aan te gaan: dit is contractvrijheid. Geldt dat ook voor een onderaannemer die zonder medeweten van de hoofdaannemer direct werk verricht voor de opdrachtgever?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 18.07.2022

Hoe om te gaan met kostenramingen in deze tijd?

Een kostenraming kan belangrijk zijn om globaal te bepalen wat de kosten naar verwachting zullen zijn voor een verbouwing, een nieuwbouw of renovatie. Hoe daar mee om te gaan in deze tijd van kostenstijgingen en personeelsschaarste?
Lees meer

MEERWERK - 18.07.2022

Ook zonder kostenopgave moet meerwerk worden betaald

Een aannemer moet de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de noodzaak tot meerwerk plus de kosten daarvan. Dit is slechts anders als de opdrachtgever de noodzaak daarvan uit zichzelf heeft begrepen. Wat zegt de Hoge Raad?
Lees meer

ENERGIE - 23.06.2022

Vervangen cv-ketel, vanaf 2026 verplicht hybride

Hybride of volledig elektrische warmtepomp. Minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat het vanaf 2026 verplicht wordt om bij het vervangen van een cv-ketel een hybride (cv met warmtepomp) of een volledig elektrische warmtepomp te installeren. Hij wil hiermee meer duidelijkheid verschaffen aan de branche en aan de burger en de energietransitie een duwtje in de rug geven. Naar verwachting worden er uitzonderingen mogelijk en is ook de koppeling op een warmtenet een goed alternatief. Tip 1.  Cliënten die van plan zijn te verbouwen en/of de cv-installatie te vervangen, kunt u adviseren om gezien de verplichting over vier jaar toch nu al een hybride of een volledig elektrische warmtepomp te overwegen. Het is nog niet bekend wat de regels voor de warmwatervoorziening in de vorm van een gasboiler en een geiser zullen worden. Daar zijn ook al alternatieven voor op de markt, zoals een zonneboiler en een warmtepompboiler. Tip 2.  Verwijs uw cliënt eventueel door naar Milieu Centraal ( https://bit.ly/3MpdJfZ ). Deze adviseren om sowieso elke cv-ketel van twaalf jaar of ouder te vervangen door een hybride of een volledig elektrische warmtepomp. ...
Lees meer
Bouw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT VAN DE BOUW - 18.07.2022

Hoe om te gaan met kostenramingen in deze tijd?

Een kostenraming kan belangrijk zijn om globaal te bepalen wat de kosten naar verwachting zullen zijn voor een verbouwing, een nieuwbouw of renovatie. Hoe daar mee om te gaan in deze tijd van kostenstijgingen en personeelsschaarste?
Lees meer

MEERWERK - 18.07.2022

Ook zonder kostenopgave moet meerwerk worden betaald

Een aannemer moet de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de noodzaak tot meerwerk plus de kosten daarvan. Dit is slechts anders als de opdrachtgever de noodzaak daarvan uit zichzelf heeft begrepen. Wat zegt de Hoge Raad?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Onderaannemer die onder de duiven schiet van de hoofdaannemer, handelt onrechtmatig en is aansprakelijk

Uitgangspunt is dat men vrij is om met een wederpartij een contract aan te gaan: dit is contractvrijheid. Geldt dat ook voor een onderaannemer die zonder medeweten van de hoofdaannemer direct werk verricht voor de opdrachtgever?
Lees meer

Cookiebeleid