Bouw - Milieu

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SUBSIDIE - 09.06.2020

SEEH verhoogd tot 30% van de kosten

Energiebesparende maatregelen. De regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), die vooralsnog loopt tot en met 31 december 2020, is vanaf 1 juni verhoogd tot 30% van de kosten. Hiermee wil men de bouwsector op korte termijn extra stimuleren. Tip.  Raadpleeg voor de aanvraagprocedure het SEEH-stappenplan ( https://bit.ly/36r58VE ). ...
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Aanmelden extra fosfaatnorm mogelijk

Heeft u bouwland met een fosfaattoestand ‘hoog’? U kunt de fosfaatnorm met 5 kg/ha verhogen door op deze percelen gebruik te maken van minimaal 20 kg fosfaat/ha uit bepaalde mestsoorten. Hoe werkt dit?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Aangekondigde maatregelen Nitraatrichtlijn aangepast

Teelt u mais en/of aardappelen op zand- en/of lössgrond of teelt u gewassen in ruggen op klei- en/of lössgrond? Vanaf 2021 veranderen er een aantal zaken rondom deze teelten. Wat speelt er hier en wat wordt er gewijzigd?
Lees meer

MILIEU - 14.04.2020

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen gaat langer duren

Zoals bekend, gaat de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2023 op de schop. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe de regeling afgebouwd gaat worden.
Lees meer

SUBSIDIES - 14.04.2020

SDE+-subsidie voorjaar 2020 verdubbeld

Stimulering duurzame energieproductie. Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wil de overheid een extra push geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Verhoogd tot € 4 miljard. In maart 2020 kondigde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat via een Kamerbrief aan het SDE+-budget voor de voorjaarsronde te verhogen van € 2 miljard naar € 4 miljard. Deze voorjaarsronde is 17 maart 2020 ingegaan. ...
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.04.2020

Fosfaatverrekening alleen bij onvoorziene overschrijding

Voert u mest aan op bouwland en heeft u per ongeluk de fosfaatgebruiksnorm overschreden? RVO.nl heeft haar standpunt aangescherpt in overeenstemming met het doel van de regeling. Kunt u gebruikmaken van de fosfaatverrekening?
Lees meer
Bouw - Milieu

Meest gelezen tips & adviezen

SUBSIDIE - 09.06.2020

SEEH verhoogd tot 30% van de kosten

Energiebesparende maatregelen. De regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), die vooralsnog loopt tot en met 31 december 2020, is vanaf 1 juni verhoogd tot 30% van de kosten. Hiermee wil men de bouwsector op korte termijn extra stimuleren. Tip.  Raadpleeg voor de aanvraagprocedure het SEEH-stappenplan ( https://bit.ly/36r58VE ). ...
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Aanmelden extra fosfaatnorm mogelijk

Heeft u bouwland met een fosfaattoestand ‘hoog’? U kunt de fosfaatnorm met 5 kg/ha verhogen door op deze percelen gebruik te maken van minimaal 20 kg fosfaat/ha uit bepaalde mestsoorten. Hoe werkt dit?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Aangekondigde maatregelen Nitraatrichtlijn aangepast

Teelt u mais en/of aardappelen op zand- en/of lössgrond of teelt u gewassen in ruggen op klei- en/of lössgrond? Vanaf 2021 veranderen er een aantal zaken rondom deze teelten. Wat speelt er hier en wat wordt er gewijzigd?
Lees meer

Cookiebeleid