Bouw - Offertes en contracten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 14.06.2022

Herstelwerk nodig: werk niet uitgevoerd zoals afgesproken

Het werk moet worden uitgevoerd op de wijze zoals is overeengekomen. Dat is ook het geval voor het meerwerk of als er nieuwe afspraken worden gemaakt. Wat als de aannemer op eigen houtje de plannen wijzigt? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 16.05.2022

Meerwerkfactuur moet hoofdaannemer voldoen

Finale kwijting betekent dat een contractspartij geen betaling meer kan afdwingen. Dat kan worden bewezen met schriftelijke stukken of met getuigenverklaringen. Wat als daarover onduidelijkheid bestaat? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 14.03.2022

Boete wegens te late oplevering door foute aanvangsdatum

Een aannemer moet schriftelijk een mededeling doen van de aanvang van het werk, maar de feitelijke aanvangsdatum kan daarvan afwijken. Hoe kan dat worden hersteld zodat er geen (of minder) boete hoeft te worden betaald?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 14.02.2022

Opleveren kent verplichtingen van beide partijen

Een aannemer zal een bouwopdracht deugdelijk uitvoeren en op tijd opleveren volgens de aannemingsovereenkomst. De opdrachtgever moet tijdens de uitvoering alle medewerking verlenen, ook bij de oplevering. Wat te doen voor geen risico?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 13.12.2021

Energielabelverplichtingen goed bewaken en regelen

Het is goed om te weten wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de invoering van het uitgebreide energielabel voor woningbouw en utiliteitsbouw. Wanneer is een energielabel nu verplicht? Hoe wordt hierop gecontroleerd?
Lees meer

BOUWRECHT - 08.11.2021

Niet alleen meerwerk, maar ook minderwerk goed regelen

Het niet goed regelen van meerwerk, maar ook van minderwerk, kan achteraf op problemen uitlopen bij de afrekening. Ook als plannen drastisch worden aangepast, moet dit goed afgehandeld worden. Waar moet u rekening mee houden?
Lees meer

Cookiebeleid