Bouw - Offertes en contracten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOUWCONTRACT - 12.01.2023

Aannemer moet waarschuwen bij budgetoverschrijding

Een opdrachtgever beëindigt de overeenkomst met een aannemer vanwege overschrijding van het budget. Volgens de aannemer was de budgetoverschrijding voorzienbaar. De opdrachtgever vindt dat de aannemer had moeten waarschuwen.
Lees meer

OVEREENKOMSTEN - 19.12.2022

Voorkom boetes bij te late oplevering!

U bent een aannemer en u laat uw opdrachtgever weten dat de opleveringsdatum niet gehaald gaat worden. Leg dit schriftelijk vast!
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 14.06.2022

Herstelwerk nodig: werk niet uitgevoerd zoals afgesproken

Het werk moet worden uitgevoerd op de wijze zoals is overeengekomen. Dat is ook het geval voor het meerwerk of als er nieuwe afspraken worden gemaakt. Wat als de aannemer op eigen houtje de plannen wijzigt? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 16.05.2022

Meerwerkfactuur moet hoofdaannemer voldoen

Finale kwijting betekent dat een contractspartij geen betaling meer kan afdwingen. Dat kan worden bewezen met schriftelijke stukken of met getuigenverklaringen. Wat als daarover onduidelijkheid bestaat? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 14.03.2022

Boete wegens te late oplevering door foute aanvangsdatum

Een aannemer moet schriftelijk een mededeling doen van de aanvang van het werk, maar de feitelijke aanvangsdatum kan daarvan afwijken. Hoe kan dat worden hersteld zodat er geen (of minder) boete hoeft te worden betaald?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 14.02.2022

Opleveren kent verplichtingen van beide partijen

Een aannemer zal een bouwopdracht deugdelijk uitvoeren en op tijd opleveren volgens de aannemingsovereenkomst. De opdrachtgever moet tijdens de uitvoering alle medewerking verlenen, ook bij de oplevering. Wat te doen voor geen risico?
Lees meer
Bouw - Offertes en contracten

Meest gelezen tips & adviezen

BOUWCONTRACT - 12.01.2023

Aannemer moet waarschuwen bij budgetoverschrijding

Een opdrachtgever beëindigt de overeenkomst met een aannemer vanwege overschrijding van het budget. Volgens de aannemer was de budgetoverschrijding voorzienbaar. De opdrachtgever vindt dat de aannemer had moeten waarschuwen.
Lees meer

OVEREENKOMSTEN - 19.12.2022

Voorkom boetes bij te late oplevering!

U bent een aannemer en u laat uw opdrachtgever weten dat de opleveringsdatum niet gehaald gaat worden. Leg dit schriftelijk vast!
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid