Btw - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 29.04.2021

Koopprijs onroerende zaak niet altijd heffingsmaatstaf OVB

Over de verkrijging van een onroerende zaak is meestal overdrachtsbelasting (OVB) verschuldigd. Een recente uitspraak van Hof Amsterdam biedt meer duidelijkheid over de grondslag voor het bepalen van de overdrachtsbelasting.
Lees meer

BTW - 21.04.2021

Wijziging regeling voor afstandsverkopen binnen de EU

De btw-regeling voor afstandsverkopen aan particulieren in andere EU-landen wordt per 1 juli 2021 ingrijpend gewijzigd. Hoe zit dat? Wat moet u regelen als u van deze regeling gebruikmaakt?
Lees meer

BTW - 08.04.2021

Nieuwe btw-regels voor dropshipping vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels omtrent de e-commerce. Deze wijzigingen hebben grote invloed op ondernemers die met niet-Europese leveranciers handelen via platforms (dropshipping). Wat gaat er veranderen?
Lees meer

E-COMMERCE - 29.03.2021

Nieuwe btw-regels e-commerce per 1 juli 2021

De verwachting is dat de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel ‘Wet implementatie richtlijnen elektronische handel’. Ondernemers met e-commerce-activiteiten hebben dan per 1 juli 2021 te maken met ingrijpende wijzigingen.
Lees meer

BTW - 15.03.2021

Suppletieaangifte voor 01.04.2021 indienen

Vaak blijkt bij het opmaken van de jaarstukken dat u nog btw moet bijbetalen of nog btw moet terugkrijgen. Moet u dan altijd een suppletieaangifte indienen?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 15.03.2021

Geen btw-aftrek bij meer dan 90% privégebruik?

Huidige regeling. Momenteel kunnen btw-ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten, roerende investeringsgoederen die gedeeltelijk privé worden gebruikt voor de btw geheel als zakelijk vermogen aanmerken. Daardoor kan alle btw op de aanschaffingskosten worden afgetrokken. Vervolgens wordt er dan elk jaar een btw-correctie gemaakt voor het privégebruik. Dit speelt bijv. bij een auto die zowel zakelijk als privé gebruikt wordt. Bij onroerende zaken is de btw op de aanschaffingskosten slechts aftrekbaar voor zover de onroerende zaak zakelijk wordt gebruikt. Deze regeling gaat binnenkort op de schop. ...
Lees meer
Btw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

IN DE PIJPLIJN - 15.03.2021

Geen btw-aftrek bij meer dan 90% privégebruik?

Huidige regeling. Momenteel kunnen btw-ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten, roerende investeringsgoederen die gedeeltelijk privé worden gebruikt voor de btw geheel als zakelijk vermogen aanmerken. Daardoor kan alle btw op de aanschaffingskosten worden afgetrokken. Vervolgens wordt er dan elk jaar een btw-correctie gemaakt voor het privégebruik. Dit speelt bijv. bij een auto die zowel zakelijk als privé gebruikt wordt. Bij onroerende zaken is de btw op de aanschaffingskosten slechts aftrekbaar voor zover de onroerende zaak zakelijk wordt gebruikt. Deze regeling gaat binnenkort op de schop. ...
Lees meer

BTW - 15.03.2021

Suppletieaangifte voor 01.04.2021 indienen

Vaak blijkt bij het opmaken van de jaarstukken dat u nog btw moet bijbetalen of nog btw moet terugkrijgen. Moet u dan altijd een suppletieaangifte indienen?
Lees meer

BTW - 08.04.2021

Nieuwe btw-regels voor dropshipping vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels omtrent de e-commerce. Deze wijzigingen hebben grote invloed op ondernemers die met niet-Europese leveranciers handelen via platforms (dropshipping). Wat gaat er veranderen?
Lees meer

Cookiebeleid