Btw - Invoer, uitvoer (buiten EU)

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BTW - 31.08.2022

Teruggaaf buitenlandse btw voor 01.10.2022

Als uw BV in 2021 buitenlandse btw heeft betaald op aankopen in andere EU-landen, dan kunt u deze btw nog tot 1 oktober 2022 terugvragen. Hoe werkt dat?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 19.10.2021

Eerste OSS-aangifte in 2021

Unieregeling. Met ingang van 1 juli 2021 kan de in een ander EU-land gevestigde ondernemer die vanuit zijn land goederen verkoopt aan in Nederland gevestigde particulieren, de in Nederland verschuldigde btw afdragen via de One Stop Shop (OSS)-aangifte. In de OSS-aangifte moeten alle onder de Unieregeling vallende diensten en leveringen worden aangegeven. Voor elke EU-lidstaat van verbruik moet afzonderlijk worden aangegeven hoeveel btw er verschuldigd is in deze EU-lidstaat tegen het daar geldende btw-tarief. Let op. Als er geen prestaties zijn verricht die onder de Unieregeling vallen, moet er toch een nihil OSS-aangifte worden ingediend. ...
Lees meer
Btw - Invoer, uitvoer (buiten EU)

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - 31.08.2022

Teruggaaf buitenlandse btw voor 01.10.2022

Als uw BV in 2021 buitenlandse btw heeft betaald op aankopen in andere EU-landen, dan kunt u deze btw nog tot 1 oktober 2022 terugvragen. Hoe werkt dat?
Lees meer

Cookiebeleid