Btw - Vrijstellingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BTW - 24.03.2021

Hoe zat het ook alweer met de btw-vrijstelling?

Het is alweer jaren geleden dat de btw-regels voor de vrijstelling voor medici en paramedici gewijzigd zijn. Toch zijn er hier bij beroepsbeoefenaren nog veel vragen over, zoals de vraag hoe u hiervoor een aanvraag indient.
Lees meer

BTW - 23.02.2021

Uitlenen zorgpersoneel en btw

Vrijstelling bij uitlening. Zoals bekend, gold in 2020 een vrijstelling van btw in het geval van uitlening van zorgpersoneel. Deze vrijstelling zou volgens het plan van het kabinet eindigen per 1 januari 2021. De Brancheorganisaties Zorg heeft daarop verzocht om de regeling ook voor 2021 in stand te houden. ...
Lees meer

BTW - 23.02.2021

Ontvangen bedrag geen lening, maar vooruitbetaling met btw

Er is een financiële btw-vrijstelling waardoor het verstrekken van een geldlening en de rente-inkomsten op de geldlening zijn vrijgesteld van btw. Geldt de vrijstelling ook voor een vooruitbetaling, bijv. aan een projectontwikkelaar?
Lees meer

BTW-VRIJSTELLING - 30.11.2020

Hoe ver gaat de toepassing van een btw-vrijstelling?

Uit recente rechtspraak van het Europees hof van Justitie blijkt dat een btw-vrijstelling soms te beperkt wordt uitgelegd en dat deze ook van toepassing is op prestaties die met de btw-vrijgestelde prestaties samenhangen.
Lees meer

BTW - 05.11.2020

Managementdiensten medisch specialisten vrijgesteld

Btw en medisch specialisten, het blijft een lastige combinatie. In een recente uitspraak werd beslist dat managementdiensten van een medisch specialist delen in de vrijstelling voor de omzetbelasting. Wat betekent dit voor de praktijk?
Lees meer

BTW-VRIJSTELLING - 26.08.2020

Diensten van podoloog vrijgesteld

Rechtbank Gelderland heeft in een recente uitspraak beslist dat (ook) de diensten van een niet in het BIG-register ingeschreven podoloog zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Hoe komt de rechtbank tot deze beslissing?
Lees meer
Btw - Vrijstellingen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - 24.03.2021

Hoe zat het ook alweer met de btw-vrijstelling?

Het is alweer jaren geleden dat de btw-regels voor de vrijstelling voor medici en paramedici gewijzigd zijn. Toch zijn er hier bij beroepsbeoefenaren nog veel vragen over, zoals de vraag hoe u hiervoor een aanvraag indient.
Lees meer

BTW - 23.02.2021

Uitlenen zorgpersoneel en btw

Vrijstelling bij uitlening. Zoals bekend, gold in 2020 een vrijstelling van btw in het geval van uitlening van zorgpersoneel. Deze vrijstelling zou volgens het plan van het kabinet eindigen per 1 januari 2021. De Brancheorganisaties Zorg heeft daarop verzocht om de regeling ook voor 2021 in stand te houden. ...
Lees meer

BTW - 23.02.2021

Ontvangen bedrag geen lening, maar vooruitbetaling met btw

Er is een financiële btw-vrijstelling waardoor het verstrekken van een geldlening en de rente-inkomsten op de geldlening zijn vrijgesteld van btw. Geldt de vrijstelling ook voor een vooruitbetaling, bijv. aan een projectontwikkelaar?
Lees meer

Cookiebeleid