Btw - Vrijstellingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

UITLENEN PERSONEEL - 03.04.2023

Btw en uitlenen personeel/opdrachtverstrekking

In de non-profitsector is, als non-profitinstellingen samen gaan werken, de btw vaak kostprijsverhogend. Dit probleem speelt bij het uitlenen van personeel, omdat dit in beginsel belast is met 21% btw.
Lees meer

BELASTINGEN - 05.06.2023

Btw-vrijstelling (para)medische diensten

Gewijzigd besluit. Het besluit over de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten is gewijzigd. Het nieuwe onderdeel 4.1 verduidelijkt hoe medische beroepsbeoefenaren die niet onder het bereik van de BIG vallen en Wet BIG-beroepsbeoefenaren die zich buiten hun deskundigheidsgebied bezighouden met gezondheidskundige verzorging van de mens, soms toch de btw-vrijstelling mogen toepassen op hun diensten. ...
Lees meer

BTW - 05.06.2023

Vergoeding voor waarneming btw-belast, hoe zit dat?

Volgens de rechter is een tandartsenpraktijk die buiten de normale openingsuren waarneemt voor andere praktijken, btw verschuldigd over de ontvangen waarnemingsvergoeding. Waarom is de btw-vrijstelling niet van toepassing?
Lees meer

BTW - 06.12.2022

Btw-aftrek als uw omzet deels met btw is belast. Hoe zit dat?

Medische en paramedische beroepsbeoefenaren zijn voor hun BIG-gerelateerde prestatie vrijgesteld van btw. De keerzijde is dat zij de voorbelasting niet kunnen aftrekken. Maar hoe zit het dan bij gemengde prestaties, zoals verhuur?
Lees meer

OMZETBELASTING - 29.11.2022

Toepassing medische vrijstelling btw

Er zijn al diverse rechtszaken geweest over de toepassing van de medische btw-vrijstelling. Eind september is er bij Hof Amsterdam weer een uitspraak gedaan over de toepassing van deze vrijstelling.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid