Btw - Vrijstellingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEMIDDELING - 05.07.2022

Bemiddeling van (kraam)zorg is niet vrijgesteld van btw

Btw-vrijstellingen worden strikt uitgelegd. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 02.06.2022

Geen splitsingsvrijstelling bij onzakelijke weg

In de zaak van Rechtbank Den Haag van 10 februari 2022 stond de vraag centraal of juridische (af)splitsing van een vennootschap in overwegende mate was gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.
Lees meer

BTW - 01.12.2021

Vrijstelling medische diensten, interpretatie Belastingdienst

Door een Wob-verzoek is een document inzake medische diensten openbaar geworden. De Belastingdienst neemt daarin het standpunt in dat complementair werkende artsen btw-belaste diensten verrichten.
Lees meer

BTW - 01.12.2021

De koepelvrijstelling in de btw

Een beroep op de koepelvrijstelling btw door samenwerkingsverbanden kan voorkomen dat de btw kostprijsverhogend werkt.
Lees meer

SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN - 04.10.2021

Alternatief voor btw-vrijstelling

Voorkom btw-naheffingen bij fondsenwervende verenigingen of stichtingen.
Lees meer
Btw - Vrijstellingen

Meest gelezen tips & adviezen

BEMIDDELING - 05.07.2022

Bemiddeling van (kraam)zorg is niet vrijgesteld van btw

Btw-vrijstellingen worden strikt uitgelegd. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.
Lees meer

Cookiebeleid