BV en dga - Aandelen en statuten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WINST UIT ONDERNEMING - 29.04.2021

Ab-houder geniet winst uit onderneming

Rechtbank Noord-Nederland besliste dat opbrengsten van door een ab-houder via een BV uitgevoerde opdrachten bij de ab-houder moesten worden belast als winst uit onderneming. Voor de beoordeling van het ondernemerschap werd de juridische (rechts)vorm van de BV ondergeschikt geacht.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 21.04.2021

Van één BV naar twee BV’s

In economisch onzekere tijden kan het raadzaam zijn om vermogen in uw BV af te scheiden van het ondernemersrisico. Dit kunt u doen door een holdingstructuur op te zetten. Hoe pakt u dat aan? Wat zijn de voordelen?
Lees meer

NOTARIS - 22.03.2021

Hoe geen risico door de derdenrekening van de notaris?

De derdenrekening was in het nieuws. Hoe zit het met het geldverkeer als bij de notaris een overdracht (van BV-aandelen, bedrijfspand, grond, enz.) passeert? Wat wordt er bedoeld met een derdenrekening? Hoe is het risico dan afgeschermd?
Lees meer

RECHT - 22.03.2021

Met wie doet u eigenlijk zaken?

Niet altijd met eigenaar. Als u een opdracht geeft aan een bedrijf, kan het zijn dat de gesprekken lopen via een ander persoon dan de eigenaar. Maar wie kunt u dan aansprakelijk stellen als er iets fout gaat? Als u een opdracht verstrekt aan een bedrijf om bijv. uw restaurant te verbouwen, gaat u ervan uit dat u het bedrijf aansprakelijk kunt stellen voor schade als het fout gaat. Onlangs lag bij de rechter de vraag of dit anders is als u onderhandelt met een derde, hier de vader van de eigenaar van het bedrijf. Daarbij gaat het erom of iemand, in dit geval de vader, bij het sluiten van een overeenkomst in eigen naam heeft gehandeld. Volgens de rechter is doorslaggevend wat partijen over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Daarvoor zijn alle omstandigheden van het geval van belang. ...
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 15.03.2021

Preventie legionellabacterie niet vergeten

Als eigenaar van een zogenaamde ‘prioritaire locatie’, dus met een logiesfunctie (pensions, hotels, B&B’s, etc.), bent u verplicht om maatregelen te nemen tegen legionella. Hoe zit dat ook alweer?
Lees meer

VEILIGHEID - 15.03.2021

Blusmiddelen al laten checken?

Als horecaondernemer bent u wettelijk verplicht om brandblussers te laten keuren door een deskundig bedrijf. Indien tijdens een controle door de brandweer blijkt dat een brandblusser niet is gekeurd, kunt u hiervoor een boete krijgen. Gevolgen verzekering.  Als een brandblusser niet is gekeurd, keert een verzekering in de meeste gevallen niet uit indien u een beroep moet doen op uw brandverzekering. ...
Lees meer
BV en dga - Aandelen en statuten

Meest gelezen tips & adviezen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 21.04.2021

Van één BV naar twee BV’s

In economisch onzekere tijden kan het raadzaam zijn om vermogen in uw BV af te scheiden van het ondernemersrisico. Dit kunt u doen door een holdingstructuur op te zetten. Hoe pakt u dat aan? Wat zijn de voordelen?
Lees meer

GELDLENING BIJ DE BV - 25.02.2021

Dga-geldlening bij BV: wat regelen?

Recentelijk speelde er bij Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2020:2751) een zaak over een dga die al jarenlang een forse geldlening had bij zijn BV. Het ging om circa € 5,5 miljoen. Dit totaalbedrag van € 5,5 miljoen bestond uit een lening voor de aankoop van een eigen woning door de dga, een bedrag dat in rekening-courant was geleend en een bedrag dat was uitgeleend aan de dga die daarmee effecten privé had gekocht (de effectenlening). ...
Lees meer

NOTARIS - 22.03.2021

Hoe geen risico door de derdenrekening van de notaris?

De derdenrekening was in het nieuws. Hoe zit het met het geldverkeer als bij de notaris een overdracht (van BV-aandelen, bedrijfspand, grond, enz.) passeert? Wat wordt er bedoeld met een derdenrekening? Hoe is het risico dan afgeschermd?
Lees meer

Cookiebeleid