BV en dga - Aandelen en statuten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.09.2022

Intentieverklaring voor 01.10.2022 registreren

Overstap naar BV met terugwerkende kracht. Als u een eenmanszaak of een Vof wilt omzetten in een BV(-structuur), dan is 1 oktober een belangrijke datum. Het is tot deze dag namelijk mogelijk om een intentieverklaring (of een voorovereenkomst) te registreren. Een dergelijke registratie biedt u de mogelijkheid om uw onderneming fiscaal geruisloos met terugwerkende kracht tot 1 januari (2022) in te brengen in een BV. Tip. Vanwege de afnemende fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting (lagere zelfstandigenaftrek, afschaffing fiscale oudedagsreserve) kan een BV fiscaal sneller aantrekkelijker zijn dan voorheen. ...
Lees meer

VEILIGHEID - 01.07.2022

Protocol tegen grensoverschrijdend gedrag

U moet medewerkers een veilige werkplek bieden en dus beschermen tegen ongewenst gedrag van collega’s en klanten. Daartoe bent u wettelijk verplicht. Maar hoe past u dit aan en waarmee?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.06.2022

Afscheid als aandeelhouder regelen

Als een BV meerdere aandeelhouders heeft, is een aandeelhoudersovereenkomst geen overbodig document. Onderbelicht is soms hoe te handelen als een aandeelhouder vertrekt en zijn aandelen aan de andere aandeelhouder(s) moet aanbieden.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 11.05.2022

Belastingheffing over werknemersopties wijzigt per 2023

Onlangs is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de belastingheffing over werknemersopties ingediend. Wat houdt dit wetsvoorstel precies in? Wanneer kunt u daarmee te maken krijgen?
Lees meer

MANAGEMENTOVEREENKOMST - 29.04.2022

Dienstbetrekking bij ab-houder en managementovereenkomst?

Bij een managementovereenkomst is de managementfee belast bij de vennootschap die de manager ter beschikking stelt. Soms oordeelt de rechter dat de opdrachtgever de manager zelf in dienst heeft en loonheffingen moet afdragen.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 13.04.2022

Door aandeelhouders gemaakte afspraken blijven gelden

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met compagnons tussen BV’s, worden er uiteraard afspraken gemaakt. Vaak ‘standaard’, bijv. in aandeelhoudersovereenkomsten. Dat dit geen ‘dode letters’ zijn, bleek onlangs in de rechtszaal.
Lees meer
BV en dga - Aandelen en statuten

Meest gelezen tips & adviezen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.09.2022

Intentieverklaring voor 01.10.2022 registreren

Overstap naar BV met terugwerkende kracht. Als u een eenmanszaak of een Vof wilt omzetten in een BV(-structuur), dan is 1 oktober een belangrijke datum. Het is tot deze dag namelijk mogelijk om een intentieverklaring (of een voorovereenkomst) te registreren. Een dergelijke registratie biedt u de mogelijkheid om uw onderneming fiscaal geruisloos met terugwerkende kracht tot 1 januari (2022) in te brengen in een BV. Tip. Vanwege de afnemende fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting (lagere zelfstandigenaftrek, afschaffing fiscale oudedagsreserve) kan een BV fiscaal sneller aantrekkelijker zijn dan voorheen. ...
Lees meer

VEILIGHEID - 01.07.2022

Protocol tegen grensoverschrijdend gedrag

U moet medewerkers een veilige werkplek bieden en dus beschermen tegen ongewenst gedrag van collega’s en klanten. Daartoe bent u wettelijk verplicht. Maar hoe past u dit aan en waarmee?
Lees meer

Cookiebeleid