BV en dga - Belaste winst en aftrekbare kosten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GOODWILL - 01.05.2023

Boete van 25% wegens grove schuld

Het ten onrechte toepassen van een afschrijvingstermijn van drie jaar voor goodwill door een gepensioneerde accountant is grove schuld.
Lees meer

WINSTBEPALING - 03.04.2023

Afschrijving over aanhorigheden

Op 10 februari 2023 is het Besluit Jaarwinst in werking getreden. Het besluit is hoofdzakelijk een samenvoeging van vier eerdere besluiten over de winstbepaling voor jaarwinst, maar bevat een belangrijk nieuw subonderdeel met betrekking tot (fiscale) afschrijving over aanhorigheden.
Lees meer

ADMINISTRATIE - 15.03.2023

Onbelast loonbestanddeel naar de gemengde kosten

Een onbelast loonbestanddeel is een loonadministratieve aangelegenheid, zoals u weet. Dit staat echter los van de beoordeling voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting inzake de aftrek als bedrijfskosten. Wat zei de rechter?
Lees meer

OMZET - 15.03.2023

Effectief adverteren bij stagnerende omzetcijfers?

De omzet blijft wat achter: tijd om te gaan adverteren. Maar wat zet u in een advertentie? Wat zijn eigenlijk de regels waar u zich aan moet houden?
Lees meer

FISCALE WINST - 16.02.2023

Versneld afschrijven in 2023

Het kabinet wil investeren door ondernemingen sterker stimuleren. Hiervoor zal in 2023 de mogelijkheid worden ingevoerd om versneld af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Hoe werkt dit precies? Kunt u hierop anticiperen?
Lees meer

HERINVESTERINGSRESERVE - 31.01.2023

Goed nieuws voor de boeren!

Volgens Rechtbank Gelderland vormen fosfaatrechten een bedrijfsmiddel waarvoor een herinvesteringsreserve kan worden gevormd.
Lees meer
BV en dga - Belaste winst en aftrekbare kosten

Meest gelezen tips & adviezen

WINSTBEPALING - 03.04.2023

Afschrijving over aanhorigheden

Op 10 februari 2023 is het Besluit Jaarwinst in werking getreden. Het besluit is hoofdzakelijk een samenvoeging van vier eerdere besluiten over de winstbepaling voor jaarwinst, maar bevat een belangrijk nieuw subonderdeel met betrekking tot (fiscale) afschrijving over aanhorigheden.
Lees meer

ADMINISTRATIE - 15.03.2023

Onbelast loonbestanddeel naar de gemengde kosten

Een onbelast loonbestanddeel is een loonadministratieve aangelegenheid, zoals u weet. Dit staat echter los van de beoordeling voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting inzake de aftrek als bedrijfskosten. Wat zei de rechter?
Lees meer

GOODWILL - 01.05.2023

Boete van 25% wegens grove schuld

Het ten onrechte toepassen van een afschrijvingstermijn van drie jaar voor goodwill door een gepensioneerde accountant is grove schuld.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid