BV en dga - Belaste winst en aftrekbare kosten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

KIA - 01.07.2020

Hoge Raad: KIA moet worden verdeeld over samenwerkingsverband

Als het totaal aan investeringen in een vennootschap tot het maximale vaste bedrag in de KIA-tabel leidt, moet de totale aftrek onderling worden verdeeld.
Lees meer

INBRENG ONDERNEMING - 25.05.2020

Wat kan er na een geruisloze omzetting?

Soms is het voor een ondernemer voordeliger om zijn onderneming in een BV onder te brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een IB-onderneming om te zetten.
Lees meer

VERLIESVERREKENING - 25.05.2020

Verliesverdamping in tijden van corona

Het lijkt onzinnig om in tijden van corona een artikel te wijden aan verliesverdamping. Een tijd waarin het naar voren halen van verliezen door middel van het vormen van een coronareserve meer aandacht heeft.
Lees meer

COVID-19 - 25.05.2020

Maak gebruik van de coronareserve!

Verwacht u als gevolg van de coronacrisis een verlies over 2020? Dan kunt u dit verlies al als aftrekpost in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2019 verwerken. Deze maatregel kan u helpen liquiditeitsproblemen te voorkomen.
Lees meer

COVID-19 - 28.04.2020

Coronacrisis, fiscale liquiditeitsplanning

De coronacrisis raakt veel ondernemers hard. Omzetten lopen fors terug, terwijl uitgaven onverminderd doorgaan. Veel ondernemers zijn daarom naarstig op zoek naar mogelijkheden om hun liquiditeitsruimte te vergroten. In dit artikel geven wij u een opsomming van een aantal fiscale mogelijkheden.
Lees meer

FISCALE WINST - 14.04.2020

Coronacrisis, voorziening in jaarrekening 2019?

Resultaat 2019. Veel bedrijven hebben in 2019 een goed jaar gehad en hun jaarrekening laat dan ook een mooie winst zien. Dit was voordat het coronavirus ook ons land hard trof. Met de wetenschap van nu moeten er misschien toch vraagtekens worden geplaatst bij het resultaat over 2019. Hoe kan dit tot uitdrukking gebracht worden? ...
Lees meer
BV en dga - Belaste winst en aftrekbare kosten

Meest gelezen tips & adviezen

INBRENG ONDERNEMING - 25.05.2020

Wat kan er na een geruisloze omzetting?

Soms is het voor een ondernemer voordeliger om zijn onderneming in een BV onder te brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een IB-onderneming om te zetten.
Lees meer

VERLIESVERREKENING - 25.05.2020

Verliesverdamping in tijden van corona

Het lijkt onzinnig om in tijden van corona een artikel te wijden aan verliesverdamping. Een tijd waarin het naar voren halen van verliezen door middel van het vormen van een coronareserve meer aandacht heeft.
Lees meer

COVID-19 - 25.05.2020

Maak gebruik van de coronareserve!

Verwacht u als gevolg van de coronacrisis een verlies over 2020? Dan kunt u dit verlies al als aftrekpost in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2019 verwerken. Deze maatregel kan u helpen liquiditeitsproblemen te voorkomen.
Lees meer

Cookiebeleid