BV en dga - Dga en pensioen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - 09.06.2020

Pensioen in eigen beheer, de allerlaatste kans

Informatieformulier. Veel dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. In beide gevallen moet er een informatieformulier verzonden worden naar de Belastingdienst. Hiervoor gold oorspronkelijk een termijn van één maand, die later is opgerekt tot één jaar. Desondanks blijkt nu dat er nog steeds dga’s zijn die dit formulier niet of niet volledig ingevuld, hebben ingediend. ...
Lees meer

PENSIOEN - 16.04.2020

BV te weinig geld in kas, pensioenrechten ex gekort

Hoe worden pensioenrechten na een echtscheiding verdeeld? Wat gebeurt er met pensioen dat door een dga in eigen beheer in de BV is opgebouwd? Wat als de BV onvoldoende vermogen in huis heeft? Wat heeft de Hoge Raad beslist?
Lees meer

PENSIOEN - 25.02.2020

Overname pensioenverplichting, pas op onderdekking!

Onzakelijk handelen bij pensioenoverdracht kan leiden tot een belaste afkoop van het pensioen. De dga uit een zaak bij Rechtbank Noord-Holland kan hierover meepraten.
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 04.02.2020

Verlof sparen ook voor dga?

Voorziening vormen. Op dit moment is het voor werknemers toegestaan om maximaal 50 weken verlof op te sparen. Dit verlof kan vervolgens worden opgenomen voor een sabbatical of vroegpensioen. Als dga mag ook u verlof opsparen. U moet hierover afspraken maken met uw BV. Uw BV kan vervolgens voor de opgespaarde verlofdagen een voorziening vormen op haar balans. Hierdoor kunt u eerder van uw pensioen gaan genieten met doorbetaling van uw loon. ...
Lees meer

PENSIOEN - 11.12.2019

In 2019 nog wat doen met uw pensioen?

Uitfaseren pensioen in eigen beheer. Zoals bekend, is sinds 2017 de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) gestart. Dit betekent dat verdere opbouw van PEB niet is toegestaan. Bovendien moet u als pensioengerechtigde de keuze maken: worden de pensioenaanspraken bevroren, omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) of afgekocht (met een belastingkorting van 19,5%)? De meeste dga’s hebben ervoor gekozen om hun pensioenvoorziening om te zetten in een ODV. Afkoop komt minder vaak voor, omdat daarvoor direct liquiditeiten beschikbaar moeten zijn. Desondanks kan dit fiscaal wel aantrekkelijk zijn. ...
Lees meer

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER - 10.10.2019

Omzetten in ODV als ‘redmiddel’?

Uitfaseren van pensioen in eigen beheer is mogelijk tot en met 31 december 2019. Pensioen nu niet uitfaseren, brengt voor de toekomst nadelen tussen de fiscale en de commerciële waarde met zich mee (de zogenaamde ‘dividendklem’) en jaarlijks terugkerende actuariële berekeningen.
Lees meer
BV en dga - Dga en pensioen

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN - 09.06.2020

Pensioen in eigen beheer, de allerlaatste kans

Informatieformulier. Veel dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. In beide gevallen moet er een informatieformulier verzonden worden naar de Belastingdienst. Hiervoor gold oorspronkelijk een termijn van één maand, die later is opgerekt tot één jaar. Desondanks blijkt nu dat er nog steeds dga’s zijn die dit formulier niet of niet volledig ingevuld, hebben ingediend. ...
Lees meer

Cookiebeleid