BV en dga - Dga en pensioen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - 07.10.2020

Wat met de oudedagsverplichting in de BV?

Oudedagsverplichting (ODV) in de BV. Als in de BV een oudedagsverplichting (ODV) zit, dan moet deze tot uitkering komen als de dga met pensioen gaat. Een ODV is een oudedagsverplichting in de eigen BV. Deze is in het verleden ontstaan door pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dat pensioen is daarna (tussen 2017 en 2019) omgezet in een ODV. Bij de omzetting is de fiscale balanswaarde van het pensioen omgezet in de oudedagsverplichting. ...
Lees meer

PENSIOEN - 09.06.2020

Pensioen in eigen beheer, de allerlaatste kans

Informatieformulier. Veel dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. In beide gevallen moet er een informatieformulier verzonden worden naar de Belastingdienst. Hiervoor gold oorspronkelijk een termijn van één maand, die later is opgerekt tot één jaar. Desondanks blijkt nu dat er nog steeds dga’s zijn die dit formulier niet of niet volledig ingevuld, hebben ingediend. ...
Lees meer

PENSIOEN - 16.04.2020

BV te weinig geld in kas, pensioenrechten ex gekort

Hoe worden pensioenrechten na een echtscheiding verdeeld? Wat gebeurt er met pensioen dat door een dga in eigen beheer in de BV is opgebouwd? Wat als de BV onvoldoende vermogen in huis heeft? Wat heeft de Hoge Raad beslist?
Lees meer

PENSIOEN - 25.02.2020

Overname pensioenverplichting, pas op onderdekking!

Onzakelijk handelen bij pensioenoverdracht kan leiden tot een belaste afkoop van het pensioen. De dga uit een zaak bij Rechtbank Noord-Holland kan hierover meepraten.
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 04.02.2020

Verlof sparen ook voor dga?

Voorziening vormen. Op dit moment is het voor werknemers toegestaan om maximaal 50 weken verlof op te sparen. Dit verlof kan vervolgens worden opgenomen voor een sabbatical of vroegpensioen. Als dga mag ook u verlof opsparen. U moet hierover afspraken maken met uw BV. Uw BV kan vervolgens voor de opgespaarde verlofdagen een voorziening vormen op haar balans. Hierdoor kunt u eerder van uw pensioen gaan genieten met doorbetaling van uw loon. ...
Lees meer

Cookiebeleid