BV en dga - Geld uit uw BV

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.05.2023

Box 2-verlies dga alleen verrekenbaar met beschikking

Indien u als aanmerkelijkbelanghouder in box 2 een verlies maakt, mag dit worden verrekend met winsten in box 2. Als u geen aanmerkelijk belang meer heeft, kunt u aanspraak maken op een belastingkorting. Wat besliste de rechter onlangs hierover?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.05.2023

Gebruikelijkloonregeling in 2023, wat moet u weten?

Een dga die werkt voor zijn eigen BV, moet een bepaald minimum aan loon uit zijn BV ontvangen, de gebruikelijkloonregeling. De regels hiervoor zijn met ingang van 2023 gewijzigd. Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rij.
Lees meer

GEBRUIKELIJK LOON - 01.05.2023

Gebruikelijk loon en structureel verlies

Ook in een verliessituatie van een vennootschap is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen hoeft de gebruikelijkloonregeling niet te worden toegepast.
Lees meer

FISCOTIP - 14.04.2023

Hoge lening bij eigen BV op tijd aflossen

Leent u meer dan € 700.000 van uw BV, dan wordt het meerdere vanaf 2023 belast als fictief inkomen in box 2. De eerste peildatum is 31 december 2023. U heeft dus nog even de tijd om - indien gewenst - uw lening onder het maximum te krijgen.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.03.2023

Staat u borg voor uw BV?

Veel startende ondernemers ontkomen er niet aan om bij het afsluiten van een financiering ook privé borg te staan. Maar als uw onderneming zich inmiddels een stuk verder heeft ontwikkeld, is dit wellicht een goed moment om de borg te beëindigen.
Lees meer

ONZAKELIJKE LENING - 28.02.2023

Hoog opgelopen rekening-courant dividenduitkering?

De Belastingdienst neemt bij een hoog oplopende rekening-courantschuld van een insolvabele dga aan zijn vennootschap nogal eens het standpunt in dat er sprake is van een uitdeling. Volgens de Hoge Raad is dat echter niet zomaar het geval.
Lees meer
BV en dga - Geld uit uw BV

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 14.04.2023

Hoge lening bij eigen BV op tijd aflossen

Leent u meer dan € 700.000 van uw BV, dan wordt het meerdere vanaf 2023 belast als fictief inkomen in box 2. De eerste peildatum is 31 december 2023. U heeft dus nog even de tijd om - indien gewenst - uw lening onder het maximum te krijgen.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.05.2023

Gebruikelijkloonregeling in 2023, wat moet u weten?

Een dga die werkt voor zijn eigen BV, moet een bepaald minimum aan loon uit zijn BV ontvangen, de gebruikelijkloonregeling. De regels hiervoor zijn met ingang van 2023 gewijzigd. Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rij.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.03.2023

Staat u borg voor uw BV?

Veel startende ondernemers ontkomen er niet aan om bij het afsluiten van een financiering ook privé borg te staan. Maar als uw onderneming zich inmiddels een stuk verder heeft ontwikkeld, is dit wellicht een goed moment om de borg te beëindigen.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid