BV en dga - Holdingstructuur

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

FISCOTIP - 08.07.2024

Extra BV ook iets voor u?

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 19% over de eerste € 200.000 winst en 25,8% over het meerdere. Daarom kan het interessant zijn om een extra BV op te richten. Waar moet u dan rekening mee houden en wat is het voordeel?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 03.06.2024

Einde Vpb-plicht open CV en OFGR: actie vereist!

De vennootschapsbelastingplicht voor open CV’s en OFGR’s vervalt per 1 januari 2025. Belastingplichtigen kunnen alleen nog in 2024 de structuur zo inrichten dat het verval van de vennootschapsbelastingplicht niet tot directe afrekening leidt.
Lees meer

FISCALE EENHEID VPB - 29.03.2024

Sanctiebepaling artikel 15ai Vpb 1969 bij een negatieve stille reserve

In een recent kennisgroepstandpunt staat de vraag centraal of artikel 15ai van de Wet Vpb 1969 ook van toepassing is indien in een ‘geschoven’ vermogensbestanddeel bij verbreking van de fiscale eenheid een negatieve stille reserve aanwezig is.
Lees meer

HERSTRUCTURERINGEN - 22.12.2023

Veelvoorkomende misvattingen en fouten bij herstructureringen

Onlangs heeft de Belastingdienst de Handreiking Herstructureren in de vennootschapsbelasting op het Forum Fiscaal Dienstverleners geplaatst. In deze handreiking is een achttal veelvoorkomende misvattingen nader beschreven.
Lees meer

OPEN CV - 26.09.2023

Terugbetaling inleg belast bij commanditaire vennootschappen

Op 29 juni 2023 heeft een kennisgroep van de Belastingdienst een standpunt gepubliceerd over kapitaalopnames uit een open CV door haar financiers. Deze zijn niet gelijkgesteld aan de onbelaste terugbetaling van een aandeel in een BV.
Lees meer
BV en dga - Holdingstructuur

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 08.07.2024

Extra BV ook iets voor u?

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 19% over de eerste € 200.000 winst en 25,8% over het meerdere. Daarom kan het interessant zijn om een extra BV op te richten. Waar moet u dan rekening mee houden en wat is het voordeel?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 03.06.2024

Einde Vpb-plicht open CV en OFGR: actie vereist!

De vennootschapsbelastingplicht voor open CV’s en OFGR’s vervalt per 1 januari 2025. Belastingplichtigen kunnen alleen nog in 2024 de structuur zo inrichten dat het verval van de vennootschapsbelastingplicht niet tot directe afrekening leidt.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid