BV en dga - Holdingstructuur

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.09.2022

Intentieverklaring voor 01.10.2022 registreren

Overstap naar BV met terugwerkende kracht. Als u een eenmanszaak of een Vof wilt omzetten in een BV(-structuur), dan is 1 oktober een belangrijke datum. Het is tot deze dag namelijk mogelijk om een intentieverklaring (of een voorovereenkomst) te registreren. Een dergelijke registratie biedt u de mogelijkheid om uw onderneming fiscaal geruisloos met terugwerkende kracht tot 1 januari (2022) in te brengen in een BV. Tip. Vanwege de afnemende fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting (lagere zelfstandigenaftrek, afschaffing fiscale oudedagsreserve) kan een BV fiscaal sneller aantrekkelijker zijn dan voorheen. ...
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.09.2022

Belastingheffing bij bestuurders in het buitenland

Per 1 januari 2023 verandert de wijze van belastingheffing bij bestuurders en commissarissen van groepsvennootschappen in het buitenland. Waar moet u op letten als u bestuurder van een of meerdere buitenlandse groepsvennootschappen bent?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 23.06.2022

Uw ondernemingsstructuur vereenvoudigen

We zien in de praktijk regelmatig structuren waarin veel BV’s zijn opgenomen. Dit kan handig zijn, bijv. om de tariefopstap in de vennootschapsbelasting optimaal te benutten of om uw risico’s te beperken. Maar vaak zijn (te) veel BV’s juist een kostenpost.
Lees meer

RECHTSVORM - 02.06.2022

Omzetting van rechtspersonen

Naar Nederlands recht is het mogelijk om de ene soort rechtspersoon om te zetten in een andere soort. Aan een omzetting kleven niet alleen civielrechtelijke, maar ook fiscale gevolgen.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 13.04.2022

Door aandeelhouders gemaakte afspraken blijven gelden

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met compagnons tussen BV’s, worden er uiteraard afspraken gemaakt. Vaak ‘standaard’, bijv. in aandeelhoudersovereenkomsten. Dat dit geen ‘dode letters’ zijn, bleek onlangs in de rechtszaal.
Lees meer

TERUGWERKENDE KRACHT - 31.03.2022

(Af)splitsing en terugwerkende kracht

Volgens een besluit uit 2015 geldt de terugwerkende kracht bij een (af)splitsing alleen voor afsplitsingen op basis van een verzoek of bij een wettelijke afsplitsing. Aan een ruisende afsplitsing kan geen terugwerkende kracht worden verleend.
Lees meer
BV en dga - Holdingstructuur

Meest gelezen tips & adviezen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.09.2022

Intentieverklaring voor 01.10.2022 registreren

Overstap naar BV met terugwerkende kracht. Als u een eenmanszaak of een Vof wilt omzetten in een BV(-structuur), dan is 1 oktober een belangrijke datum. Het is tot deze dag namelijk mogelijk om een intentieverklaring (of een voorovereenkomst) te registreren. Een dergelijke registratie biedt u de mogelijkheid om uw onderneming fiscaal geruisloos met terugwerkende kracht tot 1 januari (2022) in te brengen in een BV. Tip. Vanwege de afnemende fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting (lagere zelfstandigenaftrek, afschaffing fiscale oudedagsreserve) kan een BV fiscaal sneller aantrekkelijker zijn dan voorheen. ...
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.09.2022

Belastingheffing bij bestuurders in het buitenland

Per 1 januari 2023 verandert de wijze van belastingheffing bij bestuurders en commissarissen van groepsvennootschappen in het buitenland. Waar moet u op letten als u bestuurder van een of meerdere buitenlandse groepsvennootschappen bent?
Lees meer

Cookiebeleid