BV en dga - Juridische aspecten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

UBO - 06.09.2022

UBO-register: geldigheid ontvangstbevestiging nu verlengd tot 01.01.2023: dit kan gunstig gebruikt worden!

Volgens de Kamer van Koophandel kan het op dit moment tot 25 weken duren voordat een UBO-opgave is verwerkt in het UBO-register. Wat is er nu bekendgemaakt over de geldigheid van de ontvangstbevestiging? Wat kunt u hiermee?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 23.06.2022

Uw ondernemingsstructuur vereenvoudigen

We zien in de praktijk regelmatig structuren waarin veel BV’s zijn opgenomen. Dit kan handig zijn, bijv. om de tariefopstap in de vennootschapsbelasting optimaal te benutten of om uw risico’s te beperken. Maar vaak zijn (te) veel BV’s juist een kostenpost.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.06.2022

Afscheid als aandeelhouder regelen

Als een BV meerdere aandeelhouders heeft, is een aandeelhoudersovereenkomst geen overbodig document. Onderbelicht is soms hoe te handelen als een aandeelhouder vertrekt en zijn aandelen aan de andere aandeelhouder(s) moet aanbieden.
Lees meer

MANAGEMENTOVEREENKOMST - 29.04.2022

Dienstbetrekking bij ab-houder en managementovereenkomst?

Bij een managementovereenkomst is de managementfee belast bij de vennootschap die de manager ter beschikking stelt. Soms oordeelt de rechter dat de opdrachtgever de manager zelf in dienst heeft en loonheffingen moet afdragen.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 13.04.2022

Door aandeelhouders gemaakte afspraken blijven gelden

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met compagnons tussen BV’s, worden er uiteraard afspraken gemaakt. Vaak ‘standaard’, bijv. in aandeelhoudersovereenkomsten. Dat dit geen ‘dode letters’ zijn, bleek onlangs in de rechtszaal.
Lees meer

AANDELENFUSIEFACILITEIT - 28.02.2022

Geen aandelenfusiefaciliteit bij onzakelijke verlettering

Een inspecteur kan de aandelenfusiefaciliteit weigeren als deze is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.
Lees meer
BV en dga - Juridische aspecten

Meest gelezen tips & adviezen

UBO - 06.09.2022

UBO-register: geldigheid ontvangstbevestiging nu verlengd tot 01.01.2023: dit kan gunstig gebruikt worden!

Volgens de Kamer van Koophandel kan het op dit moment tot 25 weken duren voordat een UBO-opgave is verwerkt in het UBO-register. Wat is er nu bekendgemaakt over de geldigheid van de ontvangstbevestiging? Wat kunt u hiermee?
Lees meer

Cookiebeleid