BV en dga - Lenen en borgstelling

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ONZAKELIJKE LENING - 29.03.2021

Onzakelijke condities, toch aftrek!

Bij een te hoog debiteurenrisico is aftrek van een verlies op een lening soms toch mogelijk.
Lees meer

TBS-REGELING - 28.01.2021

(On)zakelijk handelen en aftrek verlies regresvordering

Wanneer een dga handelt met zijn BV, dienen hier zakelijke motieven aan ten grondslag te liggen. Handelen deze partijen niet zakelijk met elkaar, dan zijn daar risico’s aan verbonden.
Lees meer

ONZAKELIJKE LENING - 28.01.2021

Wijziging schuldenaar en onzakelijke lening

Het leerstuk van de onzakelijke lening bestaat al sinds 2008 en sindsdien is er een batterij aan rechtspraak verschenen. Desondanks bestaat er nog veel onduidelijkheid op het terrein van de onzakelijke lening.
Lees meer

EXCESSIEF LENEN - 30.11.2020

Hoge schuld bij eigen BV, overweeg tijdig of er actie nodig is!

In 2023 wordt het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingevoerd. Bij ab-houders met een schuld aan de eigen BV boven € 500.000 wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wil een ab-houder de heffing voorkomen, dan is tijdige actie vereist.
Lees meer

DIVIDEND - 30.11.2020

Lening dga voor eigen onderhoud is verkapt dividend

Neemt een dga jaar in jaar uit geld op van zijn rekening-courant bij zijn BV om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen, dan zal de Belastingdienst deze de opnamen mogelijk aanmerken als verkapte dividenden.
Lees meer

VASTGOED EN DGA-LENING - 29.10.2020

Vastgoed en (her)financiering

Per 2023. In 2023 gaat volgens plan de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ in. Indien uw cliënt (dga) meer dan € 500.000 schuld heeft bij de BV, is het meerdere belast voor de inkomstenbelasting in box 2 als fictieve winstuitdeling. Stel, uw cliënt heeft vastgoed privé gefinancierd met een lening van de BV en deze is hoger dan € 500.000, bespreek dan met uw cliënt om de dga-lening voor het vastgoed te herfinancieren met een bancaire lening. Dat kan momenteel tegen de huidige lage rente. Een alternatief voor het bancair herfinancieren van het vastgoed is verkoop van het vastgoed aan de BV. Betrek bij uw financiële planning dat dit overdrachtsbelasting kost. Deze overdrachtsbelasting is in 2020 nog 6%. In 2021 stijgt het tarief naar 8%. Overweeg dan dus om in 2020 het vastgoed nog naar de BV ‘notarieel’ over te dragen. Dat scheelt 2% overdrachtsbelasting. ...
Lees meer
BV en dga - Lenen en borgstelling

Meest gelezen tips & adviezen

ONZAKELIJKE LENING - 29.03.2021

Onzakelijke condities, toch aftrek!

Bij een te hoog debiteurenrisico is aftrek van een verlies op een lening soms toch mogelijk.
Lees meer

Cookiebeleid