BV en dga - Lenen en borgstelling

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

EXCESSIEF LENEN - 30.11.2020

Hoge schuld bij eigen BV, overweeg tijdig of er actie nodig is!

In 2023 wordt het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingevoerd. Bij ab-houders met een schuld aan de eigen BV boven € 500.000 wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wil een ab-houder de heffing voorkomen, dan is tijdige actie vereist.
Lees meer

DIVIDEND - 30.11.2020

Lening dga voor eigen onderhoud is verkapt dividend

Neemt een dga jaar in jaar uit geld op van zijn rekening-courant bij zijn BV om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen, dan zal de Belastingdienst deze de opnamen mogelijk aanmerken als verkapte dividenden.
Lees meer

VASTGOED EN DGA-LENING - 29.10.2020

Vastgoed en (her)financiering

Per 2023. In 2023 gaat volgens plan de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ in. Indien uw cliënt (dga) meer dan € 500.000 schuld heeft bij de BV, is het meerdere belast voor de inkomstenbelasting in box 2 als fictieve winstuitdeling. Stel, uw cliënt heeft vastgoed privé gefinancierd met een lening van de BV en deze is hoger dan € 500.000, bespreek dan met uw cliënt om de dga-lening voor het vastgoed te herfinancieren met een bancaire lening. Dat kan momenteel tegen de huidige lage rente. Een alternatief voor het bancair herfinancieren van het vastgoed is verkoop van het vastgoed aan de BV. Betrek bij uw financiële planning dat dit overdrachtsbelasting kost. Deze overdrachtsbelasting is in 2020 nog 6%. In 2021 stijgt het tarief naar 8%. Overweeg dan dus om in 2020 het vastgoed nog naar de BV ‘notarieel’ over te dragen. Dat scheelt 2% overdrachtsbelasting. ...
Lees meer

EXCESSIEF LENEN - 28.10.2020

‘Wet excessief lenen’, verbonden personen

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ is niet alleen van toepassing op ab-houders, maar ook op ‘verbonden personen’.
Lees meer

GELDLENING - 20.10.2020

Lenen bij de BV nu onder vergrootglas fiscus, wat te doen?

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ gaat ‘pas’ in 2023 in. Maar ook nu al liggen financieringen van en aan de eigen BV onder het vergrootglas bij de Belastingdienst. Wat bewaken en regelen? Tijd voor een update!
Lees meer

GEBRUIKSVERGOEDING - 29.09.2020

Kunst gratis uitlenen aan de eigen BV?

Op kunst die een dga uitleent aan zijn vennootschap is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing en daarvoor moet de dga een gebruiksvergoeding in box 1 aangegeven.
Lees meer
BV en dga - Lenen en borgstelling

Meest gelezen tips & adviezen

GELDLENING - 20.10.2020

Lenen bij de BV nu onder vergrootglas fiscus, wat te doen?

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ gaat ‘pas’ in 2023 in. Maar ook nu al liggen financieringen van en aan de eigen BV onder het vergrootglas bij de Belastingdienst. Wat bewaken en regelen? Tijd voor een update!
Lees meer

EXCESSIEF LENEN - 28.10.2020

‘Wet excessief lenen’, verbonden personen

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ is niet alleen van toepassing op ab-houders, maar ook op ‘verbonden personen’.
Lees meer

VASTGOED EN DGA-LENING - 29.10.2020

Vastgoed en (her)financiering

Per 2023. In 2023 gaat volgens plan de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ in. Indien uw cliënt (dga) meer dan € 500.000 schuld heeft bij de BV, is het meerdere belast voor de inkomstenbelasting in box 2 als fictieve winstuitdeling. Stel, uw cliënt heeft vastgoed privé gefinancierd met een lening van de BV en deze is hoger dan € 500.000, bespreek dan met uw cliënt om de dga-lening voor het vastgoed te herfinancieren met een bancaire lening. Dat kan momenteel tegen de huidige lage rente. Een alternatief voor het bancair herfinancieren van het vastgoed is verkoop van het vastgoed aan de BV. Betrek bij uw financiële planning dat dit overdrachtsbelasting kost. Deze overdrachtsbelasting is in 2020 nog 6%. In 2021 stijgt het tarief naar 8%. Overweeg dan dus om in 2020 het vastgoed nog naar de BV ‘notarieel’ over te dragen. Dat scheelt 2% overdrachtsbelasting. ...
Lees meer

Cookiebeleid