BV en dga - Lenen en borgstelling

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BV & DGA - 20.11.2023

Maximum excessief lenen uit eigen BV per 2024 verlaagd

Ter dekking van een teruggedraaide maatregel in de vennootschapsbelasting wordt het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen BV verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Wat moet u weten?
Lees meer

EXCESSIEF LENEN - 31.10.2023

Schuld aan BV nog snel aflossen?

Dga’s die meer dan € 700.000 hebben geleend van hun BV, moeten beslissen of het voordelig is om deze schuld voor 31.12.2023 af te lossen.
Lees meer

ONZAKELIJKE LENING - 31.10.2023

Is de onzakelijke lening een schenking?

Advocaat-generaal Pauwels is van oordeel dat bij verstrekking van een onzakelijke lening er geen sprake is van een schenking onder een opschortende voorwaarde.
Lees meer

BORGSTELLING - 30.08.2023

Borgstelling leidt tot belaste afkoop pensioen

Bij niet-reguliere afwikkeling van een pensioen of lijfrente bij een eigen vennootschap is er sprake van een belaste afkoop bij de dga.
Lees meer

ONZAKELIJKE LENING - 28.02.2023

Hoog opgelopen rekening-courant dividenduitkering?

De Belastingdienst neemt bij een hoog oplopende rekening-courantschuld van een insolvabele dga aan zijn vennootschap nogal eens het standpunt in dat er sprake is van een uitdeling. Volgens de Hoge Raad is dat echter niet zomaar het geval.
Lees meer

REKENING-COURANT - 22.12.2022

Onbelast wegstrepen rekening-courant?

Kan een dga zijn rekening-courantschuld aan zijn vennootschap niet meer voldoen? Dan neemt de Belastingdienst nog weleens het standpunt in dat er sprake is van een verkapte winstuitdeling. Daartegen is een verweer mogelijk.
Lees meer
BV en dga - Lenen en borgstelling

Meest gelezen tips & adviezen

EXCESSIEF LENEN - 31.10.2023

Schuld aan BV nog snel aflossen?

Dga’s die meer dan € 700.000 hebben geleend van hun BV, moeten beslissen of het voordelig is om deze schuld voor 31.12.2023 af te lossen.
Lees meer

ONZAKELIJKE LENING - 31.10.2023

Is de onzakelijke lening een schenking?

Advocaat-generaal Pauwels is van oordeel dat bij verstrekking van een onzakelijke lening er geen sprake is van een schenking onder een opschortende voorwaarde.
Lees meer

BV & DGA - 20.11.2023

Maximum excessief lenen uit eigen BV per 2024 verlaagd

Ter dekking van een teruggedraaide maatregel in de vennootschapsbelasting wordt het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen BV verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Wat moet u weten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid