BV en dga - Lenen en borgstelling

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

REKENING-COURANT - 22.12.2022

Onbelast wegstrepen rekening-courant?

Kan een dga zijn rekening-courantschuld aan zijn vennootschap niet meer voldoen? Dan neemt de Belastingdienst nog weleens het standpunt in dat er sprake is van een verkapte winstuitdeling. Daartegen is een verweer mogelijk.
Lees meer

BORGSTELLING - 22.12.2022

Borgstellingsverlies na eindigen aanmerkelijk belang?

In de zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 1 november 2022, stond de vraag centraal of belanghebbende een borgstellingsverlies kon nemen nadat zijn vennootschap was ontbonden.
Lees meer

LENEN BIJ DE EIGEN BV - 03.11.2022

‘Wet excessief lenen’ aangenomen in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het streven is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2023 in werking treedt. De eerste peildatum is 31 december 2023.
Lees meer

REKENING-COURANTVORDERING - 26.09.2022

Afwaarderen wegens financiële slechte situatie BV is zakelijk

Heeft een aanmerkelijkbelanghouder een vordering op de vennootschap, dan kan deze onder omstandigheden worden afgewaardeerd. Voor een afwaardering moeten zakelijke redenen zijn.
Lees meer

DGA - 02.06.2022

Excessief lenen in grensoverschrijdende gevallen

Zoals het er nu naar uitziet, treedt het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ met ingang van 2023 in werking. De grensoverschrijdende aspecten van dit wetsvoorstel zijn veel minder belicht, maar niettemin zeer complex.
Lees meer
BV en dga - Lenen en borgstelling

Meest gelezen tips & adviezen

REKENING-COURANT - 22.12.2022

Onbelast wegstrepen rekening-courant?

Kan een dga zijn rekening-courantschuld aan zijn vennootschap niet meer voldoen? Dan neemt de Belastingdienst nog weleens het standpunt in dat er sprake is van een verkapte winstuitdeling. Daartegen is een verweer mogelijk.
Lees meer

BORGSTELLING - 22.12.2022

Borgstellingsverlies na eindigen aanmerkelijk belang?

In de zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 1 november 2022, stond de vraag centraal of belanghebbende een borgstellingsverlies kon nemen nadat zijn vennootschap was ontbonden.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid