BV en dga - Lenen en borgstelling

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

LENING EN BORGSTELLING - 25.05.2020

Afwaarderen en kwijtschelden van vorderingen

Door de coronacrisis kunnen veel schuldenaars hun schulden niet aflossen. De fiscale gevolgen voor de schuldeiser staan in deze bijdrage centraal.
Lees meer

BORGSTELLING - 25.02.2020

Onbegrensde borgstelling dga

Verstrekt een bank een lening aan een vennootschap, dan stelt de bank vaak als voorwaarde dat de dga garant staat voor de schuld. Maar is het verlies bij garantstelling aftrekbaar?
Lees meer

PENSIOEN - 25.02.2020

Overname pensioenverplichting, pas op onderdekking!

Onzakelijk handelen bij pensioenoverdracht kan leiden tot een belaste afkoop van het pensioen. De dga uit een zaak bij Rechtbank Noord-Holland kan hierover meepraten.
Lees meer

NAVORDERING - 20.12.2019

Rekening-courant wegstrepen?

Voor Rechtbank Noord-Holland stelde een belanghebbende zich op het standpunt dat de opnamen in rekening-courant als een (informele) dividenduitkering moesten worden aangemerkt om aan navordering te ontsnappen.
Lees meer

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST - 10.10.2019

Hoge rekening-courantschuld dga, sluit niet te snel een VSO!

Is de rekening-courantpositie van de dga hoog opgelopen, dan wil de inspecteur nog wel eens stellen dat er sprake is van een dividenduitkering. Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een ‘acute’ dividenduitkering vaak te voorkomen. Maar pas op dat men zich als dga hiermee niet in de vingers snijdt!
Lees meer

AANDEELHOUDER - 29.08.2019

Onzakelijke lening en onafhankelijke derde

Er zijn verschillende factoren van belang bij de bepaling of er sprake is van een onzakelijke lening. Een van deze onderdelen betreft de onafhankelijke derde.
Lees meer
BV en dga - Lenen en borgstelling

Meest gelezen tips & adviezen

LENING EN BORGSTELLING - 25.05.2020

Afwaarderen en kwijtschelden van vorderingen

Door de coronacrisis kunnen veel schuldenaars hun schulden niet aflossen. De fiscale gevolgen voor de schuldeiser staan in deze bijdrage centraal.
Lees meer

Cookiebeleid