BV en dga - Lenen en borgstelling

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ONZAKELIJKE LENING - 28.02.2023

Hoog opgelopen rekening-courant dividenduitkering?

De Belastingdienst neemt bij een hoog oplopende rekening-courantschuld van een insolvabele dga aan zijn vennootschap nogal eens het standpunt in dat er sprake is van een uitdeling. Volgens de Hoge Raad is dat echter niet zomaar het geval.
Lees meer

REKENING-COURANT - 22.12.2022

Onbelast wegstrepen rekening-courant?

Kan een dga zijn rekening-courantschuld aan zijn vennootschap niet meer voldoen? Dan neemt de Belastingdienst nog weleens het standpunt in dat er sprake is van een verkapte winstuitdeling. Daartegen is een verweer mogelijk.
Lees meer

BORGSTELLING - 22.12.2022

Borgstellingsverlies na eindigen aanmerkelijk belang?

In de zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 1 november 2022, stond de vraag centraal of belanghebbende een borgstellingsverlies kon nemen nadat zijn vennootschap was ontbonden.
Lees meer

LENEN BIJ DE EIGEN BV - 03.11.2022

‘Wet excessief lenen’ aangenomen in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het streven is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2023 in werking treedt. De eerste peildatum is 31 december 2023.
Lees meer

REKENING-COURANTVORDERING - 26.09.2022

Afwaarderen wegens financiële slechte situatie BV is zakelijk

Heeft een aanmerkelijkbelanghouder een vordering op de vennootschap, dan kan deze onder omstandigheden worden afgewaardeerd. Voor een afwaardering moeten zakelijke redenen zijn.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid