BV en dga - Oprichting en inbreng

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2021

Gebruik werkruimte in eigen woning doorslaggevend

Als u werkruimte in uw eigen woning aan uw BV ter beschikking stelt, dan is het voor de fiscale kwalificatie van deze werkruimte niet alleen van belang of er sprake is van een zelfstandige werkruimte, maar ook wie hiervan gebruikmaken.
Lees meer

FISCOTIP - 15.12.2020

Sponsoring dure hobby met een zakelijk tintje

In economisch zware tijden zijn dure hobby’s soms nauwelijks te betalen. Is er echter een zakelijk belang, dan kunt u de Belastingdienst laten meebetalen. Door een goede onderbouwing van de kosten van sponsoring voorkomt u dat deze geschrapt worden.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 21.10.2020

Gebruikelijk loon dga en corona

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn veel maatregelen genomen om fiscale verlichting te bieden aan degene die financieel getroffen worden door de coronacrisis, zoals een versoepeling van de regels voor het gebruikelijk loon in 2020.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 23.09.2020

Label beleggingen en liquiditeiten

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit maakt het mogelijk om fiscaalvriendelijk ondernemingsvermogen te schenken of te laten vererven. Hierbij tellen beleggingen en liquiditeiten binnen uw onderneming in principe niet mee. Hoe zit dat?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 23.09.2020

Bestuurder aansprakelijk na turboliquidatie?

Hoewel de schuldeisers van een BV vaak niet blij zijn met een turboliquidatie van deze BV, zullen ze dit soms toch moeten accepteren, bijv. als een gewoon faillissement hen niet meer oplevert. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 09.09.2020

UBO-registratie binnenkort verplicht, wat moet u nu doen?

Hoe staat het nu met de verplichte UBO-registratie? Wat moet er worden ingeschreven? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoezo loopt de ‘UBO’ privé risico?
Lees meer
BV en dga - Oprichting en inbreng

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 15.12.2020

Sponsoring dure hobby met een zakelijk tintje

In economisch zware tijden zijn dure hobby’s soms nauwelijks te betalen. Is er echter een zakelijk belang, dan kunt u de Belastingdienst laten meebetalen. Door een goede onderbouwing van de kosten van sponsoring voorkomt u dat deze geschrapt worden.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2021

Gebruik werkruimte in eigen woning doorslaggevend

Als u werkruimte in uw eigen woning aan uw BV ter beschikking stelt, dan is het voor de fiscale kwalificatie van deze werkruimte niet alleen van belang of er sprake is van een zelfstandige werkruimte, maar ook wie hiervan gebruikmaken.
Lees meer

Cookiebeleid