BV en dga - Oprichting en inbreng

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.09.2022

Deadline UBO-register verschoven naar 01.01.2023

UBO-register. Zoals bekend, moet iedere UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden ingeschreven in het UBO-register. UBO’s zijn natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de zeggenschap hebben over een organisatie, bijv. natuurlijke personen met meer dan 25% van de aandelen in een BV. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) is inmiddels een forse achterstand ontstaan bij het verwerken van de inschrijvingen. ...
Lees meer

FISCOTIP - 07.07.2022

Uw gebruikelijk loon bij de BV zo laag mogelijk houden

Als dga moet u jaarlijks een gebruikelijk loon aan uw BV onttrekken. Dit is vaak zwaarder belast dan dividend in box 2. Daarom is het van belang dit gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Hoe kan dat en wat scheelt het per saldo?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 07.07.2022

Kritische blik Belastingdienst op de kosten van uw BV

U mag binnen uw BV alleen kosten opvoeren die verband houden met uw onderneming. Als aan de kosten een aandeelhoudersmotief of een privéaspect ten grondslag ligt, zijn deze kosten niet aftrekbaar. Waar moet u op letten?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.06.2022

Afscheid als aandeelhouder regelen

Als een BV meerdere aandeelhouders heeft, is een aandeelhoudersovereenkomst geen overbodig document. Onderbelicht is soms hoe te handelen als een aandeelhouder vertrekt en zijn aandelen aan de andere aandeelhouder(s) moet aanbieden.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.06.2022

Zakelijk handelen en tegenstrijdige belangen

Overeenkomsten tussen u en uw BV moeten op zakelijke grondslag zijn gebaseerd. Waarom dan toch geen aftrek als er volgens de statutaire regels was gehandeld?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 27.05.2022

Aanmaningen UBO onderweg

Deadline verstreken. Zoals bekend, bestaat sinds enige tijd de verplichting om de uiteindelijke belanghebbenden van onder andere BV‘s (UBO’s) te registreren bij het UBO-register van de Kamer van Koophandel. De deadline hiervoor was 27 maart 2022. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijv. natuurlijke personen met meer dan 25% van de aandelen in een BV of natuurlijke personen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een Vof. Een organisatie kan een of meer UBO’s hebben. ...
Lees meer
BV en dga - Oprichting en inbreng

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 07.07.2022

Uw gebruikelijk loon bij de BV zo laag mogelijk houden

Als dga moet u jaarlijks een gebruikelijk loon aan uw BV onttrekken. Dit is vaak zwaarder belast dan dividend in box 2. Daarom is het van belang dit gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Hoe kan dat en wat scheelt het per saldo?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 07.07.2022

Kritische blik Belastingdienst op de kosten van uw BV

U mag binnen uw BV alleen kosten opvoeren die verband houden met uw onderneming. Als aan de kosten een aandeelhoudersmotief of een privéaspect ten grondslag ligt, zijn deze kosten niet aftrekbaar. Waar moet u op letten?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.09.2022

Deadline UBO-register verschoven naar 01.01.2023

UBO-register. Zoals bekend, moet iedere UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden ingeschreven in het UBO-register. UBO’s zijn natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de zeggenschap hebben over een organisatie, bijv. natuurlijke personen met meer dan 25% van de aandelen in een BV. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) is inmiddels een forse achterstand ontstaan bij het verwerken van de inschrijvingen. ...
Lees meer

Cookiebeleid