BV en dga - Oprichting en inbreng

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.06.2024

Zakelijke afspraken maken bij lenen van of aan de BV

Menig dga heeft een rekening-courantverhouding met zijn BV, waarbij er kleine bedragen over en weer gaan. Bij grotere bedragen zal er meestal sprake zijn van een lening. Dat kan van belang zijn als het mis gaat met de BV. Hoe zit dat?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.06.2024

Welk tarief bij omzetten box 2-verlies in belastingkorting?

Uw aanmerkelijkbelangverlies (box 2) kunt u op verzoek omzetten in een belastingkorting. Door dit verzoek op het juiste moment in te dienen, kan uw belastingkorting mogelijk toenemen. In de praktijk wordt dit regelmatig over het hoofd gezien.
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 10.06.2024

Fiscale maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord

Hoop, lef en trots. In het onlangs gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat ook een groot aantal fiscale maatregelen. We zetten de voor u als MKB-ondernemer belangrijkste maatregelen op een rij. Het verlagen van de MKB-winstvrijstelling naar 12,03% wordt teruggedraaid. De verhoging van het hoge box 2-tarief van 31 naar 33% wordt teruggedraaid. Het belastingtarief in box 3 wordt verlaagd. Het verlaagde btw-tarief voor logies - uitgezonderd kampeerterreinen - wordt in 2026 afgeschaft. Het verlaagde btw-tarief voor culturele goederen en diensten - uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie - wordt in 2026 afgeschaft. De kansspelbelasting wordt verhoogd van 30,5 naar 37,8%. De salderingsregeling voor zonnepanelen voor kleinverbruikers wordt met ingang van 2027 in één keer afgeschaft. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Het afschaffen van de inkoop van eigen aandelen (inkoopfaciliteit dividendbelasting) wordt teruggedraaid. De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid. De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait worden niet gewijzigd. De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de gewichtscorrectie in de motorrijtuigenbelasting (fiscaal) blijft bestaan.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Telt een lening voor de eigen woning bij de BV mee voor de drempel voor excessief lenen?

Per 1 januari 2024 is de drempel voor het excessief lenen bij de eigen BV verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Heeft u meer geleend, dan is hierover belasting verschuldigd in box 2. Leningen voor uw eigen woning tellen niet mee. Hoe zit dat?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Jaarlijks dividend uitkeren?

Per 1 januari 2024 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) gewijzigd en is er een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hoe zit dat? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.03.2024

Ook een ontbonden BV kan nog een procedure voeren

Rechtbank Noord-Holland moest onlangs beslissen of een ontbonden BV nog een belastingaanslag kan aanvechten bij de rechter. Dit was volgens de rechtbank mogelijk ondanks de gebreken die aan de machtiging kleefden. Wat speelde er?
Lees meer
BV en dga - Oprichting en inbreng

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Jaarlijks dividend uitkeren?

Per 1 januari 2024 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) gewijzigd en is er een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hoe zit dat? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Telt een lening voor de eigen woning bij de BV mee voor de drempel voor excessief lenen?

Per 1 januari 2024 is de drempel voor het excessief lenen bij de eigen BV verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Heeft u meer geleend, dan is hierover belasting verschuldigd in box 2. Leningen voor uw eigen woning tellen niet mee. Hoe zit dat?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.06.2024

Zakelijke afspraken maken bij lenen van of aan de BV

Menig dga heeft een rekening-courantverhouding met zijn BV, waarbij er kleine bedragen over en weer gaan. Bij grotere bedragen zal er meestal sprake zijn van een lening. Dat kan van belang zijn als het mis gaat met de BV. Hoe zit dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid