BV en dga - Oprichting en inbreng

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.06.2020

Borgstelling zonder einde altijd onzakelijk

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland blijkt dat een borgstelling zonder einddatum die ook toekomstige schulden omvat, per definitie onzakelijk is. Wat betekent dit fiscaal? Waar moet u op letten?
Lees meer

FISCOTIP - 09.06.2020

Werknemersverzekeringen voor dga een keuze?

Werknemers zijn verplicht verzekerd tegen de financiële gevolgen van onder meer werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dga’s zijn hiervan uitgesloten. In bepaalde gevallen kunt u als dga echter ook onder de werknemersverzekeringen vallen.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 09.06.2020

Coronamaatregelen, verbod op dividend en bonussen

Onlangs werd het tweede noodpakket met maatregelen in verband met de coronacrisis bekendgemaakt. Voor twee maatregelen is als nieuwe voorwaarde gesteld dat er wordt afgezien van het uitkeren van dividend of bonussen. Hoe zit dat?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 12.05.2020

Uitstel invoering ‘Wet excessief lenen’

Grens schuld. Het kabinet was voornemens om per 2022 het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ in te voeren. Deze wet leidt ertoe dat dga’s met een schuld aan hun eigen BV van meer dan € 500.000 direct over dit meerdere belasting moeten betalen. Eigenwoningschulden zijn daarvan uitgezonderd. In aanloop naar deze invoering is het de verwachting dat veel ondernemers proberen hun schuld onder deze grens te brengen o.a. door aflossingen. ...
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.05.2020

Gebruikelijk loon evenredig te verlagen

Om dga’s tegemoet te komen, wordt het mogelijk om het gebruikelijk loon 2020 te verlagen. Voordeel hiervan is dat u niet meer verplicht bent om een bepaald loon uit te keren en daardoor geen onnodige loonheffingschuld opbouwt.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 28.04.2020

Inbreng onderneming in BV uitstellen?

Goede resultaten. Veel zelfstandig ondernemers hebben de afgelopen jaren goed gedraaid en mogelijk ervoor gekozen om in de BV-vorm verder te gaan. Is dit nu nog verstandig? Motieven. Er kunnen voor een ondernemer die zijn bedrijf in een eenmanszaak of een vennootschap onder firma of maatschap uitoefent, veel redenen zijn om een BV op te richten. Denk aan beperking van de aansprakelijkheid in privé en de continuïteit van het bedrijf. ...
Lees meer
BV en dga - Oprichting en inbreng

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 09.06.2020

Werknemersverzekeringen voor dga een keuze?

Werknemers zijn verplicht verzekerd tegen de financiële gevolgen van onder meer werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dga’s zijn hiervan uitgesloten. In bepaalde gevallen kunt u als dga echter ook onder de werknemersverzekeringen vallen.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.06.2020

Borgstelling zonder einde altijd onzakelijk

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland blijkt dat een borgstelling zonder einddatum die ook toekomstige schulden omvat, per definitie onzakelijk is. Wat betekent dit fiscaal? Waar moet u op letten?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 09.06.2020

Coronamaatregelen, verbod op dividend en bonussen

Onlangs werd het tweede noodpakket met maatregelen in verband met de coronacrisis bekendgemaakt. Voor twee maatregelen is als nieuwe voorwaarde gesteld dat er wordt afgezien van het uitkeren van dividend of bonussen. Hoe zit dat?
Lees meer

Cookiebeleid