Familiezaken en financiële planning - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFRECHT - 10.12.2020

Reden tot wijziging van het legaat?

Kunnen legaten na overlijden nog worden gewijzigd? Wat is het ‘opschortingsrecht’? Wat staat daarover in de wet? Wat kunt u hiermee voor uw cliënten? Wat speelde er hierover bij de rechter? Wat is nu dus goed om te weten?
Lees meer

TESTAMENT - 10.12.2020

Quasiwettelijke verdeling, fiscale latentie en meer regelen!

Ruzies over het testament tussen de tweede echtgenote enerzijds en de kinderen uit het eerste huwelijk anderzijds komen in de praktijk vaak voor. Wat dus goed regelen en bewaken - juridisch en fiscaal - voor uw cliënten?
Lees meer

LEVENSTESTAMENT - 26.11.2020

Volmacht in levenstestament regelen, ook voor België!

Wat kunt u regelen voor uw cliënten via een levenstestament? Welke voordelen heeft dat? Wat met vermogen in België? Welke belangrijke verandering is er op komst? Wanneer treedt deze in werking? Hoe speelt u daarop in?
Lees meer

TESTAMENT - 12.11.2020

Wat met een situatie die niet in het testament is voorzien?

Wat speelde er bij Rechtbank Den Haag over een probleem dat zich in de praktijk regelmatig voordoet met betrekking tot de uitleg van een testament? Hoe kunt u die onduidelijkheid voor uw cliënt voorkomen? Wat is er nu beslist?
Lees meer

SCHENKEN EN ERVEN - 29.10.2020

Schenken volgens de regels, anders erfbelasting!

Mag geld door de ouders worden geschonken en door de kinderen worden teruggeleend? Wat wordt er precies bedoeld met een ‘schenking des doods’ en welke eisen gelden daarvoor? Hoe regelt u dit goed voor uw cliënten?
Lees meer

JURIDISCHE SAMENWERKINGSVORM - 29.10.2020

Commanditaire vennootschap goed geregeld voor cliënt

Wat is juridisch gunstig te regelen via een commanditaire vennootschap? Wat maakt het verschil qua privéaansprakelijkheid tussen beherende en commanditaire vennoten? Hoe regelt u dat fiscaal gunstig?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

LEVENSTESTAMENT - 26.11.2020

Volmacht in levenstestament regelen, ook voor België!

Wat kunt u regelen voor uw cliënten via een levenstestament? Welke voordelen heeft dat? Wat met vermogen in België? Welke belangrijke verandering is er op komst? Wanneer treedt deze in werking? Hoe speelt u daarop in?
Lees meer

SCHENKEN EN ERVEN - 29.10.2020

Schenken volgens de regels, anders erfbelasting!

Mag geld door de ouders worden geschonken en door de kinderen worden teruggeleend? Wat wordt er precies bedoeld met een ‘schenking des doods’ en welke eisen gelden daarvoor? Hoe regelt u dit goed voor uw cliënten?
Lees meer

JURIDISCHE SAMENWERKINGSVORM - 29.10.2020

Commanditaire vennootschap goed geregeld voor cliënt

Wat is juridisch gunstig te regelen via een commanditaire vennootschap? Wat maakt het verschil qua privéaansprakelijkheid tussen beherende en commanditaire vennoten? Hoe regelt u dat fiscaal gunstig?
Lees meer

Cookiebeleid