Familiezaken en financiële planning - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

JUBELTON - 26.09.2023

Kruislings schenken leidt niet tot dubbele schenkingsvrijstelling

In de afgelopen jaren hebben ouders veelvuldig gebruikgemaakt van de tijdelijke schenkingsvrijstelling eigen woning om ruim € 100.000 onbelast te schenken aan hun kinderen. Door de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling kon een dergelijke schenking ook onbelast aan een willekeurige derde worden gedaan.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 31.10.2023

Wijzigingen BOR en DSR: actie vereist?

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) op een aantal punten aanscherpen. Is met het oog hierop actie wenselijk?
Lees meer

ERFBELASTING - 31.10.2023

Legaat aan mantelzorgster niet vrijgesteld

Een erflater kent een legaat toe als beloning voor verleende mantelzorg. De mantelzorgster meent dat dit is vrijgesteld van erfbelasting. A-G Wattel oordeelt van niet.
Lees meer

FAMILIEFONDS - 29.06.2023

Valt het doek voor het open familiefonds?

Een fonds voor gemene rekening wordt in de praktijk vaak ingezet om familievermogen bij elkaar te houden. Vanaf 2025 wijzigt de definitie van dit fonds.
Lees meer

LEVENSTESTAMENT - 29.06.2023

Rechter kan anders beslissen

Ook al wordt iemand in een levenstestament tot belangenbehartiger benoemd, dan kan een rechter toch besluiten om een derde als curator aan te wijzen.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid