Familiezaken en financiële planning - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIEWET - 06.09.2022

Tariefgroep 1 en kindvrijstelling voor niet-erkend kind

Heeft een niet-erkend kind dat erft van zijn biologische vader recht op het lage tarief in de erfbelasting en de hoge kindvrijstelling?
Lees meer

SCHENKBELASTING - 06.09.2022

De waarde van de woning, WOZ of anders?

In een onlangs uitgebracht beleidsbesluit over de waarderingsregels voor de schenk- en erfbelasting komen in de onderdelen 7 en 8 interessante situaties aan bod waarin verkrijging van een woning centraal staat.
Lees meer

AANMERKELIJK BELANG - 05.07.2022

Geen termijnverlenging voor onbelaste dividenduitkering

Uit een Wob-verzoek blijkt dat verlenging van de wettelijke termijn voor uitkering van een onbelast dividend bij overlijden, niet mogelijk is.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 05.07.2022

Box 3 en inkomensafhankelijke regelingen

Sinds het Kerstarrest houdt box 3 de gemoederen flink bezig. Maar welke invloed heeft dit op inkomensafhankelijke regelingen?
Lees meer

TOESLAGEN - 05.07.2022

Toeslagen en partners, houd ze goed in de gaten!

Het voordeel van de zogenoemde ‘toeslagenaffaire’ is dat men veel vaker kijkt naar de rechtvaardigheid van de regelingen.
Lees meer

AANMERKELIJK BELANG - 05.07.2022

Latente belastingschuld bij overbedelingsvorderingen

De hoogte van de overbedelingsvorderingen bij overlijden kan voor de Successiewet 1956 een andere waarde hebben dan de waarde die civielrechtelijk geldt.
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BELEGGEN - 30.06.2022

Is speculeren met cryptovaluta belast als inkomen of winst?

De handel in cryptovaluta neemt al jaren toe. Maar is de winst die u met dergelijke handel behaalt ook belast? Zo ja, waar hangt dit vanaf en maakt het nog verschil of u al dan niet in een BV zit? Wat vond de rechter onlangs?
Lees meer

SCHENKBELASTING - 06.09.2022

De waarde van de woning, WOZ of anders?

In een onlangs uitgebracht beleidsbesluit over de waarderingsregels voor de schenk- en erfbelasting komen in de onderdelen 7 en 8 interessante situaties aan bod waarin verkrijging van een woning centraal staat.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 05.07.2022

Box 3 en inkomensafhankelijke regelingen

Sinds het Kerstarrest houdt box 3 de gemoederen flink bezig. Maar welke invloed heeft dit op inkomensafhankelijke regelingen?
Lees meer

Cookiebeleid