Familiezaken en financiële planning - Echtscheiding

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

FINANCIËLE PLANNING - 06.01.2021

De ex-partner belastingvrij financieel verder helpen

Twee partners gaan scheiden. Eén partner heeft geen eigen inkomen. Wel is er een gezamenlijke eigen woning. Uw cliënt hoeft geen partneralimentatie te betalen. Hoe ervoor zorgen dat de ex-partner financieel verder kan?
Lees meer

PRIVÉ - 15.12.2020

Met tweetrapsmaking blijft vermogen binnen de familie

Hoe kunt u voorkomen dat het familievermogen door de regels van het wettelijk erfrecht buiten de eigen familie terechtkomt? Wat wordt er bedoeld met een tweetrapsmaking? Hoezo werkt dat ook goed als het gescheiden kind overlijdt?
Lees meer

ERFRECHT - 10.12.2020

Reden tot wijziging van het legaat?

Kunnen legaten na overlijden nog worden gewijzigd? Wat is het ‘opschortingsrecht’? Wat staat daarover in de wet? Wat kunt u hiermee voor uw cliënten? Wat speelde er hierover bij de rechter? Wat is nu dus goed om te weten?
Lees meer

ALIMENTATIE - 12.11.2020

Alimentatieverplichtingen, wat is nu goed om te weten?

Wat zegt de wet over het betalen van partner- en kinderalimentatie? Hoe worden deze bedragen nu jaarlijks geïndexeerd? Wat betekent dat in fiscaal opzicht? Hoe kan er van de regels worden afgeweken? Wat bewaken en regelen?
Lees meer

ALIMENTATIE - 29.10.2020

Partner- en kinderalimentatie per 2021

Jaarlijkse indexering. Voor de jaarlijkse indexering van de kinderalimentatie (art. 1:404 lid 1 BW) en partneralimentatie (art. 1:156 lid 1 BW) is het loonindexcijfer uitgangspunt. Hiervoor is bepalend het indexcijfer van cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij wordt er ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat gaat gelden per 1 januari 2021 is dus drie. Tip. U kunt dus de per 1 januari 2021 geldende alimentatie berekenen door het voor 2020 geldende bedrag met 3% te verhogen. Afwijken? Bij alimentaties die zijn vastgesteld vanaf 1 januari 1973 kan men in onderling overleg afwijken van de algemene indexeringsregeling. Regel hiervoor dat de alimentatiepartijen via een overeenkomst de indexering van rechtswege uitsluiten. Ook kunt u bespreken met elk van beide alimentatiepartijen om aan de rechter te verzoeken die indexering uit te sluiten. De wettelijke indexering kan ook voor een bepaalde tijd worden uitgesloten. Overeengekomen kan ook een andere vorm van automatische aanpassing van de alimentatie, denk hierbij aan een koppeling aan wijzigingen in het salaris van de alimentatieplichtige of aan een prijsindexcijfer. Speelt dit alles niet, dan gelden de wettelijke indexeringsregels. ...
Lees meer

VERKOOP - 21.10.2020

Wat als ex-partner dwarsligt bij verkoop woning?

Na een relatiebreuk komt het geregeld voor dat een van de voormalige partners niet wil meewerken aan de verkoop van de woning. Wat kan er in dat geval worden gedaan? Hierover speelde onlangs een procedure bij Hof Den Haag.
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Echtscheiding

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉ - 15.12.2020

Met tweetrapsmaking blijft vermogen binnen de familie

Hoe kunt u voorkomen dat het familievermogen door de regels van het wettelijk erfrecht buiten de eigen familie terechtkomt? Wat wordt er bedoeld met een tweetrapsmaking? Hoezo werkt dat ook goed als het gescheiden kind overlijdt?
Lees meer

ALIMENTATIE - 29.10.2020

Partner- en kinderalimentatie per 2021

Jaarlijkse indexering. Voor de jaarlijkse indexering van de kinderalimentatie (art. 1:404 lid 1 BW) en partneralimentatie (art. 1:156 lid 1 BW) is het loonindexcijfer uitgangspunt. Hiervoor is bepalend het indexcijfer van cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij wordt er ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat gaat gelden per 1 januari 2021 is dus drie. Tip. U kunt dus de per 1 januari 2021 geldende alimentatie berekenen door het voor 2020 geldende bedrag met 3% te verhogen. Afwijken? Bij alimentaties die zijn vastgesteld vanaf 1 januari 1973 kan men in onderling overleg afwijken van de algemene indexeringsregeling. Regel hiervoor dat de alimentatiepartijen via een overeenkomst de indexering van rechtswege uitsluiten. Ook kunt u bespreken met elk van beide alimentatiepartijen om aan de rechter te verzoeken die indexering uit te sluiten. De wettelijke indexering kan ook voor een bepaalde tijd worden uitgesloten. Overeengekomen kan ook een andere vorm van automatische aanpassing van de alimentatie, denk hierbij aan een koppeling aan wijzigingen in het salaris van de alimentatieplichtige of aan een prijsindexcijfer. Speelt dit alles niet, dan gelden de wettelijke indexeringsregels. ...
Lees meer

FINANCIËLE PLANNING - 06.01.2021

De ex-partner belastingvrij financieel verder helpen

Twee partners gaan scheiden. Eén partner heeft geen eigen inkomen. Wel is er een gezamenlijke eigen woning. Uw cliënt hoeft geen partneralimentatie te betalen. Hoe ervoor zorgen dat de ex-partner financieel verder kan?
Lees meer

Cookiebeleid