Familiezaken en financiële planning - Echtscheiding

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ECHTSCHEIDING - 27.05.2024

Wijzigen alimentatieverplichting door andere situatie?

Door wijziging van omstandigheden kan bij de rechter het verzoek worden ingediend om de alimentatieverplichting te wijzigen of op nihil vast te stellen. Wat moet er worden bewezen? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten?
Lees meer

HYPOTHEEKRENTEAFTREK - 31.01.2024

Eigendom nodig voor hypotheekrenteaftrek na scheiding

Om gebruik te kunnen maken van aftrek van hypotheekrente volgens de scheidingsregeling in de eigenwoningregeling, dient de partner die hypotheekrente betaalt, een deel van de (economische) eigendom van de woning te bezitten.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 06.12.2023

Geen arbeidsovereenkomst voor meewerkende echtgenoot

De (ex-)echtgenoot van een dga was in dienst bij diens BV en claimt een transitievergoeding bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding wordt door de rechter echter niet toegekend. Hoe zit dat precies?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 06.12.2023

Waarde BV-aandelen bij echtscheiding verdelen?

Als BV-aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, moet de waarde bij echtscheiding worden verdeeld. Ieder heeft recht op de helft. Wat als dat wordt betwist? Wie moet dan wat en hoe bewijzen? Welke stukken zijn dan van belang?
Lees meer

PRIVÉ - 07.11.2023

Maak bij echtscheiding duidelijke afspraken over alimentatie

Bij de rechter speelde onlangs een procedure over de uitleg van een bepaling in een vaststellingsovereenkomst over partneralimentatie. Wat als de overeenkomst niet duidelijk is? Moet de rechter dan toch de partijbedoelingen achterhalen?
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 10.10.2023

Het goederenrechtelijke eenheidsbeginsel

Door een uitsluitingsclausule kunnen bepaalde vermogensbestanddelen, die volgens erfrecht of schenking worden verkregen, niet in een huwelijksgemeenschap vallen. Geldt de uitsluitingsclausule bij een onverdeelde boedel?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Echtscheiding

Meest gelezen tips & adviezen

ECHTSCHEIDING - 27.05.2024

Wijzigen alimentatieverplichting door andere situatie?

Door wijziging van omstandigheden kan bij de rechter het verzoek worden ingediend om de alimentatieverplichting te wijzigen of op nihil vast te stellen. Wat moet er worden bewezen? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid