Familiezaken en financiële planning - Echtscheiding

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

HUWELIJKSE VOORWAARDEN - 15.12.2022

Een voor het huwelijk overeengekomen nihilbeding over partneralimentatie is nietig, oordeelt de Hoge Raad nu

Bij overeenkomst kunnen echtgenoten afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Ook kunnen ze vastleggen dat er geen enkel recht op partneralimentatie zal ontstaan. Wat zegt de wet en wat heeft de Hoge Raad nu beslist?
Lees meer

FAMILIERECHT - 29.11.2022

Mag een ouder naar vrije keuze over het vermogen van minderjarige kinderen beschikken?

Door schenkingen, erfenissen of legaten kunnen minderjarige kinderen over een vermogen beschikken. Ouders met het ouderlijk gezag over de kinderen zijn bewindvoerder over dat vermogen. Mogen ze daarover beschikken?
Lees meer

PARTNERALIMENTATIE - 16.11.2022

Partneralimentatie: via gezamenlijke advocaat getekend verzoekschrift is voldaan aan schriftelijkheidsvereiste

Bij echtscheiding kan er worden bepaald dat er geen partneralimentatie hoeft te worden betaald, plus dat deze afspraak bij wijziging van omstandigheden niet door de rechter kan worden gewijzigd. Hoe moet een beding worden vastgelegd?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Pensioen en/of lijfrentes in de BV, wie krijgt wat bij echtscheiding?

Het komt regelmatig voor dat een BV met lijfrente- en/of pensioenverplichtingen niet voldoende bezittingen heeft om deze verplichtingen te dekken. Bij een echtscheiding moet dan vervolgens goed gekeken worden wie wat gaat krijgen.
Lees meer

RECHT - 05.10.2022

Ondanks langdurig samenwonen ex-partner toch alimentatie?

De verplichting tot het betalen van alimentatie eindigt als de ex-partner opnieuw gaat samenwonen. Dat moet door de alimentatieplichtige worden bewezen. Aan welke strenge criteria moet er dan worden voldaan?
Lees meer

IN DE KIJKER - 23.09.2022

Echtscheiding na kwijtschelding lening van ouders voor echtelijke woning, hoe pakt dat uit?

In de wet is geregeld dat de echtgenoot die uit zijn privévermogen de echtelijke woning (deels) heeft gefinancierd, bij echtscheiding recht heeft op vergoeding van zijn inleg en op een deel van de waardestijging. Hoe werkt dit in de praktijk?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Echtscheiding

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Pensioen en/of lijfrentes in de BV, wie krijgt wat bij echtscheiding?

Het komt regelmatig voor dat een BV met lijfrente- en/of pensioenverplichtingen niet voldoende bezittingen heeft om deze verplichtingen te dekken. Bij een echtscheiding moet dan vervolgens goed gekeken worden wie wat gaat krijgen.
Lees meer

FAMILIERECHT - 29.11.2022

Mag een ouder naar vrije keuze over het vermogen van minderjarige kinderen beschikken?

Door schenkingen, erfenissen of legaten kunnen minderjarige kinderen over een vermogen beschikken. Ouders met het ouderlijk gezag over de kinderen zijn bewindvoerder over dat vermogen. Mogen ze daarover beschikken?
Lees meer

PARTNERALIMENTATIE - 16.11.2022

Partneralimentatie: via gezamenlijke advocaat getekend verzoekschrift is voldaan aan schriftelijkheidsvereiste

Bij echtscheiding kan er worden bepaald dat er geen partneralimentatie hoeft te worden betaald, plus dat deze afspraak bij wijziging van omstandigheden niet door de rechter kan worden gewijzigd. Hoe moet een beding worden vastgelegd?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid