Familiezaken en financiële planning - Financiële planning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PRIVÉ - 15.09.2022

Erfgenaam, pas op voor de overbedelingsschuld

Bij menige nalatenschap wordt bij het vooroverlijden van een van de partners, het op grond van het testament of de wet aan de kind(eren) toekomende erfdeel, niet direct uitgekeerd. Dat kan later tot ongewenste gevolgen leiden, zelfs tot een rechtszaak.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.09.2022

Belastingheffing bij bestuurders in het buitenland

Per 1 januari 2023 verandert de wijze van belastingheffing bij bestuurders en commissarissen van groepsvennootschappen in het buitenland. Waar moet u op letten als u bestuurder van een of meerdere buitenlandse groepsvennootschappen bent?
Lees meer

ERFRECHT - 06.09.2022

Nalatenschap in overleg verdelen, anders doet de rechter dit: voorkom vooraf problemen via een legaat

De nalatenschap moet door de erfgenamen in onderling overleg worden verdeeld. Ieder van hen heeft recht op een waarde die gelijk is aan het erfdeel. Wat als de erfgenamen er niet uitkomen? Mag de rechter dit anders bepalen?
Lees meer

FINANCIELE PLANNING - 06.09.2022

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen kan via testament en geeft fiscaal voordeel!

Volgens de wet nemen de eigen kinderen een andere positie in dan de stiefkinderen. Het is echter voor het erfrecht en voor de erfbelasting mogelijk om de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen. Wat hiervoor regelen?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 06.09.2022

Via testament zelf regelen aan wie verzekeraar de volledige (levens)verzekeringsuitkering moet uitbetalen

In een testament werd de partner als enig erfgenaam benoemd voor de verzekeringsuitkering. De verzekeraar wilde toch slechts een deel uitbetalen aan de partner. Wat heeft het Kifid nu hierover beslist? Hoe regelt u dit dus sterk?
Lees meer

PRIVÉ - 31.08.2022

Erfenis als erfgenaam niet zomaar aanvaarden

Indien u als erfgenaam zomaar een erfenis aanvaardt, kan dat vervelende consequenties hebben. Consequenties waar u niet bij heeft stil gestaan. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Financiële planning

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 07.07.2022

Uw gebruikelijk loon bij de BV zo laag mogelijk houden

Als dga moet u jaarlijks een gebruikelijk loon aan uw BV onttrekken. Dit is vaak zwaarder belast dan dividend in box 2. Daarom is het van belang dit gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Hoe kan dat en wat scheelt het per saldo?
Lees meer

PRIVÉ - 15.09.2022

Erfgenaam, pas op voor de overbedelingsschuld

Bij menige nalatenschap wordt bij het vooroverlijden van een van de partners, het op grond van het testament of de wet aan de kind(eren) toekomende erfdeel, niet direct uitgekeerd. Dat kan later tot ongewenste gevolgen leiden, zelfs tot een rechtszaak.
Lees meer

PRIVÉ - 31.08.2022

Erfenis als erfgenaam niet zomaar aanvaarden

Indien u als erfgenaam zomaar een erfenis aanvaardt, kan dat vervelende consequenties hebben. Consequenties waar u niet bij heeft stil gestaan. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?
Lees meer

Cookiebeleid