Familiezaken en financiële planning - Financiële planning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RECHT - 03.05.2021

Tolk-vertaler wettelijk verplicht en wie betaalt de kosten?

Wanneer zijn de diensten van een beëdigde tolk-vertaler vereist? Wat staat daarover in de wet? Waar moet rekening mee worden gehouden? Wie betaalt de kosten daarvoor? Welke afspraken hierover moet u goed vastleggen?
Lees meer

ERFRECHT - 03.05.2021

Het risico van een erfenis zuiver aanvaarden: wat bewaken?

Een erfgenaam heeft drie opties: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Veel mensen weten dit niet en hebben al zuiver aanvaard voordat ze er erg in hebben. Wat is hiervan het risico? Hoe is dit te voorkomen?
Lees meer

PENSIOEN - 21.04.2021

Echtscheiding: wat met afgekocht pensioen eigen beheer?

Wanneer moet een pensioen in eigen beheer bij echtscheiding (niet) worden verrekend? Wat als het pensioen is afgekocht? Wat staat er in de wet? Wat heeft het hof nu hierover beslist? Wat dus goed regelen en bewaken?
Lees meer

FISCALE EN FINANCIËLE PLANNING - 21.04.2021

Wijzigingsplannen met open CV en FGR: hoe anticiperen?

Er is nu een concept wetsvoorstel ‘Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ dat volgens plan al per 01.01.2022 ingaat. Dit treft de open commanditaire vennootschap en het open fonds voor gemene rekening. Wat nu?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 08.04.2021

Stamrecht-BV, belaste vrijval voorkomen

Sinds 2014 kan een ontslagvergoeding niet meer belastingvrij worden ingebracht in een daartoe opgerichte stamrecht-BV. Veel van deze oude ‘gouden handdrukken’ komen nu tot uitkering. Dan dreigt er echter ongewilde belastingheffing in de BV.
Lees meer

VERPLICHTING TOT LEVENSONDERHOUD - 02.04.2021

Goed bewijs van betalingsverplichting onderhoudsbijdrage

Komt een verplichting tot betaling van een levenslange onderhoudsbijdrage ten laste van de erfgenamen? Wanneer is dat (niet) het geval? Wie moet wat bewijzen? Wat heeft Hof Arnhem-Leeuwarden hier nu over beslist?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Financiële planning

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.03.2021

Laat de heffingskortingen niet verloren gaan

Iedere Nederlander heeft recht op heffingskortingen. Deze mogen van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Als er weinig belasting hoeft te worden betaald, kunnen de heffingskortingen onbenut blijven. Hoe profiteert u hier toch maximaal van?
Lees meer

FISCOTIP - 15.02.2021

Woning aan kind schenken of verkopen, fiscaal voordelig?

Ouders met veel vermogen kunnen hun vermogen deels aan hun kind overdragen door hun woning te schenken of te verkopen en weer terug te huren. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen en waar moet u fiscaal gezien vooral op letten?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 08.04.2021

Stamrecht-BV, belaste vrijval voorkomen

Sinds 2014 kan een ontslagvergoeding niet meer belastingvrij worden ingebracht in een daartoe opgerichte stamrecht-BV. Veel van deze oude ‘gouden handdrukken’ komen nu tot uitkering. Dan dreigt er echter ongewilde belastingheffing in de BV.
Lees meer

Cookiebeleid