Familiezaken en financiële planning - Huwelijkse voorwaarden

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFBELASTING - 21.09.2022

Samenwoners en gehuwden: voorkom te veel erfbelasting!

Woont u samen of bent u vanaf 1 januari 2018 gehuwd, dan is uw partner bij uw overlijden, indien u verder niets regelt bij de notaris, mogelijk te veel erfbelasting verschuldigd. Hoe is dit te voorkomen?
Lees meer

PRIVÉ - 13.04.2022

Pas op met huwelijkse voorwaarden in het zicht van overlijden

Het wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden gebeurt vaak met het oog op besparing van erf-, schenk- of overdrachtsbelasting. Het tijdstip waarop dat zonder ongewenste fiscale gevolgen (nog) kan worden gedaan, is wel van belang.
Lees meer

HUWELIJKSE VOORWAARDEN - 08.03.2022

Huwelijk zonder voorwaarden: bezitsverhouding wijzigt

Goederen die door de partners voor het huwelijk samen zijn gekocht, gaan tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Bij echtscheiding heeft ieder recht op de helft. In huwelijkse voorwaarden kan daarvan worden afgeweken.
Lees meer

ERFBELASTING - 08.02.2022

Oppassen met huwelijksvoorwaarden vlak voor overlijden

Het is belangrijk om alert te zijn als er huwelijksvoorwaarden worden opgesteld terwijl een van de echtgenoten op dat moment ernstig ziek is. Wat wordt er bedoeld met ‘fraus legis’ (misbruik van recht)? Wat bewaken en voorkomen?
Lees meer

ECHTSCHEIDING - 21.12.2021

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Blijft een van de partners na echtscheiding in de woning wonen en betaalt deze alle kosten? Dan is het voor de fiscale aftrek van de hypotheekrente belangrijk om de afspraken in het convenant op de juiste manier te formuleren.
Lees meer

FISCOTIP - 15.11.2021

Bespaar erfbelasting door huwelijkse voorwaarden

Kunnen vermogende partners erfbelasting besparen door nog tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden aan te gaan? Of levert dit een belaste schenking op? Wat vond de rechter en waar moet u op letten?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Huwelijkse voorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

ERFBELASTING - 21.09.2022

Samenwoners en gehuwden: voorkom te veel erfbelasting!

Woont u samen of bent u vanaf 1 januari 2018 gehuwd, dan is uw partner bij uw overlijden, indien u verder niets regelt bij de notaris, mogelijk te veel erfbelasting verschuldigd. Hoe is dit te voorkomen?
Lees meer

Cookiebeleid