Familiezaken en financiële planning - Pensioen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 28.06.2024

Is door werkgever betaalde lijfrente werknemer aftrekbaar?

Als u premies voor een lijfrente betaalt, zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar. Maar geldt dat ook als u als werkgever de premies voor het personeel betaalt en zo ja, onder welke voorwaarden? Wat is hierover onlangs bekendgemaakt?
Lees meer

PENSIOEN - 14.05.2024

Pensioenfonds Detailhandel meldt zich bij u en niet Pensioenfonds Horeca & Catering?

Het Pensioenfonds Detailhandel stelt dat afhaal- en bezorgdiensten onder hun werkingssfeer vallen. U valt toch onder het Pensioenfonds Horeca & Catering?
Lees meer

PERSONEEL - 15.03.2024

Een werknemer die al met pensioen is, hoe zit dat?

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om door te werken nadat ze de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wellicht overweegt u ook om iemand aan te nemen die eigenlijk al met pensioen is. Waarop moet u dan letten?
Lees meer

PENSIOEN - 31.01.2024

Geschilleninstantie Pensioenfondsen, wat heeft u er aan?

Er zullen van tijd tot tijd geschillen ontstaan tussen bijv. een pensioenfonds en de betreffende deelnemer. Sinds kort kunnen deze geschillen worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.01.2024

Pensioen dga: oudedagsverplichting in 2024 oprenten

In de jaren 2020 tot en met 2022 was het zogenaamde ‘U-rendement’ negatief. Dit had een negatief effect op de oudedagsverplichting die u in uw BV heeft opgebouwd. Voor de jaren 2023 en 2024 is het U-rendement positief. Wat betekent dit voor u?
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 12.01.2024

Het pensioen van de IB-ondernemer: wat is nu wijsheid met de nieuwe Pensioenwet?

Hoewel we bij u als IB-ondernemer niet echt kunnen spreken van een pensioenregeling, heeft ook u op termijn behoefte aan een pensioeninkomen. Wat zijn de aandachtspunten bij het opbouwen van deze oudedagsvoorziening?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Pensioen

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 28.06.2024

Is door werkgever betaalde lijfrente werknemer aftrekbaar?

Als u premies voor een lijfrente betaalt, zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar. Maar geldt dat ook als u als werkgever de premies voor het personeel betaalt en zo ja, onder welke voorwaarden? Wat is hierover onlangs bekendgemaakt?
Lees meer

PENSIOEN - 14.05.2024

Pensioenfonds Detailhandel meldt zich bij u en niet Pensioenfonds Horeca & Catering?

Het Pensioenfonds Detailhandel stelt dat afhaal- en bezorgdiensten onder hun werkingssfeer vallen. U valt toch onder het Pensioenfonds Horeca & Catering?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid