Familiezaken en financiële planning - Pensioen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER - 31.01.2023

Onbelaste afkoop pensioen voor inwoner Zuid-Korea

Rechtbank Den Haag is van oordeel dat Zuid-Korea het heffingsrecht heeft over een afgekocht pensioen bij een eigen BV door een Nederlandse dga die in Zuid-Korea woont.
Lees meer

PENSIOEN - 23.01.2023

RVU-vrijstelling 2023 en MDIEU-subsidie

Eerder uittreden (RVU). Per 1 januari 2021 kunt u met uw werknemer, die uiterlijk drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit, afspreken dat hij eerder uittreedt. U mag hem in deze periode een maximale RVU-uitkering betalen van € 2.037 (2023) per maand. Tip. Deze uitkering is niet onderworpen aan de pseudo-eindheffing van 52% (RVU-boete). Deze regeling stopt per 31 december 2025. Het bedrag van de RVU-heffing is geënt op het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaanden. ...
Lees meer

PENSIOEN - 23.01.2023

Kunnen oudere werknemers eerder stoppen?

Wat kunt u doen als een oudere medewerker eerder wil stoppen met werken. Hoever moet u gaan om hem te helpen? Wat moet u onderzoeken?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Belast pensioen in eigen beheer door te hoge rekening-courant

Als uw pensioen in eigen beheer alleen nog maar kan worden verrekend met uw rekening-courantschuld aan uw BV, kan de Belastingdienst stellen dat de gehele pensioenaanspraak belast is. Dat heeft forse fiscale consequenties.
Lees meer

INTERNATIONAAL - 22.12.2022

Belastingheffing over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen

In grensoverschrijdende situaties levert belastingheffing over ontvangen pensioenen vaak discussies op. In dit artikel komen twee recente uitspraken aan bod waarbij de pensioengerechtigden in Duitsland en België wonen.
Lees meer

PENSIOEN - 14.11.2022

RVU-vrijstelling 2023: eerder stoppen met werken

Met ingang van 1 januari 2021 kunt u met uw werknemer, die uiterlijk drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit, afspreken dat hij eerder uittreedt. U mag de werknemer in deze periode een maximale RVU-uitkering betalen van € 1.874 (bedrag 2022) per maand. Deze uitkering is niet onderworpen aan de pseudo-eindheffing van 52% (RVU-boete). Deze regeling stopt per 31 december 2025. Het bedrag van de RVU-heffing is geënt op het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaanden. Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het minimumloon per 1 januari 2023 fors zal worden verhoogd. Per 1 januari 2023 zal het wettelijk minimumloon (WML) in totaal met 10,15% stijgen (7,5% uit het regeerakkoord + 0,55% extra + indexatie van 2,1%). Op 1 juli 2023 volgt de reguliere indexatie. ...
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Pensioen

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Belast pensioen in eigen beheer door te hoge rekening-courant

Als uw pensioen in eigen beheer alleen nog maar kan worden verrekend met uw rekening-courantschuld aan uw BV, kan de Belastingdienst stellen dat de gehele pensioenaanspraak belast is. Dat heeft forse fiscale consequenties.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Pensioen en/of lijfrentes in de BV, wie krijgt wat bij echtscheiding?

Het komt regelmatig voor dat een BV met lijfrente- en/of pensioenverplichtingen niet voldoende bezittingen heeft om deze verplichtingen te dekken. Bij een echtscheiding moet dan vervolgens goed gekeken worden wie wat gaat krijgen.
Lees meer

PENSIOEN - 23.01.2023

Kunnen oudere werknemers eerder stoppen?

Wat kunt u doen als een oudere medewerker eerder wil stoppen met werken. Hoever moet u gaan om hem te helpen? Wat moet u onderzoeken?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid