Familiezaken en financiële planning - Samenwonen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PRIVÉ - 05.06.2024

Waardebepaling boerderij en grasland voor legitieme portie

Een kind dat is onterfd, kan een beroep doen op zijn legitieme portie. Dat is de helft van het wettelijk erfdeel. Om de hoogte daarvan te kunnen bepalen, moet de waarde van de nalatenschap worden vastgesteld. Wat als er hierover onenigheid is?
Lees meer

TESTAMENT - 13.03.2024

Is door uitschrijving de wettelijke samenwoning beëindigd?

In testamenten van samenwoners is vaak een testamentaire regeling opgenomen dat een beschikking ten gunste van een partner vervalt indien zij geen gemeenschappelijke huishouding (meer) voeren. Wat moet u weten?
Lees meer

RECHT - 13.09.2023

Geen samenlevingscontract, maar toch recht op vergoeding

In een samenlevingscontract kan worden afgesproken dat de ene partner recht heeft op een vergoeding als er wordt geïnvesteerd in de woning of onderneming van de andere partner. Wat als er niets op papier staat?
Lees meer

OVERLIJDEN - 30.08.2023

Partnertarief voor ongehuwde ex-partners?

Voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen wordt het verschuldigde belastingtarief bepaald door de hoogte van de verkrijging en de relatie tussen de schenker of erflater en de verkrijger.
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Samenwonen

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉ - 05.06.2024

Waardebepaling boerderij en grasland voor legitieme portie

Een kind dat is onterfd, kan een beroep doen op zijn legitieme portie. Dat is de helft van het wettelijk erfdeel. Om de hoogte daarvan te kunnen bepalen, moet de waarde van de nalatenschap worden vastgesteld. Wat als er hierover onenigheid is?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid