Familiezaken en financiële planning - Sparen en beleggen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Rechtsherstel box 3 en voorkoming van dubbele belasting

Het initiële besluit rechtsherstel box 3, dat naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad is gepubliceerd, is via een op 1 augustus gepubliceerd besluit van een aanvulling voorzien die specifiek ziet op binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Box 3 en inkomensverdeling

De forfaitaire spaarvariant brengt voor verschillende belastingplichtigen een belastingvoordeel. Maar welke invloed heeft een aangepaste partnerverdeling daar nog op?
Lees meer

BOX 3 - 06.09.2022

Eerste fase herstel box 3 afgerond

De Belastingdienst heeft alle belastingplichtigen die zich hadden aangemeld voor de massaalbezwaarprocedure inzake de box 3-heffing over 2017-2020 een beschikking gestuurd.
Lees meer

BOX 3 - 06.09.2022

Aandeel in reservefonds VvE behoort tot grondslag box 3

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het lidmaatschap van een VvE voor de waarde in het economisch verkeer tot de rendementsgrondslag van box 3 behoort.
Lees meer

BOX 3 - 05.07.2022

Rechtsherstel box 3: beleggingsverliezen

De compensatie voor de box 3-heffing van 2017 tot en met 2021 is bekendgemaakt.
Lees meer

ZWARTSPAARDERS - 05.07.2022

Box 3-heffing zwartspaarders geen individuele en buitensporige last

De totale financiële situatie bepaalt of er sprake is van een buitensporige last.
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Sparen en beleggen

Meest gelezen tips & adviezen

BELEGGEN - 30.06.2022

Is speculeren met cryptovaluta belast als inkomen of winst?

De handel in cryptovaluta neemt al jaren toe. Maar is de winst die u met dergelijke handel behaalt ook belast? Zo ja, waar hangt dit vanaf en maakt het nog verschil of u al dan niet in een BV zit? Wat vond de rechter onlangs?
Lees meer

BOX 3 - 05.07.2022

Rechtsherstel box 3: beleggingsverliezen

De compensatie voor de box 3-heffing van 2017 tot en met 2021 is bekendgemaakt.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 05.07.2022

Box 3 en inkomensafhankelijke regelingen

Sinds het Kerstarrest houdt box 3 de gemoederen flink bezig. Maar welke invloed heeft dit op inkomensafhankelijke regelingen?
Lees meer

Cookiebeleid