Familiezaken en financiële planning - Sparen en beleggen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ZWARTSPAARDERS - 31.01.2023

Kan de Belastingdienst nog optreden tegen zwartspaarders?

Door het Kerstarrest en het daaruit volgende rechtsherstel hoeven zwartspaarders over vanaf 2017 verzwegen spaargeld relatief weinig boete te betalen.
Lees meer

BOX 3 - 31.01.2023

Stand van zaken box 3/massaal bezwaar plus

In de afgelopen periode heeft staatssecretaris Van Rij diverse keren overleg gevoerd met diverse koepel- en belangenorganisaties. Mede in vervolg daarop is de ‘massaal bezwaar plus’-procedure ingesteld voor belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hadden gemaakt.
Lees meer

PRIVÉ - 12.01.2023

Belastingheffing box 3 na rechtsherstel toch te hoog

Met het Kerstarrest van de Hoge Raad en het Besluit rechtsherstel box 3 leek de belastingheffing in box 3 beter aan te sluiten bij de werkelijkheid. Maar onlangs is bij de rechter gebleken dat dit niet altijd het geval is. Wat speelde er precies?
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 23.12.2022

Generaal pardon voor zwartspaarders?

Er is onlangs commotie ontstaan over een artikel in het Financieele Dagblad: zwartspaarders zouden de dans ontspringen als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Wat is er aan de hand?
Lees meer

BANK - 15.12.2022

Overboeking uit 2002: wat zijn de informatieplicht en de bewaarplicht van de bank?

Een cliënt vraagt na 21 jaar opheldering bij de bank over wat er met een overboeking uit 2002 is gebeurd. Mag er van de bank verwacht worden dat zij deze informatie nog verstrekt? Wat is nu hierover beslist door het Kifid?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 23.11.2022

Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Geen verzoeken meer indienen. Het kabinet heeft onlangs bekendgemaakt dat alle niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017-2020 hiervoor geen verzoek tot ambtshalve vermindering meer hoeven in te dienen. Omdat het indienen en afhandelen van deze verzoeken veel werk oplevert, zowel voor belastingplichtigen en belastingadviseurs als voor de Belastingdienst, is er namelijk besloten om een nieuwe procedure bij de Hoge Raad op te starten over de vraag of niet-bezwaarmakers (net zoals bezwaarmakers) in aanmerking komen voor rechtsherstel. ...
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Sparen en beleggen

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Box 3-bezittingen overdragen aan BV?

Sinds het zogenaamde ‘Kerstarrest’ staat de heffing in box 3 op zijn kop. Met name spaarders profiteren hiervan. Als u echter veel andere bezittingen heeft, kan de box 3-heffing wel eens hoog uitvallen. Overdracht aan een BV lijkt dan aantrekkelijk.
Lees meer

PRIVÉ - 12.01.2023

Belastingheffing box 3 na rechtsherstel toch te hoog

Met het Kerstarrest van de Hoge Raad en het Besluit rechtsherstel box 3 leek de belastingheffing in box 3 beter aan te sluiten bij de werkelijkheid. Maar onlangs is bij de rechter gebleken dat dit niet altijd het geval is. Wat speelde er precies?
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 23.12.2022

Generaal pardon voor zwartspaarders?

Er is onlangs commotie ontstaan over een artikel in het Financieele Dagblad: zwartspaarders zouden de dans ontspringen als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Wat is er aan de hand?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid