Familiezaken en financiële planning - Testament

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

TESTAMENT - 09.07.2020

Vertrouwelijkheid testament door notaris gegarandeerd?

Wie kan welke informatie opvragen over een testament? Geldt dat ook voor oude testamenten die zijn herroepen? Wat wordt er bedoeld met de geheimhoudingsplicht van de notaris? Wat staat er in de wet en wat zegt de rechter?
Lees meer

TESTAMENT - 22.06.2020

Executeur heeft stemrecht en bepaalt wie er directeur wordt

Wat als de directeur van een BV overlijdt zonder dat er in de bedrijfsopvolging is voorzien? Wie heeft het stemrecht op de BV-aandelen als de nalatenschap nog niet is verdeeld? Wat zegt de rechter? Wat is raadzaam?
Lees meer

TESTAMENT - 11.06.2020

De blote eigendom, hoe waarderen en verdelen?

Wat als uw cliënt volgens een testament het vruchtgebruik van de nalatenschap verkrijgt en uw cliënt eigenlijk het volle eigendom wil hebben? Wat is dan de waarde van de blote eigendom? Hoe komt u tot een goede verdeling?
Lees meer

ERFRECHT - 09.06.2020

Voorkom dat een dwarsligger de erfenisverdeling blokkeert

Als de erfenis moet worden verdeeld, moeten alle erfgenamen het daar mee eens zijn. Maar wat als er een erfgenaam dwarsligt? Hoe kunt u dat beter regelen in een testament? Wat is goed om te weten?
Lees meer

ERFRECHT - 08.06.2020

Niet alle erfgenamen voor de wet gelijk, wat kunt u regelen?

Wat betekent erfgenaam bij plaatsvervulling? Wat wordt er bedoeld met staaksgewijze verdeling van de erfenis? Wat is daarvan het gevolg? Hoe kan dat anders worden geregeld?
Lees meer

TESTAMENT - 07.05.2020

Wat nu voor uw onderneming regelen in uw testament?

Door het maken van een testament kunt u afwijken van het wettelijk erfrecht. Aan welke regelingen met het oog op uw onderneming moet u dan vooral denken?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Testament

Meest gelezen tips & adviezen

ERFRECHT - 09.06.2020

Voorkom dat een dwarsligger de erfenisverdeling blokkeert

Als de erfenis moet worden verdeeld, moeten alle erfgenamen het daar mee eens zijn. Maar wat als er een erfgenaam dwarsligt? Hoe kunt u dat beter regelen in een testament? Wat is goed om te weten?
Lees meer

TESTAMENT - 22.06.2020

Executeur heeft stemrecht en bepaalt wie er directeur wordt

Wat als de directeur van een BV overlijdt zonder dat er in de bedrijfsopvolging is voorzien? Wie heeft het stemrecht op de BV-aandelen als de nalatenschap nog niet is verdeeld? Wat zegt de rechter? Wat is raadzaam?
Lees meer

ERFRECHT - 08.06.2020

Niet alle erfgenamen voor de wet gelijk, wat kunt u regelen?

Wat betekent erfgenaam bij plaatsvervulling? Wat wordt er bedoeld met staaksgewijze verdeling van de erfenis? Wat is daarvan het gevolg? Hoe kan dat anders worden geregeld?
Lees meer

Cookiebeleid