Familiezaken en financiële planning - Testament

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFRECHT - 29.04.2021

Vergeten testament

Er kan soms twijfel bestaan of de inhoud van een testament overeenkomt met de wil van de erflater. Onlangs heeft de rechtbank gekeken naar de vraag of het ‘vergeten testament’ nog wel recht deed aan de laatste wil van de erflater.
Lees meer

ERFRECHT - 08.04.2021

Machtiging voor uitbetaling van kindsdelen?

Wanneer mogen kindsdelen (niet) worden uitbetaald? Kan dat achteraf nog worden gerepareerd? Hoe kunt u dat juridisch beter te regelen? Wat te doen?
Lees meer

BOER EN PRIVÉ - 08.04.2021

Geldige reden tot ontslag van bewindvoerder?

Kan een bewindvoerder die via testament is benoemd, worden ontslagen door de kantonrechter? Wanneer moet de bewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Kan de bewindvoerder in privé aansprakelijk worden gesteld?
Lees meer

FISCOTIP - 08.04.2021

Draag uw BV fiscaalvriendelijk over aan uw kinderen

Als u uw BV verkoopt en de opbrengst aan uw kinderen ten goede laat komen, is de Belastingdienst de lachende derde. U betaalt belasting over de reserves van uw BV en uw kinderen betalen schenkbelasting. Wat is daaraan te doen?
Lees meer

ERFRECHT - 02.04.2021

Wat zijn de wettelijke rechten van het onterfde kind?

Hoezo klopt het niet dat een kind dat is onterfd nergens meer recht op heeft? Wat is er wettelijk geregeld hierover? Hoe wordt de legitieme portie berekend? Waarop moet u speciaal letten en wat te doen bij een tweetrapsmaking?
Lees meer

ERFRECHT - 15.03.2021

Erven via plaatsvervulling: hoe is dat geregeld?

Afstammelingen. In bepaalde gevallen komen de afstammelingen (kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen) van iemand voor hem of haar in de plaats als erfgenaam; dit wordt ‘plaatsvervulling’ genoemd. Zolang er plaatsvervulling mogelijk is, komt de volgende groep dus ook niet aan de beurt. ...
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Testament

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 15.02.2021

Woning aan kind schenken of verkopen, fiscaal voordelig?

Ouders met veel vermogen kunnen hun vermogen deels aan hun kind overdragen door hun woning te schenken of te verkopen en weer terug te huren. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen en waar moet u fiscaal gezien vooral op letten?
Lees meer

FISCOTIP - 08.04.2021

Draag uw BV fiscaalvriendelijk over aan uw kinderen

Als u uw BV verkoopt en de opbrengst aan uw kinderen ten goede laat komen, is de Belastingdienst de lachende derde. U betaalt belasting over de reserves van uw BV en uw kinderen betalen schenkbelasting. Wat is daaraan te doen?
Lees meer

ERFRECHT - 08.04.2021

Machtiging voor uitbetaling van kindsdelen?

Wanneer mogen kindsdelen (niet) worden uitbetaald? Kan dat achteraf nog worden gerepareerd? Hoe kunt u dat juridisch beter te regelen? Wat te doen?
Lees meer

Cookiebeleid