Familiezaken en financiële planning - Testament

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PRIVÉ - 15.05.2023

Verkoop woning aan kind tegen lage waarde

Als u uw woning financieel vriendelijk wilt overdragen aan uw kind, kan uw kind de volledige waarde betalen en kunt u vervolgens een deel kwijtschelden. U kunt ook uitgaan van een lagere waarde bij de verkoop. Wat is fiscaal het gunstigste?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 15.05.2023

Versobering fiscale bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kent een zeer ruime voorwaardelijke vrijstelling van schenk- en erfbelasting en staat daarom al geruime tijd ter discussie. Maar nu lijkt de BOR dan toch echt te worden versoberd. Wat staat er te gebeuren?
Lees meer

ERFRECHT - 26.04.2023

Kindsdelen worden bij hertrouwen vaak direct opeisbaar: wat regelen en bewaken in een langstlevende testament?

In een langstlevende testament staat vaak dat de kindsdelen opeisbaar worden als de langstlevende ouder hertrouwt. De kinderen hoeven dan niet te wachten totdat de langstlevende overlijdt. Hoe kan dat anders worden geregeld?
Lees meer

ERFRECHT - 28.02.2023

Executeur (nalatenschapsafwikkelaar) kan enkel worden ontslagen om gewichtige redenen. Wanneer speelt dat?

Een executeur kan op verzoek van de erfgenamen door de rechter worden ontslagen. Echter, enkel als hiervoor gewichtige redenen kunnen worden aangevoerd. Wanneer is dat het geval volgens de wet? Wat heeft het hof beslist?
Lees meer

PRIVÉ - 16.02.2023

Niet ieder kleinkind is gelijk

Menig grootouder heeft in zijn testament een legaat opgenomen ten behoeve van hun kleinkind(eren). Er geldt een vrijstelling van erfrecht van € 22.918 (2023) per kleinkind. Maar let op, bonuskleinkinderen kunnen een aparte status hebben.
Lees meer

TESTAMENT - 15.02.2023

Uitlegkwesties van het testament voorkomen: wat is belangrijk om zorgvuldig te benoemen in het testament?

Een erflater heeft in zijn testament zijn broer tot enig erfgenaam benoemd. Daarna hertrouwt de erflater en krijgt hij kinderen. De vraag is wie er erft: zijn broer of zijn echtgenote en kinderen? Wat is hier raadzaam om te regelen?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Testament

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉ - 15.05.2023

Verkoop woning aan kind tegen lage waarde

Als u uw woning financieel vriendelijk wilt overdragen aan uw kind, kan uw kind de volledige waarde betalen en kunt u vervolgens een deel kwijtschelden. U kunt ook uitgaan van een lagere waarde bij de verkoop. Wat is fiscaal het gunstigste?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 15.05.2023

Versobering fiscale bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kent een zeer ruime voorwaardelijke vrijstelling van schenk- en erfbelasting en staat daarom al geruime tijd ter discussie. Maar nu lijkt de BOR dan toch echt te worden versoberd. Wat staat er te gebeuren?
Lees meer

ERFRECHT - 26.04.2023

Kindsdelen worden bij hertrouwen vaak direct opeisbaar: wat regelen en bewaken in een langstlevende testament?

In een langstlevende testament staat vaak dat de kindsdelen opeisbaar worden als de langstlevende ouder hertrouwt. De kinderen hoeven dan niet te wachten totdat de langstlevende overlijdt. Hoe kan dat anders worden geregeld?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid