Familiezaken en financiële planning - Testament

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

NOTARIS - 30.11.2023

Testament voor ondernemers en BV goed geregeld?

Wat als de ondernemer plotseling overlijdt? Hoe is dat dan wettelijk geregeld? Waarom is het altijd beter om dat goed vast te leggen in een testament? Ook als u een BV heeft?
Lees meer

NALATENSCHAP - 20.11.2023

Executeur mag nalatenschap zelfstandig verdelen, ook al is hij geen afwikkelingsbewindvoerder, aldus de rechter

In een testament wordt de executeur vaak ook tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Hij mag de nalatenschap dan zelfstandig verdelen. Wat als er geen afwikkelingsbewind is ingesteld? Hoe dan verdelen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

FAMILIEZAKEN - 20.11.2023

De benoeming van een mentor ondanks een levenstestament kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden

Als er een levenstestament is opgesteld, zal de kantonrechter normaal gesproken geen mentor aanstellen (ter bescherming van belangen van niet-vermogensrechtelijke aard). In dit geval deed de kantonrechter dat toch wel. Wat speelde er?
Lees meer

NOTARIS - 13.11.2023

Onduidelijke voorwaarden voor recht van gebruik en bewoning

In een testament kan een legaat worden toegekend houdende het recht van gebruik en bewoning van het woonhuis. Aan dat recht kunnen voorwaarden zijn verbonden. Wat als deze voorwaarden op verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd?
Lees meer

TESTAMENT - 07.11.2023

Rechter: met levenstestament is bewindvoering niet nodig

In een levenstestament kan een gevolmachtigde worden benoemd. Wat als de gevolmachtigde een tegenstrijdig belang heeft met de volmachtgever? Wat zegt de rechter?
Lees meer

TESTAMENT - 24.10.2023

De peildatum voor het vaststellen van de waarde van een legaat is het tijdstip van overlijden, aldus de rechter

In een testament kunt u legaten toekennen. Wat is de peildatum voor het vaststellen van de waarde? Het tijdstip van overlijden of mag er van een latere datum worden uitgegaan? Wat zei de rechter hier onlangs over?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Testament

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉ - 11.10.2023

Privévermogen onderbrengen in een familiefonds

Menig dga zal op enig moment zijn opgebouwde privévermogen graag zo fiscaalvriendelijk mogelijk willen overdragen binnen de familie. Oprichting van een zogenaamd ‘familiefonds’ behoort dan tot de mogelijkheden.
Lees meer

NOTARIS - 13.11.2023

Onduidelijke voorwaarden voor recht van gebruik en bewoning

In een testament kan een legaat worden toegekend houdende het recht van gebruik en bewoning van het woonhuis. Aan dat recht kunnen voorwaarden zijn verbonden. Wat als deze voorwaarden op verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd?
Lees meer

NOTARIS - 30.11.2023

Testament voor ondernemers en BV goed geregeld?

Wat als de ondernemer plotseling overlijdt? Hoe is dat dan wettelijk geregeld? Waarom is het altijd beter om dat goed vast te leggen in een testament? Ook als u een BV heeft?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid