Financieel en bankzaken - Subsidies en overheidssteun

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 14.06.2024

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2023/2024 is 3 juni tot en met 17 september 2024 weer geopend voor aanvragen. Wat moet u weten?
Lees meer

SUBSIDIES - 10.06.2024

Investeren met WBSO-steun

Recordbedrag in 2023. In 2023 is er voor een recordbedrag (€ 8,7 miljard) geïnvesteerd in nieuwe innovatieve technologie, met steun vanuit de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Korting op de loonheffing. De WBSO vergoedt een deel van de kosten van uw personeel dat zich bezighoudt met technische innovaties, door een korting op de maandelijks af te dragen loonheffing. De afdrachtskorting bedraagt in 2024 32% (40% voor startende ondernemingen) als de S&O-grondslag minder is dan € 350.000 en 16% voor het meerdere. ...
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 05.06.2024

Subsidie behoud graslandareaal: bedrag van € 20 naar € 50

Heeft u derogatie, dan kunt u ook in 2024 de Subsidie behoud graslandareaal aanvragen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verlaging van de derogatienorm op uw percelen. Het bedrag per hectare is onlangs ruim verdubbeld.
Lees meer

SUBSIDIES - 21.05.2024

Recordbedrag aan innovatie-investeringen door bedrijven met WBSO-steun

In het jaarverslag Focus op research & development - de WBSO in 2023 dat onlangs is gepubliceerd, staat dat Nederlandse bedrijven in 2023 voor een recordbedrag (€ 8,7 miljard) hebben geïnvesteerd in nieuwe innovatieve technologie, met steun vanuit de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Via de WBSO kunt u als ondernemer een deel van uw loonkosten en andere uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Aanvragen vestigingssteun jonge landbouwers kan vanaf 3 juni 2024

Bent u een jonge landbouwer en op 1 januari 2023 of later gestart met uw landbouwbedrijf, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de vestigingssteun jonge landbouwers. Waarom deze subsidie en wat zijn de voorwaarden?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Meer budget en langere openstelling voor vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

Verlenging openstellingsperiode Lbv-plus. De openstellingsperiode van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is verlengd en loopt nu tot en met 20 december 2024. Dit was 5 april 2024. In 2024 komen er diverse extra regelingen voor piekbelasters beschikbaar. De aangekondigde regelingen gaan over innoveren, verplaatsen, extensiveren of omschakelen. Met de langere openstellingsperiode van de Lbv-plus kunnen bedrijven een betere afweging maken tussen een van de aangekondigde regelingen of de Lbv-plusregeling. ...
Lees meer
Financieel en bankzaken - Subsidies en overheidssteun

Meest gelezen tips & adviezen

OVERHEIDSSTEUN - 29.03.2024

Vergoeding overheid voor aanschaf administratiesoftware?

Soms kunt u recht hebben op compensatie voor de aanschaf van administratiesoftware of de inhuur van een fiscaal dienstverlener. Wanneer is dat het geval?
Lees meer

SUBSIDIE - 23.04.2024

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) weer aan te vragen

Wilt u een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto voor het vervoer van goederen aanschaffen (kopen of leasen), dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze regeling is zowel bedoeld voor ondernemers als voor non-profitinstellingen.
Lees meer

ENERGIE - 26.03.2024

Lening Nationaal Warmtefonds meer in trek bij lage en middeninkomens

Volgens onderzoek van TNO en het CBS maken steeds meer woningeigenaren met lage en middeninkomens voor verduurzamingsmaatregelen gebruik van het Nationaal Warmtefonds. Wat zijn de mogelijkheden voor 2024?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid