Horeca - Horeca en personeel

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 03.05.2021

Geen vakantie-uren voor minuren

Er zijn minder gasten dan verwacht, dus stuurt u uw medewerker een paar uur eerder naar huis. Hij krijgt die minuren gewoon uitbetaald, maar u boekt ze af van zijn vakantie-uren. Bij zijn ontslag wil hij dat u deze afgeboekte vakantie-uren uitbetaalt.
Lees meer

PERSONEEL - 03.05.2021

Gratis sneltesten op corona voor werknemers

Heeft een van uw werknemers coronagerelateerde klachten, dan willen u en uw werknemer natuurlijk zo snel mogelijk weten wat er speelt. Daarvoor is de Open House Sneltesten SARS-CoV-2 door het Ministerie van VWS in het leven geroepen. Wat is dit?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 21.04.2021

Personeel aannemen en de NOW

U heeft hoop dat u binnenkort weer open mag en u wilt een nieuwe kok aannemen. Hoe zit het dan met de NOW 3.0 die u ontvangen heeft?
Lees meer

INTERNET EN VEILIGHEID - 15.03.2021

Valse e-mails met uw domeinnaam

Valse e-mails komen steeds vaker voor, zo kopten de media onlangs. Pas op dat u geen slachtoffer wordt van spoofing. Dat kunt u testen, maar hoe?
Lees meer

VEILIGHEID - 15.03.2021

Blusmiddelen al laten checken?

Als horecaondernemer bent u wettelijk verplicht om brandblussers te laten keuren door een deskundig bedrijf. Indien tijdens een controle door de brandweer blijkt dat een brandblusser niet is gekeurd, kunt u hiervoor een boete krijgen. Gevolgen verzekering.  Als een brandblusser niet is gekeurd, keert een verzekering in de meeste gevallen niet uit indien u een beroep moet doen op uw brandverzekering. ...
Lees meer

PERSONEEL - 22.02.2021

Bedrijfshulpverlener bij MKB met personeel bijgeschoold?

Zoals u weet, moet ieder bedrijf met personeel een bedrijfshulpverlener hebben of mag de ondernemer deze taak zelf op zich nemen. Maar voor de geldigheid van dit bhv-certificaat moet deze wel op herhaling. Wat als dit door corona niet kan?
Lees meer
Horeca - Horeca en personeel

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 22.02.2021

Doorbetalen oproepkracht tijdens corona?

Oproepkracht nuluren. Heeft u een oproepkracht in dienst die bij u een oproepovereenkomst heeft op basis van een nulurencontract, dan hoeft u deze oproepkracht, indien u geen werk heeft, niet op te roepen en dus niet door te betalen. Let op. De reeds gewerkte uren van oproepovereenkomsten moeten uiteraard wel worden betaald. ...
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 21.04.2021

Personeel aannemen en de NOW

U heeft hoop dat u binnenkort weer open mag en u wilt een nieuwe kok aannemen. Hoe zit het dan met de NOW 3.0 die u ontvangen heeft?
Lees meer

INTERNET EN VEILIGHEID - 15.03.2021

Valse e-mails met uw domeinnaam

Valse e-mails komen steeds vaker voor, zo kopten de media onlangs. Pas op dat u geen slachtoffer wordt van spoofing. Dat kunt u testen, maar hoe?
Lees meer

Cookiebeleid