Horeca - Horeca en personeel

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VOORZIENINGEN EN RESERVES - 19.06.2020

Tref voorziening voor transitievergoeding bij ontslag

Bij ontslag heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiermee bij de winstberekening al rekening houden. Wat zijn deze voorwaarden en wat levert het op?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 05.06.2020

Meer vrije ruimte werkkostenregeling niet altijd voorkeur?

Dit jaar is de vrije ruimte in de werkkostenregeling vanwege de coronacrisis verhoogd. Dit maakt de concernregeling binnen deze regeling echter een stuk minder interessant. Hoe komt dat en wat betekent dat voor uw horecabedrijf?
Lees meer

PERSONEEL - 05.06.2020

Ontslag en gedeeltelijke transitievergoeding

Stel, uw werknemer is ziek geworden en na twee jaar ziekte blijkt dat hij nog maar voor 50% werkzaamheden bij u kan verrichten. Heeft uw werknemer dan ook maar recht op 50% van de transitievergoeding? Kortom: hoe zit dat?
Lees meer

LOON - 20.05.2020

Loon niet-vakkracht 1,6% hoger vanaf 1 juli

Geen vakkracht. Op het moment dat uw werknemer nog niet de vereiste ervaring (1.976 ervaringsuren) heeft opgedaan of niet in het bezit is van een erkend vakdiploma, is hij geen vakkracht. Let op.  Vergeet niet om bij te houden hoeveel uren uw niet-vakkracht aan ervaring opbouwt. De niet-vakkracht heeft geen recht op een loon op basis van de functieschaal van de cao-loontabel, maar ontvangt minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon (WML). Ook heeft deze medewerker geen recht op de feestdagentoeslag. Een vakkracht zijn, heeft geen invloed op het soort contract dat u met de medewerker afsluit. ...
Lees meer

CAO-LOON - 20.05.2020

Eenmalige uitkering per 1 juli ingevolge de cao

Horeca-cao. De nieuwe horeca-cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Uw volgende stap De recente horeca-cao vindt u op http://tipsenadvies-horeca.nl/download (HR 24.07.08). Eenmalige uitkering? Een eenmalige uitkering vloeit voort uit de cao (thema 4.7.3.) waarin onder andere de prestatieverhoging is komen te vervallen. Uw medewerker ontvangt per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van € 100 als hij: op 1 januari 2020 drie jaren in dienst is; in deze drie jaren geen andere loonaanpassing dan uit de cao of een ander wettelijk voorschrift werd toegekend; en in deze jaren geen evident slechte schriftelijke beoordeling kreeg....
Lees meer

CAO - 07.05.2020

Cao Contractcatering of horeca-cao?

In de horecasector is niet alleen de horeca-cao relevant. Tijdens de coronacrisis zijn (contract)cateringactiviteiten toegestaan, maar zijn de meeste andere horeca-activiteiten verboden. Hoe zit het dan met de cao’s voor horeca en catering?
Lees meer
Horeca - Horeca en personeel

Meest gelezen tips & adviezen

CAO-LOON - 20.05.2020

Eenmalige uitkering per 1 juli ingevolge de cao

Horeca-cao. De nieuwe horeca-cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Uw volgende stap De recente horeca-cao vindt u op http://tipsenadvies-horeca.nl/download (HR 24.07.08). Eenmalige uitkering? Een eenmalige uitkering vloeit voort uit de cao (thema 4.7.3.) waarin onder andere de prestatieverhoging is komen te vervallen. Uw medewerker ontvangt per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van € 100 als hij: op 1 januari 2020 drie jaren in dienst is; in deze drie jaren geen andere loonaanpassing dan uit de cao of een ander wettelijk voorschrift werd toegekend; en in deze jaren geen evident slechte schriftelijke beoordeling kreeg....
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 05.06.2020

Meer vrije ruimte werkkostenregeling niet altijd voorkeur?

Dit jaar is de vrije ruimte in de werkkostenregeling vanwege de coronacrisis verhoogd. Dit maakt de concernregeling binnen deze regeling echter een stuk minder interessant. Hoe komt dat en wat betekent dat voor uw horecabedrijf?
Lees meer

LOON - 20.05.2020

Loon niet-vakkracht 1,6% hoger vanaf 1 juli

Geen vakkracht. Op het moment dat uw werknemer nog niet de vereiste ervaring (1.976 ervaringsuren) heeft opgedaan of niet in het bezit is van een erkend vakdiploma, is hij geen vakkracht. Let op.  Vergeet niet om bij te houden hoeveel uren uw niet-vakkracht aan ervaring opbouwt. De niet-vakkracht heeft geen recht op een loon op basis van de functieschaal van de cao-loontabel, maar ontvangt minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon (WML). Ook heeft deze medewerker geen recht op de feestdagentoeslag. Een vakkracht zijn, heeft geen invloed op het soort contract dat u met de medewerker afsluit. ...
Lees meer

Cookiebeleid