Horeca - Horecavergunningen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEMEENTELIJKE HEFFINGEN - 04.09.2020

Wanneer leges niet betalen bij een vergunning?

Als de gemeente voor u een specifieke dienst verricht, kan men hiervoor leges in rekening brengen. Dit mag soms niet als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Wanneer is dit en wat is er recentelijk veranderd?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 04.09.2020

Tozo 3, inkomenssteun van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021

Onlangs maakte de overheid het volgende steunpakket voor banen en economie bekend. Een van de regelingen die verlengd is, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze krijgt een deel 3.
Lees meer

HUUR HORECAPAND - 20.05.2020

Wat als het gebruik van uw huurpand niet is toegestaan?

Als het gebruik van de gehuurde bedrijfsruimte op basis van het bestemmingsplan niet is toegestaan, ontstaan er voor zowel de verhuurder als voor de huurder problemen. Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk? Kunt u uw risico’s beperken?
Lees meer

TERRASVERGUNNING - 22.04.2020

Geen terras door corona, kunt u leges/precario terugvragen?

Wanneer u een terrasvergunning heeft aangevraagd voor uw horecaonderneming, dan betaalt u hiervoor leges. Maar door de coronacrisis is uw terras helemaal niet opengegaan. Heeft u dan recht op een teruggaaf? Krijgt u uitstel van betaling?
Lees meer

VEILIGHEID - 14.04.2020

Langere tijd gesloten, houd ook de legionellabacterie buiten!

Naast alle corona-ellende wordt er snel vergeten dat de legionellabacterie kan opdoemen als waterleidingen langere tijd niet gebruikt worden. Zeker nu de temperaturen weer oplopen. Daar zit u niet ook nog op te wachten. Lees verder!
Lees meer

OMZETVERLIES - 26.03.2020

Minder inkomen door omzetverlies?

De sluiting van de horeca door het coronavirus brengt enorme omzetverliezen met zich mee, daar weet u intussen alles van. Wat is de stand van zaken als het over uw inkomen gaat? Geen omzet is immers geen brood op de plank ...
Lees meer

Cookiebeleid