Horeca - Horecawetgeving

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

HORECA-CAO - 14.12.2020

Horeca-cao per 01.01.2021 jaar verlengd

De cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf loopt tot en met 31.12.2020. Wat is de situatie vanaf 2021? Blijft deze gelijk?
Lees meer

PERSONEEL - 27.11.2020

Passend werk weigeren komt werknemer duur te staan

De gevolgen van het sluiten van uw bedrijf komen voor uw rekening. Dus uw werknemer houdt recht op loondoorbetaling. Maar wat als u nog wel andere werkzaamheden heeft? Moet uw werknemer dan die andere taken oppakken?
Lees meer

PERSONEEL - 16.11.2020

Compensatie kleine werkgevers bij ontslag

Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die moeten stoppen met hun onderneming kunnen in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding. De transitievergoeding is het bedrag dat een werkgever moet betalen aan zijn werknemers vanwege het ontslag. Tip.  Zo kunt u er per 1 januari 2021 compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering, maar ook door overlijden van de werkgever. ...
Lees meer

PERSONEEL - 21.10.2020

Wat levert de transitievergoeding bij ontslag netto op?

Bij gedwongen ontslagen moet u als werkgever wettelijk een transitievergoeding betalen. Deze is bruto, maar wat levert zo’n transitievergoeding netto op? Welke invloed heeft uw werknemer daarop en hoe zit het met zijn toeslagen?
Lees meer

RECHT - 21.10.2020

Nieuwe wet voorkomt faillissement

Op 6 oktober is het wetsvoorstel ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het per 1 januari 2021 makkelijker voor ondernemingen om een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Tip.  Als een onderneming veel schulden heeft, dan is het mogelijk om een onderhands akkoord te bereiken met de schuldeisers, waarbij de schuldeisers een bepaald percentage van hun vorderingen betaald krijgen. De resterende vorderingen worden dan kwijtgescholden. Met dit onderhands akkoord kan een faillissement worden voorkomen. ...
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 02.10.2020

Zzp’er inhuren, hoe voorkomt u loonheffing?

Het was even stil rondom de regels voor een zzp’er. U weet wel, als u een zelfstandige inhuurt, zoals een klusjesman, ICT’er, cateraar, adviseur, etc. Op 15 juni heeft het Ministerie van SZW de vijfde voortgangsrapportage gepubliceerd. Nieuw was toen dat de regelingen voor het verplichte minimumtarief voor de zelfstandige en de regeling dat een werknemer die meer dan € 75 per uur verdient, buiten de loonheffingen mochten blijven....
Lees meer
Horeca - Horecawetgeving

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 21.10.2020

Wat levert de transitievergoeding bij ontslag netto op?

Bij gedwongen ontslagen moet u als werkgever wettelijk een transitievergoeding betalen. Deze is bruto, maar wat levert zo’n transitievergoeding netto op? Welke invloed heeft uw werknemer daarop en hoe zit het met zijn toeslagen?
Lees meer

PERSONEEL - 27.11.2020

Passend werk weigeren komt werknemer duur te staan

De gevolgen van het sluiten van uw bedrijf komen voor uw rekening. Dus uw werknemer houdt recht op loondoorbetaling. Maar wat als u nog wel andere werkzaamheden heeft? Moet uw werknemer dan die andere taken oppakken?
Lees meer

PERSONEEL - 16.11.2020

Compensatie kleine werkgevers bij ontslag

Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die moeten stoppen met hun onderneming kunnen in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding. De transitievergoeding is het bedrag dat een werkgever moet betalen aan zijn werknemers vanwege het ontslag. Tip.  Zo kunt u er per 1 januari 2021 compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering, maar ook door overlijden van de werkgever. ...
Lees meer

Cookiebeleid